[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen

Siden den 27. juni har Søsportens Sikkerhedsråd tilbudt en gratis ”SejlSikkert Alarm” app til sejlerfolkets mobiltelefoner, og bare 10 dage senere havde 4.840 hentet appen, fortæller specialkonsulent Steen Emborg, som er Søfartsstyrelsens og Rådets projektleder.

”Vi regner med, at langt over 5.000 har hentet appen på to ugers-dagen, så det er ganske flot,” siger Steen Emborg.Ifølge Steen Emborg er appen ikke bare hentet ned til mobiltelefonerne, den er også taget i brug.

”Indtil nu har 640 benyttet ”track-only”, hvor JRCC kan følge bådenes sejlads, mens 289 indtil nu har sendt deres faste sejlplan.”

Det danske redningscenter i Karup, JRCC, kan bruge ”track-only” til at læse bådenes position, hvis det bliver nødvendigt. For hvert kvarter sendes der en position til en database. Hvis der så kommer en nødmelding fra telefonen, eller hvis bekymrede pårørende efterlyser en sejlende, kan de vagthavende i JRCC omgående se position og eventuelt kontakte de efterlyste.


Marinehjemmeværnets patruljebåde deltager ofte i eftersøgninger og redninger til søs. Arkivfoto

Hvad sejlplaner angår, har den sejlende på forhånd angivet sin rute og tidspunktet for, hvornår man venter at være fremme i en given havn. At disse oplysninger kan spare meget arbejde for redningscenteret viser et vilkårligt kig på Forsvarets døgnrapport fra midt i juni.

Kl. 15:52. En redningshelikopter og beredskabet fra Thisted blev indsat efter fund af en tom båd med sat sejl ved Thisted. Det viste sig, at båden tilhørte en efterskole, og at besætningen var gået på grund. Alle var på land i god behold.

I ovenstående operation var JRCC, en redningshelikopter fra Aalborg og Beredskabet fra Thisted alarmeret for at redde formodede nødstedte. Brug af app’en ville have sparet redningsberedskabet tid, penge og bekymringer.FAKTA:
Det er Trygfonden. der har finansieret app’en, og Søfartsstyrelsen har indgået aftale om at få app'en til Danmark.

App'en bruges allerede i andre lande under navnet SafeTrx - bl.a. i Sverige, Norge, Irland, England, Holland og Tyskland.

SejlSikkert Alarm-app'en er gratis og kan hentes i App Store, Google Play eller hos Søsportens Sikkerhedsråd.

Her kan du læse mere om mulighederne: http://www.soesport.dk/Sider/default.aspx