[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Julia Liberati, Forsvarskommandoen

Det er besluttet, at den fælles grunduddannelse til specialoperationsstyrkerne ved Jægerkorpset og Frømandskorpset nedlægges. Fra år 2020 vil uddannelserne til de to specialoperationsstyrker igen ligge ved henholdsvis Jægerkorpset og Frømandskorpset.


Foto: Jægerkorpset

Dele af grunduddannelserne til operatør - som er den titel, specialoperationssoldater får, når de er færdiguddannede - ved Jægerkorpset og Frømandskorpset blev i 2018 lagt om og samlet i en fælles operatøruddannelse, og de første elever blev optaget i 2019.

”Efter det første halve år af den fælles uddannelse må vi erkende, at de synergier vi havde håbet på, ikke er blevet indfriet,” siger chef for Specialoperationskommandoen, generalmajor Peter Boysen.

Operatøruddannelsen kan ikke forkortes
En af de væsentlige grunde til at sammenlægge de to oprindelige uddannelser til én fælles operatøruddannelse var, at man kunne forkorte den grundlæggende uddannelse og lade operatørerne hurtigere blive en del af en patrulje, som enheden operatørerne indsættes i hedder. I patruljen var det hensigten, at de nyuddannede operatører så efterfølgende skulle modtage supplerende uddannelse ved sidemandsoplæring.

Det var også forventningen, at den forkortede uddannelse til operatør ved de to korps ville medføre en væsentlig økonomisk besparelse.

”Det har vist sig, at der ikke er nogen umiddelbar økonomisk gevinst ved den noget kortere operatørgrunduddannelse, da uddannelsestiden for en operativ operatør ikke kan reduceres væsentligt. Det at uddanne en specialoperationssoldat tager nu engang den tid, det tager. Derudover har vi konstateret, at hvis nye operatører indgår i en operativ patrulje tidligere i forløbet, så falder færdighedsniveauet i patruljen væsentligt. Det dur selvfølgelig ikke,” siger generalmajor Peter Boysen.

Gode erfaringer tages med
Forløbet med at lægge de to uddannelser sammen til én uddannelse har givet flere gode erfaringer, der vil blive taget med videre og indarbejdet i uddannelserne fremadrettet.

Eksempelvis vil civile uden militær baggrund, hjemsendte og værnepligtige i modsætning til tidligere også i fremtiden kunne søge optagelse i Jægerkorpset, der opretter et basisuddannelsesforløb, der forbereder denne gruppe af ansøgere til den videre selektion frem mod eventuel optagelse i Jægerkorpset.

Specialoperationskommandoen vil fortsat følge uddannelserne til specialoperationsstyrkerne tæt.

”Vi vil forsat arbejde på at optimere og udvikle uddannelserne til specialoperationsstyrkerne” siger generalmajor Peter Boysen.