[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen

Hæren har fået et nyt regiment. Fredag får det genopstandne Slesvigske Fodregiment overrakt sin fane af H.M. Dronningen ved en ceremoni på Haderslev Kaserne, hvor forsvarschef general Bjørn Bisserup også deltager. Slesvigske Fodregiment bliver samtidig omdrejningspunktet for opbygningen af en helt ny kampenhed i Hæren, nemlig en let infanteribataljon, der skal kunne sættes ind med kort varsel både nationalt og internationalt.


Forsvarschef general Bjørn Bisserup deltog, da H.M. Dronningen i dag genudleverede fanen til Slesvigske Fodregiment.

Den lette infanteribataljon skal løse opgaver, der ligger mellem dem som specialoperationsstyrkerne har,og dem som traditionelle hærstyrker har. Soldaterne kommer til at kunne indsættes ved hjælp af f.eks. Hercules-transportfly, helikoptere og patruljefartøjer.

- Det er enhed, der kan indsættes i alle typer af terræn. I udgangspunktet skal soldaterne kunne løse deres opgaver til fods og ved hjælp af den udrustning, de har på sig. På et tidspunkt forventer vi at få nogle ATV’er – firehjulede motorcykler – til at understøtte bataljonens virke, men det er ikke altid de kan have dem med, siger oberst og chef for Slesvigske Fodregiment, Lars Mouritsen.

Den ny bataljon skal bygges op helt fra bunden. Fuldt udbygget vil den tælle cirka 500 soldater. Det kommer til at tage fem år. På nuværende tidspunkt er bataljonsstaben på plads. Til august kommer de første værnepligtige og gennemfører deres basisuddannelse. Det danner afsæt for opbygningen af det første kompagni. Sideløbende udvikles finskyttesektionen. Fuldt opbygget vil bataljonen have et stabskompagni, tre infanterikompagnier og et uddannelseskompagni med værnepligtige.

Slesvigske Fodregiment går helt tilbage til 1778. Regimentet blev nedlagt i 2000, men genopstod ved årsskiftet. Nu bliver Slesvigske Fodregiment uddannelsessted for Hærens nye lette infanteribataljon. Foto: Sune Wadskjær Nielsen.


Store fysiske og mentale krav til soldaterne
Det kræver en god fysik at være soldat i den lette infanteribataljon, understreger Lars Mouritsen.

- Soldaterne, der skal indgå i den nye lette infanteribataljon, bliver soldater af en særlig støbning. De skal være robuste. De skal være feltvante. De skal kunne indsættes i alle typer af terræn og under særlige forhold. Det kræver et helt særligt mindset og stiller højere krav til soldaternes fysik end andre steder i Hæren.

Han ser også den lette infanteribataljon som et muligt springbræt til specialoperationsstyrkerne – det vil sige Jægerkorpset og Frømandskorpset.

- I dagligdagen vil man have et særligt samarbejde med specialoperationsstyrker. Og den robusthed og feltvanthed soldaterne opnår, vil måske også give blod på tanden til at søge videre ad den vej, forklarer Lars Mouritsen.

Slesvigske Fodregiment blev nedlagt i 2000. Med genoprettelsen af regimentet i Haderslev går Hæren fra tre til fire kamptropsregimenter. Organisatorisk kommer den nye lette infanteribataljon til at høre under 2. Brigade. Regimentschefen Lars Mouritsen har altid interesseret sig for virket som infanterist.

- Jeg har altid været infanterist. Det har fyldt meget i mit hjerte. Da jeg startede for 28 år siden på Sergentskolen i Sønderborg med Slesvigske Fodregiments baretmærke og så til i dag, hvor jeg står som regimentschef for Slesvigske Fodregiment og skal stå i spidsen for at opbygge en hel ny infanterikapacitet i Danmark. Det er fremragende.