[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Tekst og foto: Henrik Kastenskov, Forsvarskommandoen

I en bil et sted ude i øvelsesterrænet i Oksbøl sukker Kris Forster fra de britiske Royal Marine Commandos lidt. “Heli is late. No earlier than 0400”.


Foto: EH-101 i morgensolen over Oksbøl under Baltic Protector

Vi skutter os lidt i morgenkulden, og indretter os med tanke på den næste times ventetid. ‘Skynd dig ud, og vent’-klicheen gælder også i den britiske hær. Jeg ankom kl 0300 for at fotografere briternes luftlandsætning af et kompagni marinesoldater som et led i JEF Baltic Protector.

Da den første helikopter endelig dukker op, er klokken nærmere fem, og fotografen i mig glæder sig over de tre ekstra blænders lys, der er kommet til, her to timer tættere på solopgang.


Foto: Britiske soldater fra Royal Marine Commandos i Oksbøl

Joint Expeditionary Force – JEF – er det militære samarbejde mellem landene England, Holland, Danmark, Sverige, Norge, Estland, Letland, Litauen og Finland om at skabe en enhed, der kan udsendes og gennemføre militære operationer med kort varsel.

Formålet med Baltic Protector øvelsen i Oksbøl er at lade marinesoldater fra flere lande træne sammen, således at styrken hurtigt og effektivt kan indsættes, hvis behovet skulle opstå.


Foto: Soldat fra Gardehusarregimentet er moment for den britiske invasionsstyrke.

Larmen fra rotoren stiger da ME-101H helikopteren cirkler en enkelt gang, inden den sætter første hold på jorden. 10-12 marines skynder sig ud og sikrer landingszonen, mens Load Masteren smider den sidste bagage ud.

Ude i terrænet ligger fire bunkers, der alle skal ryddes for Rød Styrke. Første gruppe får føling, og røgen driver i bølger gennem terrænet.

“Get on that fucking gun! Watch it! Friendlies to right!”. Ordrer, advarsler og udråb koordinerer soldaternes indsats, og én for en bliver stillingerne nedkæmpet. Roen sænker sig igen over heden henad klokken syv, og en af de døde tager en hurtig lur i morgensolens første stråler.

Fakta om JEF-øvelsen Baltic Protector
Første fase begyndte den 24. maj, hvor soldater, militærkøretøjer og øvrigt materiel blev sat i land i Esbjerg Havn.

I dagene frem til den 3. juni trænede deltagerne forskellige militære discipliner så som landgang, faldskærmsspring, bykamp og fremrykning i terræn.
På havet trænede Søværnets støtteskib Absalon søkrig med de deltagende landes skibe i området ud for Esbjerg og senere nord for Sjællands Odde.

De følgende to faser foregår i Østersøen.
I fase to vil JEF-styrken med deltagelse af støtteskibet Absalon være en del af den store og årligt tilbagevendende Østersø-øvelse Baltops, som ledes af USA.
Under fase tre vil JEF-styrken igen træne landgang, denne gang på strande i Baltikum.

Hvad er JEF
Formålet med Joint Expeditionary Force (JEF)-samarbejdet er at etablere en styrke, der hurtig kan udsendes og gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum. JEF-samarbejdet blev officielt etableret den 28. juni 2018.

Læs mere om JEF-samarbejdet her.