[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget

Det danske Hold 9 har påbegyndt de sidste uddannelsesuger inden Hold 10 overtager uddannelsen af de irakiske bataljoner.

Skydeuddannelsen forsætter med niveauopdelt træning med fokus på skydning. Der afholdes ugentlige delprøver, så uddannelsen kan justeres efter behov. Over 85 procent af de irakiske soldater har bestået de opstillede krav på nuværende tidspunkt.

Morteruddannelsen blev afsluttet med skydning med skarp ammunition tirsdag og onsdag. Dele af undervisningen og skarpskydningen blev gennemført af de irakiske instruktører, der er uddannet af det danske bidrag.  Uddannelsen forløb tilfredsstillende og det danske bidrag vurderer, at de irakiske instruktører med lidt mere erfaring vil kunne afholde en samlet uddannelse på morter.

Instruktøruddannelsen er genoptaget, da der er blevet udpeget seks irakiske befalingsmænd, som fremover skal fungere som fast støtte til Hold 10.

Der er i ugens løb blevet afholdt sluttest i førstehjælp. Resultatet var tilfredsstillende, og den videre uddannelse i faget bliver inkorporeret i den resterende del af infanteriuddannelsen.

Ugens infanteriuddannelse har været koncentreret omkring kamp fra stilling, ild og bevægelse samt stillingindtagelse. De irakiske befalingsmænd har efter oplæg fra de danske instruktører afholdt det meste af undervisningen. Der afholdes instruktørmøder med de irakiske befalingsmænd dagen før undervisningen, så samarbejdet bliver udbygget, og kvaliteten af undervisningen bliver ved med at stige.

Den udvidede mineuddannelse blev startet op tirsdag med 20 elever. Dele af undervisningen foretages af de irakiske instruktører, som det danske bidrag har uddannet inden for området.

Det danske militærpoliti på Al Assad Air Base har i ugen noteret fem trafikforseelser og kontrolleret 155 køretøjer. Ingen danskere noteret.

Task Force Dragon Building Partner Capacity har pr. 28. juli 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.032 irakiske soldater og politifolk. Heraf har Hold 9 uddannet 1.209 soldater.


Prøve i førstehjælp. Foto: Public Affairs NCO


Irakisk instruktør underviser i mineuddannelsen. Foto: Public Affairs NCO

 Skydning med 81mm mortér. Foto: Public Affairs NCO


Ild og bevægelse. Foto: Public Affairs NCO

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Det er nu to uger siden Hold 18 overtog kommandoen over bidraget, og holdet er faldet godt til på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater.

De nyligt ankomne danske radaroperatører er alle blevet formelt certificeret (godkendt) af instruktører ved den amerikanske kommando- og kontrolcentral og fortsætter derfor nu støtten til koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

Radarelementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til kommando- og kontrolcentralen de Forenede Arabiske Emirater. Der er gennemført eftersyn på radaren i den forløbne uge med deraf følgende udetid. Radaren har derfor leveret luftbillede i sammenlagt 160 timer, hvilket svarer til cirka 95,2% af tiden.


FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR herResolute Support – Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 11 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces, samt daglige opgaver for Kabul Garrison Command. Derudover har en gruppe fra bidraget tilbragt ugen i Hamid Karzai International Airport, hvor de dagligt har støttet australierne med Advisor Force Protection opgaver (beskyttelse af rådgivere)  i Kabul Garrison Command. En anden gruppe har været i Camp Taylor fra lørdag til torsdag, hvor de dagligt har løst sikkerhedsopgaver i Kabul Military Training Center.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 1.276 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 550 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 67 patruljer.

Military Working Dogs, der til dagligt støtter Kabul Air Wing (det afghanske flyvevåben på Hamid Karzai International Airport med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler, 22 personbiler og gennemført 37 patruljer.


FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.

Læs mere om RSM her