[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Af Ida Suhr Birkemose, Arktisk Kommando

Forbindelseselement Færøerne (FEF) får ny chef med bred erfaring. De sidste to år har kommandørkaptajn Jes Hultquist arbejdet ved Forsvarsakademiet, og han har inden da sejlet i en årrække som næstkommanderende på inspektionsskibet Triton. Færøerne er ikke fremmed territorium for forbindelseselementets nye chef, der ligeledes har sejlet patruljefartøjer, missilfartøjer og været chef for Søværnets dykkerskib. Nu venter der en masse spændende opgaver på Færøerne.

"Ud over at holde kontakt til de færøske samarbejdspartnere og holde dem informeret om hvad der foregår militært i området, så løser forbindelseselementet nogle vigtige operative opgaver til daglig fx overvågning af skibstrafikken. Endvidere er det sådan, at når der er inspektionsskibe eller overvågningsfly ved Færøerne, så er det medarbejderne her i Tórshavn, der styrer dem på mine vegne," siger chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Kim Jesper Jørgensen.

FEF udfører en række opgaver for Arktisk Kommando på Færøerne, ligesom det støtter kommandoens hovedkvarter i Nuuk. Opgaverne omfatter blandt andet det militære forsvar, overvågning og suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion og ammunitionsrydning.

"Forbindelseselementet på Færøerne er en vigtig enhed, hvorfor chefen her har et stort ansvar. Jeg er derfor meget glad for, at det er Jes, jeg i dag kan indsætte som chef her" siger chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Kim Jesper Jørgensen.


Jes Hultquist, Kim J. Jørgensen, Ove Ritter, Anders Holm, Jan Olsen og Carsten Thomsen

Flot fremmøde
Dagens chefindsættelse blev afholdt i Arktisk kommandos lokaler i Tórshavn, som til dagligt huser de seks ansatte ved FEF. Både chefen for Arktisk Kommando, kommandoens medarbejdere samt særligt indbudte gæster deltog i receptionen.

"Jeg er glad for at se så mange gæster til chefindsættelse. Efter min opfattelse vidner det om de gode relationer, vi har her på Færøerne, og det vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for," siger chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Kim Jesper Jørgensen.

Den afgående chef for forbindelseselementet, Kommandørkaptajn Michael Hjorth, er netop startet som chef for Joint Operations Centre i Arktisk Kommando i Nuuk, hvorfra koordineringen af redninger og operationer i Grønland og på Færøerne foregår.