Formanden for Marinens Hjælpefond, kommandør Poul Grooss, ønsker legatmodtageren tillykke.

Af Lars Bøgh Vinther, Forsvarskommandoen

Marinespecialist Aputsiaq troede, at han skulle interviewes til Forsvarsavisen, men da han i eftermiddags trådte inden for på Frederiksberg Slot, blev han budt velkommen af blandt andre cheferne for Søværnet, Forsvarsakademiet og formanden for Marinens hjælpefond, som hvert år uddeler en pris til en ansat i Søværnet, som har gjort sig særlig fortjent til hæder.


Aputsiaq omgivet af fra venstre kontreadmiral Henrik Ryberg, chef for Forsvarsakademiet, chef for Søværnskommandoen kontreadmiral Torben Mikkelsen, chefen for inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen, kaptajnløjtnant Anders Biel og formanden for Marinens Hjælpefond, Poul Grooss.Aputsiaq er født og opvokset i Sydgrønland og har siden 2007 gjort tjeneste i Søværnet. De seneste 10 år på inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen. Fartøjet hører under 1.Eskadre, hvor chefen kommandør Gorm Bergqvist i indstillingen til prisen beskriver Aputsiaqs indsats sådan her.”Aputsiaqs indgående kendskab til grønlandsk kultur, sprog og den grønlandske natur har i mange sammenhænge bidraget til, at opgaver løses med høj effektivitet, idet hans bidrag til opgaveløsningen ofte har sparet kostbar tid, og misforståelser i forhold til lokalforhold har kunnet undgås ved hans mellemkomst. Flere gange har Aputsiaqs lokalkendskab og sprog således medvirket til hurtig og korrekt indsats i forbindelse med kystnær redning af lokale beboere i og nær fjordsystemerne på Sydvestgrønland.”Særligt ved én hændelse i 2019 gjorde Aputsiaq en afgørende forskel i forbindelse med en redningsindsats nær Prins Christians Sund. Den 30. april 2019 meddelte Arktisk Kommando til Hvidbjørnen, hvor Aputsiaq midlertidigt gjorde tjeneste, at to fangere var meldt savnet. De var sejlet ud fra Nanortalik en uge tidligere for at gå på jagt. Aputsiaq kendte til en afsides liggende fangsthytte i området, og med hans kendskab til lokale fangeres ageren, vurderede han, at fangerne måtte være søgt mod denne hytte, hvis de var i nød.Hvidbjørnens helikopter afsøgte området med Aputsiaq om bord. Efter et par timer fandt helikopteren de to fangere i nærheden af fangsthytten. Fangerne og deres hund var fanget inde i fjorden af ismasser, og de havde haft besøg af isbjørne tre dage tidligere. Isbjørnene havde bidt hul i deres benzindunke.


 
Fangerne var i god behold, men havde ikke mere mad, så situationen kunne hurtigt være endt galt. Helikopteren samlede fangerne op og fløj til Nanortalik, hvor de to fangere og hunden blev forenet med deres familier.Sidste år gik hjælpefondens pris til orlogskaptajn Ditte Dyreborg for indsatsen i forbindelse med U-båden Nautilus og drabssagen mod Peter Madsen.Efter 10 år på Ejnar Mikkelsen er Aputsiaq kendt af de fleste i Grønland. Måske mindre for ovenstående episode fra 2009, hvor han hæver det grønlandske flag på Isbjørne Ø. En ubeboet ø i gruppen Carey Øerne i Baffin Bugten.

Se video fra flaghejsningen her: