[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Enhver form for krænkende adfærd i Forsvaret er uacceptabel, og der skal gøres mere for at stoppe de tilfælde, der kan rejse tvivl om Forsvaret som en god og attraktiv arbejdsplads.

Derfor fremlægger forsvarsministeren og forsvarschefen nu fem initiativer, der skal dæmme op for krænkende adfærd og fjerne al tvivl om, at situationen tages alvorligt.

"Forsvaret skal være en tryg arbejdsplads, uanset hvem man er, hvilket køn man har, hvilken alder man har. Og ingen skal være i tvivl om, hvad jeg som minister mener om de her sager, der har været fremme. Enhver sag er en sag for meget. Derfor sætter vi nu en kampagne i gang med fem spor, der tilsammen skal sende et meget tydeligt signal om, at vi ikke accepterer krænkende adfærd i Forsvaret," siger forsvarsminister Trine Bramsen.

"Krænkende adfærd er ikke acceptabelt, og Forsvaret skal være en tryg arbejdsplads for alle. Forsvarets chefer skal give det ledelsesmæssigt fokus. Krænkelser kan være mange ting, og der skal tages konkret stilling til, hvordan det kan undgås på de enkelte garnisoner og mange arbejdspladser rundt om i Forsvaret," siger forsvarschef Bjørn Bisserup.

De fem initiativer er:

1. Ledelse først: Det er et ledelsesansvar at sikre, at krænkende adfærd ikke finder sted. Alle ledelseslag inden for Forsvarsministeriets område skal konkret tage stilling til, hvordan krænkende adfærd undgås på den enkelte arbejdsplads, herunder at ledelsen har ansvaret for at stoppe uacceptabel adfærd.
 
2. Hotline: Alle skal vide, at krænkende adfærd kan rapporteres, og at der vil blive fulgt op på indberetningen. Medarbejderlinjen synliggøres på digitale medier, og budskaberne formidles lokalt på tjenestestederne og på Forsvarets medier – inklusive sociale medier.
 
3. Værnepligt: De værnepligtige skal på linje med Forsvarets ansatte også beskyttes bedre mod krænkende adfærd. De værnepligtige skal undervises i håndtering af krænkende adfærd, og en planlagt undersøgelse af omfanget af seksuelle krænkelser blandt de aktive værnepligtige fremrykkes til ultimo 2019.
 
4. Bisidderordning: Mulighederne for at få støtte af enten tillidsrepræsentanter eller gennem Kollegastøtteordningen (OPRK) synliggøres lokalt. Det vil blive drøftet nærmere med de faglige organisationer.
 
5. Konsekvens: Det skal have konsekvenser at krænke andre. Foruden de allerede etablerede muligheder for at sanktionere krænkende adfærd enten strafferetligt, disciplinært eller ansættelsesretligt skal det afklares, i hvilket omfang krænkende adfærd kan få karrieremæssige konsekvenser – eksempelvis ved at begrænse mulighederne for udnævnelse, forfremmelse eller optag på uddannelser.