[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og foto: Henrik Kastenskov.

Fra den 1. april sidder der nye emblemer i baretten på en stor del af de soldater, der hjælper Politiet ved den dansk/tyske grænse. Som et led i det seneste forsvarsforlig vil flertallet af de soldater, der løser opgaven fremover komme fra Hæren.Derfor vil det være soldater fra Danske Artilleriregiment og Ingeniørtropperne, man som bilist vil møde ved grænseovergangen, når man har været en tur sydpå. Fra politisk hold har det været et ønske, at styrke Hærens evne til at samarbejde med Politiet, ligesom der fremover også planlægges yderligere politiopgaver.

”Støtten til Politiet er en relevant opgave, der ligger i forlængelse af Forsvarets øvrige kerneopgaver som en del af samfundets samlede beredskab," siger chef for Operationsafdelingen hos Forsvarskommandoen oberst Jens Lønborg og fortsætter, ”vi skal naturligvis også justere vores uddannelsesforløb til at omfatte de nye opgaver, men det er vi allerede i gang med”.For at sikre at der ikke sker et erfaringstab ved overleveringen af opgaven fra Hjemmeværnets regi til Forsvarets, vil der fortsat være omkring 40 hjemmeværnssoldater ansat i grænsekontrolenheden, således at den operative kontinuitet opretholdes.

”Der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave Hjemmeværnet har løftet de seneste to år, og at det er en yderst professionel indsats man har leveret, hvilket naturligt nok også har affødt stor anerkendelse fra Politiet,” siger Kaptajn ved Danske Artilleriregiment, Christian Wetchke.Faktaboks:
Fra 1. april 2019 vil grænsekontrolopgaven ved den dansk/tyske grænse blive løst af ca 100 fastansatte fra Forsvaret. Samtidig reduceres antallet af kontraktansatte fra Hjemmeværnet til 37. Hjemmeværnet har siden den 13. juni 2016 støttet den samlede grænsekontrolopgave med mere end 711.000 arbejdstimer.

Justeringen træder i kraft fra den 1. april 2019 ved den dansk/tyske grænse, og den 1. februar 2020 ved Rødby/Gedser-færgehavnene.

Baggrunden ligger i Forsvarsforliget fra september 2017, hvor det blev besluttet at Forsvaret skulle støtte Politiet med blandt andet bevogtningsopgaver og grænseindsats.