[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Forsvarsminister Trine Bramsen får "faldereb" ved ankomsten til Najaden.

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen. Foto Thomas Jørgensen/ John Rømer m.fl.

Forsvarsminister Trine Bramsen har indledt sine besøg til Forsvarets tjenesteder. Lørdag ankom den nye minister til flådestationen i Korsør, hvor Søværnets nyeste myndighed, 3.Eskadre, havde tilrettelagt et besøg med særlig fokus på redning, miljø og overvågning. Det er eskadrens væsentligste opgaver sammen med suverænitetshævdelse i de indre danske farvande.


Iført sikkerhedsdragt blev Trine Bramsen hoistet til en EH 101 helikopter.


Vel oppe i redningshelikopteren fra SAR Roskilde. Det planlagte program med helikopteren blev forkortet, da besætningen måtte flyve til Bornholm for at hente en akut patient til Rigshospitalet.


På Gunnar Seidenfaden fik ministeren demonstreret flydespærre til inddæmning af olie til havs. Seidenfaden og Thorsson er sammen med fartøjerne Marie og Mette på konstant beredskab. Fotografen til højre er fra TV2 Fyn, der sendte en længere reportage fra hele dagen. SE TV2 FYN.VTS Storebælt holder øje med trafikken i Storebælt og sikrer at skibstrafikken ikke kolliderer med broen. SOE, Søværnets Overvågningsenhed, er også en del af 3.Eskadre.


Patruljefartøjet Najaden havde hejst ministerens kommandoflag under besøget. Selvom der var frisk vind og gode bølger satte skibet gummibåden til stor fornøjelse for ministeren.
Udover patruljer deltager Najaden også i redningsberedskabet til søs. I øvrigt ligesom Marinehjemmeværnets patruljefartøjer, hvorfor ministeren afsluttede dagen med besøg på MHV Holger Danske.