[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Efterretningsregimentet i Varde og Føringsstøtteregimentet i Fredericia fik i dag overrakt nye faner af Hendes Majestæt Dronningen.


H.M. Dronningen ankommer til Varde Kaserne for at overrække en fane til Efterretningsregimentet. Foto: Tim Søgaard.

De to nye regimenter er blevet oprettet i forbindelse med det nuværende forsvarsforlig og erstatter henholdsvis Hærens Efterretningscenter og Telegrafregimentet. De nye regimenter blev oprettet ved årsskiftet.

Ved faneindvielsen i Varde deltog ud over H.M. Dronningen også forsvarsminister Trine Bramsen og forsvarschef general Bjørn Bisserup, der sammen med majestæten slog søm i fanen.


Soldater med den nye fane. Foto: Tim Søgaard.

Faneindvielsen foregik indenfor hegnet på Varde Kaserne, men Vardes borgere var inviteret med til begivenheden

På Ryes Kaserne i Fredericia var der tale om en navneændring, da Telegrafregimentet har skiftet navn til Føringsstøtteregimenet. Navneskiftet skal afspejle den teknologiske kompleksitet og bredden i de opgaver, som regimentet løser.


Soldater fra Føringsstøtteregimentet præsenterer gevær for den nye fane i Fredericia. Foto: Henrik Kastenskov.

På Ryes Kaserne i Fredericia var det H.M. Dronningen, forsvarschef general Bjørn Bisserup og Hærkommandoens stabschef, oberst Keld Christensen, der slog søm i fanen. 
 
 

Historisk hammer
Faneindvielse er en begivenhed omgærdet af gamle traditioner. Ikke mindst ceremonien hvor der slås tre søm i den nye fane. De tre søm er allerede banket på plads før ceremonien, men for symbolikkens skyld griber de tre repræsentanter for Kongehus, fædreland og myndighed Kong Christian IX´s hammer og banker sømmene endeligt i med tre slag. 

Den smukke hammer opbevares af kongehuset og bærer på den ene side det danske riges våben, på den anden side finder man Christian d. 9s våbenskjold. Christian IX blev konge i 1863 bare 10 år efter at det blev lovligt at flage med Dannebrog. Indtil flagforbuddet blev ophævet i 1854 var Dannebrog et konge- og statsflag.Foto: Lars Bøgh Vinther