[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Regeringen har besluttet, at Forsvaret igen i 2020 skal støtte Frontex ved at udsende bidrag til Frontex’s indsatsområder i Grækenland, Spanien og Italien. Forsvarets bidrag indgår som en del af Forsvarets generelle støtte til Rigspolitiet, der er hovedansvarlig for de danske bidrag til Frontex’s aktiviteter.

Regeringen har besluttet, at Forsvaret i 2020 skal tilbyde Frontex følgende;

  • Et Challenger-overvågningsfly i ca. 30 dage (primo 2020)
  • En Fennec overvågningshelikopter i ca. 90 dage (august til oktober 2020)
  • Et køretøj med termisk udstyr i ca. 180 dage (første halvår af 2020) 
  • En forlængelse af patruljebådsbidraget (Coastal Patrol Boat) indtil udgangen af 2020 eller starten af 2021.

 

Challenger overvågningsfly
Forsvarets Challenger-bidrag vil fortsat have til opgave at overvåge, identificere, rapportere og følge fartøjer i det udpegede operationsområde. Det sker for at hjælpe medlemslandene inden for operationsområdet med grænsekontrol i forhold til irregulær migration, grænseoverskridende kriminalitet og assistance i kystvagtfunktioner. Derudover bidrager Challenger-bidraget til havmiljøovervågning, fiskeriinspektion samt eftersøgnings- og redningsoperationer (SAR) i det omfang, det er muligt.

Fennec helikopter-bidrag
Forsvaret vil i 2020 bidrage med en ny kapacitet til Frontex i form af et helikopterbidrag, da helikoptere er en efterspurgt kapacitet i Frontex.

Der er tale om en Fennec helikopter, som kan bidrage med overvågning og observation i kystnære områder samt medvirke til at bekæmpelse af smugling og kriminalitet.

Det er forventningen, at helikopter-bidraget bliver indsat i Grækenland, hvor bidraget skal medvirke til at sikre de maritime grænser.

Køretøj med termisk udstyr
Et dansk køretøj med termisk udstyr forventes lige som i 2019 at bidrage til overvågningen af et nærmere defineret maritimt område samt videreformidle observationer til den ansvarlige myndighed i værtslandet, der herefter koordinerer den videre indsats.

Bidraget forventes at blive indsat ved de martime grænser omkring de græske øer Lesbos, Chios, Samos, Leros og Kos.


Det danske køretøj, der i øjeblikket er indsat på Kos.

Patruljebådsbidrag
Et patruljebådsbidrag, der udsendes medio 2019, vil blive forlænget til udgangen af januar 2021. Patruljebådsbidraget består af to lodsfartøjer, der er anskaffet fra DanPilot. Fartøjerne forventes fortsat at skulle anvendes til løsning af kystvagtsopgaver, herunder grænseovervågning og rapportering af ulovlige aktiviteter samt mulig eftersættelse og standsning af fartøjer mistænkt for lovovertrædelser. Bidraget vil endvidere assistere de lokale myndigheder i eftersøgnings- og redningsoperationer (SAR).


Om Frontex
Frontex er EU’s fælles grænseagentur, der har til opgave at styrke sikkerheden ved EU´s ydre grænser.

Frontex, hvis operationsområde inkluderer Europas ydre grænser, håndterer bl.a. migrationen fra Nordafrika til Europa samt migration fra Mellemøsten. Migrationsstrømmene er rettet mod tre primære middelhavsruter: Den vestlige middelhavsrute via Algeriet og Marokko mod Spanien, den centrale middelhavsrute via Libyen og Tunesien mod Italien og den østlige middelhavsrute via Egypten, Irak og Syrien mod Tyrkiet, Grækenland og Italien. Indsættelsesmiljøet for Frontex strækker sig således over Spanien, Italien og Grækenland samt Middelhavet.