[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve

Træningsbidrag - Irak
Hold 9 forsætter træningen af de irakiske grænsevagtbataljoner, hvor fokus nu er lagt på at sammenkæde de forskellige fag i uddannelsen.

Den infanterimæssige uddannelse har i ugen haft fokus på formationer, sammenstød med fjenden og bevægelser med gruppen. Der har også været afsat tid til tilpasning af den udleverede, personlige udrustning.

De irakiske soldater er ved at have indskudt deres geværer og uddannes fortsat i skydning. Samtidig repeterer de at betjene, adskille og samle, samt vedligeholde de tunge våben.


Danske instruktører viser med ørkensten i sandet, hvordan man skal forholde sig, når man møder fjenden.

Instruktørkurset for de irakiske befalingsmænd sluttede torsdag med overrækkelse af uddannelsesdiplomer samt en instruktørrygsæk. De uddannede instruktører er nu fordelt på følgende måde: Syv irakiske instruktører forsætter på et udvidet minekursus, så de i fremtiden selv kan uddanne deres soldater i at finde og fjerne miner. Syv irakiske instruktører er tilbage i eget kompagni og uddanner egne soldater i samarbejde med danske instruktører. To irakiske instruktører er startet på den grundlæggende morteruddannelse, så de selv kan uddanne soldater i at bruge morter fremover.

Lektionerne i førstehjælp er inde i den afsluttende fase, og der afholdes snart prøve i faget. Alle de irakiske soldater har fået udleveret huskekort, og der bliver lagt vægt på, at professionelle soldater altid anvender huskekort i forbindelse med behandlingen af en såret person.

Uddannelsen af de irakiske officerer fortsætter med blandt andet lektioner i kort og kompas.

Den grundlæggende uddannelse af kompagnierne i forhold over for miner og improviserede sprængladninger er afsluttet med et godt resultat. Faget har haft stor interesse og flere kompagnier har efterspurgt ekstra undervisning i emnet. 
Hold 9’s læge og sygeplejerske forsætter uddannelsen af personellet på det irakiske hospital i samarbejde med de amerikanske kollegaer. Undervisningen foregår i akutmodtagelsen med udgangspunkt i de lokale forhold.

Militærpolitiet har i ugen noteret 8 trafikforseelser og kontrolleret 88 køretøjer. Ingen danskere noteret.


De irakiske soldater lærer, hvordan en lungeforbinding skal lægges.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater

Hold 17’s periode i operationsområdet er ved at nærme sig sin afslutning. Hold 18 ankom til basen den 7. juli og overdragelsen nærmer sig.

Mange ting skal øves og indlæres, og i overdragelsesfasen bliver de nye radaroperatører omskolet til lokale systemer og procedurer. Omskolingsperioden er relativt kort, fordi en række øvelser og procedurer er en del af den operative missionsforberedelse i Danmark. Det tager omkring en uge at blive operativt klar.

Radarbidraget kører stadig med en høj operativ funktionstid og leverer luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater. De danske radaroperatører ved kommando- og kontrolcentralen støtter fortsat koalitionens missioner med koordinering af luftrum.

Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater (UAE) i 168 timer. Det svarer til 100 procent af tiden.


FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her:
https://www2.forsvaret.dk/opgaver/internationale/Pages/Irak.aspx

Resolute Support – Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 11 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces, samt daglig opgaver for Kabul Garrison Command. Yderligere har en gruppe været på opgave i Hamid Karzai International Airport, hvor de dagligt har støttet det australske bidrag med støtte- og eskorteopgaver for rådgiverne i Kabul Garrison Command.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 1470 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 463 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 56 patruljer.

De militære hundeførere, der til dagligt støtter sikkerheden omkring det afghanske flyvevåben i Kabul med sikring i form af springstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af 12 lastbiler, 12 personbiler og gennemført 46 patruljer.


Dansk soldat under opgaveløsning i Kabul Garrison Command, hvor danskerne dagligt støtter australierne med sikkerhedsopgaver.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.

Læs mere om RSM her:
https://www2.forsvaret.dk/opgaver/internationale/Pages/Afghanistan.aspx