[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Task Force 473 – den danske fregat Niels Juels deltagelse i fransk hangarskibsgruppe – Middelhavet

Fregatten Niels Juel har nu været indsat i den franske hangarskibsgruppe i godt to uger. Hangarskibsgruppens mange skibe er nu fuldt integreret og kampflyene har derfor igangsat deres aktiviteter fra hangarskibet Charles De Gaulle.


Dele af hangarskibsgruppen med Charles de Gaulle forrest og Niels Juel bagest.

Gruppen deltager nu i Operation Inherent Resolve, der har til formål at bekæmpe Islamisk stat i Syrien og Irak. Opgaven for den danske fregat er at overvåge luftrummet omkring hangarskibsgruppen, bidrage til kontrollen af de franske kampfly, og beskytte hangarskibsgruppen, hvis det måtte være påkrævet.


Charles de Gaulle fotograferet over maskingevær på Niels Juel.

Hangarskibsgruppen gennemfører ugentligt såkaldt Replenishment at Sea. Dette foregår ved, at skibene får overført brændstof til både skib, fly og helikoptere, mens de sejler. I den forløbne uge blev det Niels Juels tur til at få fyldt tanken op fra det franske forsyningsskib FS Marne. Det kræver stor præcision af besætningerne, fordi de store skibe kun ligger cirka 40 meter fra hinanden.

Fakta om den franske hangarskibsgruppe
Hangarsskibsgruppen vil bestå af hangarskibet Charles de Gaulle og derudover forventeligt to franske eskorteskibe, en fransk ubåd og et fransk forsyningstankskib (tankskib). Der forventes desuden støtte fra en britisk destroyer og en portugisisk fregat. Hertil kommer ca. 30 skibsbaserede fly og helikoptere.

Læs mere om det danske bidrag til den franske hangarskibsgruppe


Resolute Support – Afghanistan
Det danske eskorte- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 17 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2102 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 690 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 59 patruljer.

Military working dogs der til dagligt støtter med sikring i form af sprængstofafsøgning og patruljering, har gennemført 46 patruljer, og kontrolleret 10 lastbiler og 251 personbiler.


Det danske eskorte- og sikringsbidrag har i denne uge været på opgave i den Afghanske Nationale Hærs Rekrutteringscenter, hvor der på dagen var mødt flere hundrede nye rekrutter op til deres første dag i den afghanske hær. Foto: Kaptajn Jackie, RSVed det Afghanske Nationale Hærs Rekrutteringscenter er der mange af soldaterne der aldrig har set vesterlændinge før. Det betyder at de danske soldater ofte må stille op til billeder, hvilket de selvfølge gladeligt gør, så længe det ikke kompromittere sikkerheden. Foto: Kaptajn Jackie, RS


FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om det danske bidrag til Resolute SupportFRONTEX
Kystovervågning på land – Grækenland

Natten mellem torsdag den 14. marts og fredag den 15. blev der opdaget en gummibåd med folk i. Besætningen i køretøjet observerede gummibåden der lå og drev og dirigerede en finsk patruljebåd til stedet. Båden var på det tidspunkt tom.


Besætningens øjne og ører på patruljen: Radar og Kamera. Foto: TVV-bidraget

Overvågningsfly – Sicilien
I uge 11 fløj bidraget 4 missioner. Der blev på missionerne observeret flere mistænkelige både, som efterfølgende blev nærmere undersøgt.


Olieudslippet, som blev opdaget af det danske fly.

Bidraget har i ugens løb løst opgaver, man ikke normalt forbinder med Frontex. Blandt andet observerede besætningen et stort olieudslip, som blev rapporteret videre til de rette myndigheder. Frontex-missionen handler ikke kun om migranter og stofsmuglere, men også om havmiljø og fiskeriinspektion. De danske besætninger er vant til at flyve havmiljøflyvninger om de danske kyster, så det er ikke en uvant opgave at finde, samle beviser, estimere størrelsen af olieudslippet og rapportere til de rette myndigheder.

Bidraget har nu fløjet 69 ud af de 110 timer missionen er berammet til, fordelt på 12 missioner.

FAKTA om det danske bidrag til FRONTEX
Køretøj med termisk varmesøgende kamera samt besætning er en del af Forsvarets støtte til Politiet, og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder. Bidraget er indsat på øen Kos i Grækenland.

Challenger-overvågningsflyet flyver fra Sicilien i Italien og er indsat som en del af EU’s grænseagentur, der bekæmper smugling af narko, våben og mennesker samt ulovligt fiskeri. Det er ottende gang, Forsvaret bidrager til opgaven med et Challenger-fly. Forsvaret bidrager desuden til FRONTEX med personel til fingeraftryksoptag i Grækenland og Spanien.

Læs mere om det danske bidrag til FRONTEX her. Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget – Irak

Det danske træningsbidrag på Al Asad Airbase i Irak har i den forgangne uge ikke haft irakiske soldater til træning. Ugen er derfor blevet brugt på egen træning og klargøring til næste træningsperiode.


Bidragets træning har været koncentreret om bykamp. Træningen blev gennemført på den irakiske del af Al Asad Air Base. Området er for tiden ikke i brug og består af små og store bygninger, som er ideelle til bykampstræning for de danske instruktører.


Træning i bykamp


De irakiske enheder, som skal modtage undervisning i perioden 17. marts til 8. maj, begyndte at ankomme fredag den 15. marts. De første undervisningslektioner begynder mandag den 18. De første lektioner er undervisning i krigens love og førstehjælp.


Registrering af personel fra de nye enheder, der skal trænes.

Felthospitalet gennemførte mandag 13. marts undervisning af det irakiske felthospital. Undervisningen var en forvisning af, hvordan et dansk felthospital modtager en patient, og hvordan et akut-modtagerum kan organiseres.

Det danske militærpoliti har i ugen noteret fem trafikforseelser og kontrolleret 265 køretøjer.

Det danske bidrag har pr. 17. marts 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 17.425 irakiske soldater og politifolk. Heraf har hold 9 uddannet 602 soldater.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater.

De danske radaroperatører ved den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater har støttet koalitionens missioner ved at indgå som en integreret del af bemandingen af positionerne i operationsrummet, og har dermed været med til at sikre, at operationer mod ISIL er gennemført sikkert og effektivt for alle, der anvender luftrummet.

Koalitionen har i perioden 24. februar til 9. marts gennemført 99 luft- og artilleriangreb mod i alt 139 mål hos terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Kommando- og kontrolcentralen støtter langt størstedelen af disse angreb ved at separere fly og de afskudte granater/bomber. Kilde: U.S. Central Command.

Transportflybidraget – Kuwait
Det danske C-130J bidrag til Operation Inherent Resolve har i den forgangne uge fløjet tre transportmissioner for koalitionen. Flyvningen den 15. marts betød, at bidragets akkumulerede missioner rundede 100 missioner for 2018-2019. De seneste tre flyvninger er gået til Irak.

I perioden fra den 11. marts 2019 til den 17. marts 2019 har C130J bidraget transporteret i alt 47 passagerer og 53.100 pund gods.


Transportlyet B-536 lander efter mission nr. 100. Foto: Transportflybidraget.
Jordpersonellet er klar til at tage servicere flyet efter endt flyvning. Foto: Transportflybidraget.


FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien.

Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistikbidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om det danske bidrag til OIR her.Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1) – Den Engelske Kanal
Efter havneophold i Le Havre måtte flagskibet Thetis sige farvel til den belgiske minejæger BNS Bellis, som i en periode træder ud af minerydningsstyrken. Den belgiske minejæger vender tilbage til styrken sidst i april.

Styrken måtte også kort sige farvel til den tyske minejæger, som blev tvunget i havn på grund af det dårlige vejr, som i den forgangne perriode ramte den engelske kanal med bølgehøjder på op til 6 meter og vindstyrke på op til 20 m/sek.

Det danske flagskib ankom til Devonport i Plymouth tirsdag, hvorefter de brugte ugen på diverse øvelser og klargjorde skibet til besætningsskift.
Flådebasen i Devonport havde besøg af både NATO’s Minerydningstyrke 1 og den ene stående fregatstyrke Standing NATO Maritime Group 1 for at vise sammenholdet mellem disse to store grupper, som snart vil deltage og samarbejde i den store øvelse Joint Warrior i Skotland.

Den norske minejæger HNOMS Hinnoy sejlede i starten af ugen fra Bergen og er nu også en del af SNMCMG1. Styrken vil være samlet efter afgang fra Devonport. Gruppen består nu af HDMS Thetis, FGS Dillingen, HMS Cattistock og HNOMS Hinnoy.


Styrken måtte sige farvel til den belgiske minejæger BNS Bellis. Besætningen skal hjem og afholde lidt ferie inden de møder styrken på fuld kraft igen sidst i april. Foto: SNMCMG1.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.
Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om det danske bidrag til SNMCMG1 her.