[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen


Niels Juel side om side med det franske hangarskib.

Task Force 473 – den danske fregat Niels Juels deltagelse i fransk
hangarskibsgruppe i Middelhavet, Den Persiske Golf og Det Indiske Ocean
Efter hangarskibsgruppens afgang fra flådebasen i Toulon er der gennemført et træningsprogram, der skal integrere de enheder, der indgår i Task Force 473, i hangarskibets luftoperationer. De udsendte fra Flyvevåbnets Air Control Wing har bidraget med luftrumsovervågning og kontrol af de franske kampfly under deres træningsoperationer omkring hangarskibsgruppen.


Flyvevåbnets EH101-helikopter har støttet med personel- og godstransport mellem land og skibene. Helikopteren kan desuden bruges til rednings- og overvågningsopgaver.


Det kræver præcision og forberedelse at løse opgaver med helikopter i nærheden af et hangarskib, der indsætter kampfly på højt beredskab.

Niels Juel og besætning er nu fuldt integreret i hangarskibsgruppen og klar til indsættelse i de opgaver, det franske hangarskib måtte blive sat til at løse i rammen af det mandat, bidraget har med fra Danmark.

Se videoindslag om Niels Juels deltagelse i Task Force 473 nederst i denne artikel

Fakta om den franske hangarskibsgruppe
Hangarsskibsgruppen vil bestå af hangarskibet Charles de Gaulle og derudover forventeligt to franske eskorteskibe, en fransk ubåd og et fransk forsyningstankskib (tankskib). Der forventes desuden støtte fra en britisk destroyer og en portugisisk fregat. Hertil kommer ca. 30 skibsbaserede fly og helikoptere.

Hangarskibsgruppen skal operere i den østlige del af Middelhavet, Det Røde Hav, Adenbugten, den nordlige del af Det Indiske Ocean ned til omkring Seychellerne og Den Persiske Golf.
 


FRONTEX

Kystovervågning på land, Grækenland

De sidste fem mand fra Hold 2 kom til Kos tirsdag den 5. marts, og tirsdagen gik således med overlevering fra Hold 1 til Hold 2. Onsdagen var hjemrejsedag for de sidste fem mand fra Hold 1, og hold 2 har nu overtaget opgaven.
Natten mellem torsdag og fredag observerede bidraget en gummibåd, der lå og drev. De dirigerede den finske patruljebåd hen til båden, som viste sig at være tom.

Overvågningsfly - Sicilien
Tirsdag den 5. marts observerede den danske Challenger en mistænkelig båd med syv personer om bord, der havde kurs mod Italien. Besætningen på den danske Challenger underrettede straks operationscentret i Rom, og et skib fra de italienske myndigheder satte efter båden.
Sagen undersøges nu af de italienske myndigheder.


Båden havde kurs mod Sicilien og havde syv mænd om bord.


Den danske Challenger skyggede båden med de formodede migranter, ind til et skib fra de italienske myndigheder nåede frem.

Challenger-bidraget til Frontex har fløjet knapt 50 af de 110 flyvetimer, flyet skal være på vingerne i løbet af udsendelsen.

FAKTA om det danske bidrag til FRONTEX
Køretøj med termisk varmesøgende kamera samt besætning er en del af Forsvarets støtte til Politiet, og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder. Bidraget er indsat på øen Kos i Grækenland.
Challenger-overvågningsflyet flyver fra Sicilien i Italien og er indsat som en del af EU’s grænseagentur, der bekæmper smugling af narko, våben og mennesker samt ulovligt fiskeri. Det er ottende gang, Forsvaret bidrager til opgaven med et Challenger-fly. Forsvaret bidrager desuden til FRONTEX med personel til fingeraftryksoptag i Grækenland og Spanien. 

Læs mere om det danske bidrag til FRONTEX her.Operation Inherent Resolve

Træningsbidrag - Irak
Træningsbidraget var i sidste uge uden irakiske elever. Det har blandt andet givet tid til intern uddannelse samt evaluering og tilretning af læringsplaner. Nogle af de tilrettede lektioner er blevet afprøvet med de civile tolke som elever.
De militære tolke er i gang med sprogundervisning i irakisk og engelsk. Sproglektionerne er specielt rettet mod det personel i det danske bidrag, som har en sikkerheds- eller undervisningsopgave.

Amerikanske instruktører har afholdt kursus i overlevelse i ørkenmiljø. Emnerne var at finde vand, navigation og bygning af shelter.

Sikringssoldaterne har afholdt radio- og nærkampslektioner med udgangspunkt i deres daglige virke på Al Asad-luftbasen.

Felthospitalet har nu for første gang gennemført træning med det irakiske felthospital fra 7. division. Kontakterne til det irakiske felthospital vil bliver overdraget til det amerikanske team, der skal overtage opgaven for det danske kirurghold.

Militærpolitiet har noteret to trafikforseelser i løbet af ugen. Der er ikke tale om danske soldater.

Træningsbidraget har per 10. marts 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 17.425 irakiske soldater og politifolk. Heraf har hold 9 uddannet 602 soldater.


Der var blandt andet træning i nærkamp på ugens program.

Transportflybidraget - Kuwait
Det danske Hercules transport-fly har i den forgangne uge fløjet fem transportmissioner for koalitionen. Den 9. marts flyttede bidraget 61.800 pund gods, hvilket gør denne dag til dagen, hvor der er blevet fragtet den største mængde gods under hele flybidraget gennem 2018-2019.
Flyvningerne har bestået af fire flyvninger til Irak og en til Jordan.

I perioden fra den 4. marts 2019 til den 10. marts 2019 har bidraget transporteret i alt 66 personer og 124.500 pund gods.


Flyet hjælpes på plads efter en sen landing på Ali Al Salem luftbasen.

Radar- og operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
I Irak har Hold 13 overtaget opgaven med at levere luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater.

I den seneste uge har operatørbidraget i De Forende Arabiske Emirater, foruden at støtte koalitionens operationer med at koordinere og kontrollere lufttrafikken over Irak, gennemført kvalitetsstyring af input fra den danske radar i Irak og dermed bidraget til at optimere luftbilledet over Irak og store dele af Syrien.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistikbidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.
Læs mere om OIR her.


NATO minerydningsstyrke i Østersøen og i den østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
Vejret i den engelske kanal ud for Le Treport har været en udfordring den sidste uge.

De to skibe FGS Dillingen og BNS Bellis, som har været underlagt SNMCMG1, har kæmpet hårdt trods bølger og blæst.

Det lykkedes de to enheder at undersøge cirka 42 kvadratkilometer havbund for miner og bomber, så styrken kan tage videre med god samvittighed efter tre ugers søgen.
I alt har gruppen undersøgt omkring 246 kvadratkilometer havbund, fundet 12 miner og bomber med en total sprængværdi på cirka 6000 kilo sprængstof.

Flagskibet Thetis har i ugens løb forberedt sig på besætningsskifte og gjort skibet klar til overlevering.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.
Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.
Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.
Læs mere om SNMCMG1 her.


Resolute Support – Afghanistan
Det danske eskorte- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 19 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2359 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 702 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 68 patruljer.

Det danske hundebidrag, der til dagligt støtter med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført 64 patruljer og kontrolleret 14 lastbiler og 123 personbiler.


Når der er tid i programmet, sørger de danske soldater for at holde deres
enkelkæmperfærdigheder vedlige. Her er det danske nationale støtteelement på skydebanen, hvor de træner pistolskydning.Hele Februar har været præget af dårlig vejr i Kabul. Det betyder, at der har været meget begrænsede muligheder for transport via helikopter. I uge 10 har vejret for alvor vendt sig, og det bliver nemmere at bevæge sig mellem de mange lejre i området.


Det danske eskorte- og sikringsbidrag på opgave i Hamid Karzai International Airport.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan.
Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.
 Læs mere om RSM her.