[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget – Irak
Træningsbidraget har ikke gennemført træning i den forgangne uge, hvor de nyuddannede irakiske hjælpeinstruktører er vendt hjem til deres respektive enheder, så tiden er blevet brugt på at forberede træning af næste hold.

Det danske træningsbidrag har per 30. november 2018 gennemført og afsluttet træning af i alt 16.610 irakiske soldater og politifolk.

Det danske mobile trænings-team inklusive sikringssoldater og tolkekapacitet, der har trænet en irakisk enhed på en anden base syd-øst for Al Asad-luftbasen, er vendt tilbage til Al Asad efter endt træning.

Militærpolitiet har gennemført trafikkontroller. De indberettede sager drejer sig primært om hastighedsoverskridelser og manglende brug af sikkerhedsseler. Forseelserne er ikke begået af danske soldater.

Et nyt dansk sundhedsteam er ankommet til luftbasen. De har overtaget vagten på felthospitalet med virkning fra den 1. januar.


Hercules-flyet dirigeres på plads efter endt flyvning.

Transportflybidraget - Kuwait
Det danske Hercules-fly har i den forgangne uge fløjet seks transportmissioner for koalitionen. Der er hovedsageligt fløjet gods og personel for den amerikanske hær og det amerikanske flyvevåben mellem Kuwait og forskellige destinationer i Irak og Jordan. I perioden er der flyttet ekstraordinære mængder gods, eksempelvis en stor lastvognstrailer og meget andet til brug på de amerikanske baser i Irak og Jordan.


Loadmasteren dirigerer godset på plads, så Hercules-flyet kan læsses.

I perioden fra den 24. til 30. december har transportfly bidraget transporteret 117 personer og 111.400 pund gods.

Radarbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater (UAE)
Radarbidraget har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i UAE i 168 timer.
De danske radaroperatører i UAE har støttet afviklingen af missioner ved at bemande fire forskellige positioner i operationsrummet i sammenlagt 111 timer.

I Irak er der blevet gennemført eftersyn af parabolen, der leverer radarbilledet via en satellit til UAE, samt et rutineeftersyn af en antennemast.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og UAE.

Resolute Support – Afghanistan

Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 23 sikrings- og eskorteopgaver for de militære rådgivere og Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3.023 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 476 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 61 patruljer.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti-opgaver. 

Enhanced Forward Presence – Estland

De danske soldater ved den fremskudte tilstedeværelse i Estland har fortsat forberedelserne til, at hovedbidraget tager hjem i januar. Da der i Baltikum er risiko for afrikansk svinepest, skal materiellet vaskes og desinficeres efter særlige regler, som er fastsat af Forsvarets Sundhedstjeneste. Der er derfor i de sidste to uger blevet brugt meget vand, knofedt og børster på at rengøre køretøjer og materiel, således det kan være klar til kontrollen, som Forsvarets Sundhedstjeneste står for.

Derudover ankommer et arbejdshold fra Danmark, som skal støtte bidraget med at pakke og optælle materiellet.


Klargøring til kontrol under særdeles vinterlige forhold.