[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Task Force 473 – den danske fregat Niels Juels deltagelse i fransk hangarskibsgruppe i Middelhavet, Den Persiske Golf og Det Indiske Ocean

Fregatten Niels Juel afgik fra flådestation Korsør den 20. februar for at slutte sig til en fransk hangarskibsgruppe i Middelhavet. Undervejs er tiden brugt på missionsuddannelse, hvor besætningen har haft fokus på at træne samarbejdet særligt med EH-101-helikopteren, da det er første gang, den er udsendt sammen med en dansk fregat.

Niels Juel ankom til Toulon 2. marts, hvor fregatten tilsluttede sig den resterende del af hangarskibsgruppen.

Tirsdag den 5. marts gik den danske fregat på havet med den franske hangarskibsgruppe ud fra Toulon. Den danske fregats hovedopgave er at beskytte hangarskibsgruppen, overvåge luftrummet og udføre kontrol med de franske kampfly, når de opererer omkring hangarskibsgruppen.

- En opgave som denne giver os værdifulde erfaringer og sætter os i stand til at indgå i lignende europæiske operationer og NATO-operationer med kort varsel, siger chefen for Niels Juel, kommandørkaptajn Michael Gerhard Landmark om opgaven.Fakta om den franske hangarskibsgruppe
Hangarsskibsgruppen vil bestå af hangarskibet Charles de Gaulle og derudover forventeligt to franske eskorteskibe, en fransk ubåd og et fransk forsyningstankskib (tankskib). Der forventes desuden støtte fra en britisk destroyer og en portugisisk fregat. Hertil kommer ca. 30 skibsbaserede fly og helikoptere. Hangarskibsgruppen skal operere i den østlige del af Middelhavet, Det Røde Hav, Adenbugten, den nordlige del af Det Indiske Ocean ned til omkring Seychellerne og Den Persiske Golf.


Operation Inherent Resolve

Transportflybidraget - Kuwait
Det danske C130J Hercules-transportfly til Operation Inherent Resolve har i den forgangne uge fløjet fem transportmissioner for koalitionen - fire flyvninger til Irak og en til Jordan.

I perioden fra den 25. februar 2019 til den 3. marts 2019 har C130J-bidraget transporteret i alt 83 passagerer og 107.500 pund gods.

Foto: Transportflybidraget.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidragets Hold 13 ankom lørdag til missionsområdet, og overleveringen fra Hold 12 til Hold 13 begyndte med det samme. Det nye hold teknikere skal de næste tre og en halv måned gennemføre drift og vedligeholdelse på radaren på Al Asad-luftbasen i Irak.

Den danske radar leverer input til luftbilledet over Irak og store dele af Syrien til koalitionens operationscenter i De Forenede Arabiske Emirater, hvor det danske operatørbidrag indgår og støtter afviklingen af koalitionens missioner. En af deres mange opgaver er at koordinere og kontrollere lufttrafikken over Irak.

De danske operatører er fuldt integreret i den amerikanske kommando- og kontrolcentral, og indgår sammen med amerikanerne og de øvrige koalitionspartnere i bemandingen af de forskellige positioner i operationsrummet.
OIR-koalitionen har i perioden 10.-23. februar udført i alt 211 luft- og artilleriangreb mod terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.(Kilde: U.S. Central Command.)

Træningsbidraget - Irak
Træningsbidraget har afsluttet den sidste uges træning for det nuværende hold af irakiske soldater med de afsluttende skydninger med forskellige våbentyper og afrunding af de øvrige fag.

Onsdag afholdt de enkelte træningsteams en lille ceremoni, hvor der blev overrakt diplomer til de irakiske soldater.

Træningsbidraget modtager nye irakiske soldater til uddannelse den 16. marts. Tiden frem til da vil blive brugt til intern uddannelse og træning af forskellige beredskabsplaner.

Det danske militærpoliti har noteret 11 trafikforseelser, men ingen danske soldater har været indblandet.

På felthospitalet har det danske kirurghold behandlet en civil med et skudsår i underbenet. Han blev opereret, flyttet til observation og sendt tilbage til egen familie senere samme dag.

Den 27. februar var to danske soldater involveret i et trafikuheld. De to danske soldater blev påkørt bagfra af en civil irakisk bil. Ingen danske soldater kom til skade ved uheldet.(Indskydning før skydekonkurrencen gik i gang. Presseofficeren OIR Hold 9)
Tirsdag eftermiddag blev der afholdt en venskabelig skydekonkurrence mellem det danske bidrag og de to irakiske bataljoner som en markering af det gode samarbejde (Danmark vandt med 3 point).
Morterskydning. Foto: Presseofficeren OIR Hold 9.


Skydning med tungt maskingevær. Presseofficeren OIR Hold 9.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.


FRONTEX

Kystovervågning på land - Grækenland
Besætningen på køretøjet med det termiske varmesøgende kamera har forsat nattevagter, og der har ikke været nogen observationer den seneste uge.


En del af arbejdet på missionen er at sikre, at køretøjet er klar til at køre. Foto FRONTEX.

Challenger-overvågningsfly – Sicilien
Flyet og besætning fløj til Sicilien den 27. februar og fløj den første mission den 1. marts. Bidraget har foreløbig fløjet godt 21 timer fordelt på tre missioner og transitflyvningen fra Danmark til Sicilien.

Der er indtil videre ikke observeret migrant-både, narkotikasmuglere eller lignende.
Bidraget består af 8 mand på Sicilien og en forbindelsesofficer i Rom. Flyet returnerer efter planen til Danmark den 1. april.

FAKTA om det danske bidrag til FRONTEX
Køretøj med termisk varmesøgende kamera samt besætning er en del af Forsvarets støtte til Politiet, og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder. Bidraget er indsat på øen Kos i Grækenland.
Challenger-overvågningsflyet flyver fra Sicilien i Italien og er indsat som en del af EU’s grænseagentur, der bekæmper smugling af narko, våben og mennesker samt ulovligt fiskeri. Det er ottende gang, Forsvaret bidrager til opgaven med et Challenger-fly.  


Resolute Support – Afghanistan

Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 19 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2255 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 540 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 55 patruljer.

Bidraget med bombehunde, der til dagligt støtter med sikring i form af afsøgning for sprængstof og patruljering, har gennemført 51 patruljer, og kontrolleret 14 lastbiler og 171 personbiler.


Hundefører Mikkel med bombehunden Otto og sikringsmand Kasper, på arbejde i den afghanske lejr lige ved siden af Hamid Karzai International Airport, hvor car 50 danskere er indkvarteret. Foto: RSSom en del af det danske Nationale Støtteelement indgår der en svensk medarbejder (Lenny) i Terminal-arbejdsgruppen, der til dagligt sikrer alle danskeres flytransport ind og ud af lejrene i Kabul. Her ses Lenny ude på en militære ”flight-line” i Hamid Karzai International Airport. Foto: RS.Der er to danske hundebidrag ved Resolute Support. Her ses hundefører og hunden Messi der indgår som en del af det Internationale Militær politi. Messi og hans fører arbejder til dagligt på Hamid Karzai International Airport, hvor han søger efter narkotika. Foto: RS


FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver. 


Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1) - Frankrig

NATO’s danskledede minerydningsenhed (SNMCMG1) har i de seneste to uger deltaget i den franske operation kaldet French Historical Ordnance Disposal (HOD OPS) i operationsområdet ud for Le Tréport. Styrken består af HDMS Thetis, FGS Dillingen, FGS Homburg og BNS Bellis.

Et af Operationens hovedformål er at rydde miner i et område, hvor der skal opsættes en vindmøllepark.

Styrken har afsøgt et areal på cirka 270 kvadratkilometer. De første to uger er der fundet og bortsprængt 12 gamle miner/bomber med en samlet mængde sprængstof på cirka seks ton. Resultatet er bemærkelsesværdigt, idet både mængde og areal allerede overstiger de tidligere operationer.

Vejrprognosen for den sidste uge af operationen er ikke for god. Der forventes kun få perioder, hvor minerydningsoperationer kan gennemføres effektivt.

Flagskibet HDMS Thetis har udover at være forsyningsskib for gruppen, deltaget i diverse øvelser for at holde uddannelse og træning ved lige. Besætningen har gennemført klarskibs-øvelser, skydning med 76 millimeter kanon og lavet boardingøvelser med det franske kystbevogtningskib FS Comoran.


Belgiske minedykkere fra BNS Bellis er klar til at tage afsted for at bortsprænge 6 flybomber svarende til cirka 900kg sprængstof, som blev kastet under Anden Verdenskrig. Foto: SNMCMG1

De tyske minedykkere bortspringer en luftminebombe svarende til cirka 330kg sprængstof. I baggrunden ses HDMS Thetis. Foto: SNMCMG1

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.