[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve
Hold 9 har i den forgangne uge gennemført uddannelse af 602 irakiske politisoldater.

Hold 9 har brugt ugen på at skabe overblik over de irakiske enheders uddannelsesniveau, og de enkelte trænerteams har på baggrund heraf justeret lektionerne så det passer.


Irakisk instruktør underviser i skydestilling. Foto: OIR Hold 9.

I forbindelse med ugens uddannelse i instruktørvirke er 23 irakiske befalingsmænd blevet undervist i teori og afholdelse af forskellige lektioner med efterfølgende tilbagemelding.

Uddannelsen i førstehjælp har været med fokus på forbindinger og anlæggelse af tourniquet. Der er blevet afholdt delprøve undervejs.

På skydebanen er der gennemført træning i skydestillinger og sigteøvelser. Der er også brugt tid på indøvning af de kommandoer og procedurer, der knytter sig til ophold på en skydebane.

Ingeniørerne har gennemført undervisning i procedurer ved påkørsel af miner og indsamling og håndtering af bevismateriale.

Tolkene er blevet undervist i brug af tunge våben, så de bedre kan tolke under uddannelsen.


Sigteøvelser. Foto: OIR Hold 9

Under faget ”grundlæggende infanterifærdigheder” er afhjælpning af funktioneringsfejl under kamp, tilpasning af skydestillinger og forhold ved en kontrolpost indøvet.


Undervisning i sikring af bevismateriale. Foto: OIR Hold 9.

Det danske personel på felthospitalet har pakket alt materiel, så de er klar til at rejse til Kuwait og derfra hjem til Danmark. Ansvaret for felthospitalet er overdraget til amerikansk personel. Det gælder også den træning af det irakiske felthospital, som det danske hold startede.

Det danske militærpoliti har i den seneste uge noteret 9 trafikforseelser og kontrolleret 203 køretøjer. Ingen danskere er blevet noteret.


Forsvarschefen besøgte den 31. marts det danske bidrag. Han landede om morgenen og forlod Al Asad Air Base efter aftensmad. Under besøget besøgte forsvarschefen alle danske bidrag på Al Asad Air Base og personellet fik lejlighed til at stille spørgsmål. Foto: OIR Hold 9.

Transportflybidraget - Kuwait
Det danske C-130J bidrag til Operation Inherent Resolve (OIR) har i den forgangne uge fløjet fem transportmissioner for koalitionen. Ugens flyvninger markerer afslutningen på missionen, da bidraget fløj sin sidste mission den 31. marts. De sidste dage bruges på at lukke ned og pakke hele bidraget sammen.

Helt overordnet for bidragets indsats kan følgende konstateres: I missionsområdet er der fløjet cirka 360 timer fordelt på 118 missioner. Der er flyttet cirka. 2000 soldater og over 2 millioner pund gods. Bidraget har fløjet en del gods for træningsbidraget og lidt for blandt andet Norge og Canada. Der er blevet fløjet suverænt mest for amerikanerne. Bidraget har gennemført 93 % af de planlagte missioner, og alle flyvninger har været til destinationer i Irak og Jordan.


Et amerikansk køretøj om bord på den danske Hercules.

I perioden fra den 25. marts 2019 til den 31. marts 2019 har C130J-bidraget transporteret i alt 123 passagerer og 153.500 pund gods.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater. De danske radaroperatører ved kommando- og kontrolcentralen støtter fortsat koalitionens missioner med koordinering af luftrum.

Koalitionen har i perioden 10-23. marts gennemført 250 luft- og artilleriangreb mod i alt 398 mål hos terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Kommando- og kontrolcentralen støtter langt størstedelen af disse angreb ved sørge for at holde øvrig lufttrafik ude af luftrum, hvor der bombes. Kilde: U.S. Central Command.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et logistik-bidrag, et mindre stabsbidrag og ind til den 31. marts et transportfly-bidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om det danske bidrag til Operation Inherent ResolveFRONTEX
Challenger-bidraget - Italien

Missionen for det danske overvågningsfly er slut for denne gang. I alt blev der fløjet 18 patruljeflyvninger over Middelhavet og en tur fra Danmark til Sicilien og retur.

Flyet har fløjet 107 timer 36 minutter ud af de 110 timer, missionen var berammet til. Bidraget har under missionen rapporteret enkelte migrantbåde samt oliespild og andre usædvanlige fund i havet, som har indflydelse på havmiljøet.

Kun én mission blev aflyst. Det var grundet kraftig turbulens omkring basen i forbindelse med en storm i det centrale Middelhav.

Flyet har i alt tilbagelagt 50.960 kilometer. Til sammenligning svarer en tur rundt om jorden ved ækvator til 40.032 kilometer.

Kystovervågning på land – Kos
Efter en solid arbejdsindsats skal den ene køretøjsbesætning på Kos skiftes i næste uge.

FAKTA om det danske bidrag til FRONTEX
Køretøj med termisk varmesøgende kamera samt besætning er en del af Forsvarets støtte til Politiet, og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder. Bidraget er indsat på øen Kos i Grækenland.

Challenger-overvågningsflyet flyver fra Sicilien i Italien og er indsat som en del af EU’s grænseagentur, der bekæmper smugling af narko, våben og mennesker samt ulovligt fiskeri. Det er ottende gang, Forsvaret bidrager til opgaven med et Challenger-fly. Forsvaret bidrager desuden til FRONTEX med personel til fingeraftryksoptag i Grækenland og Spanien.

Læs mere om det danske bidrag til FRONTEX Resolute Support – Afghanistan
Det danske eskorte- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 22 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3467 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 429 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 61 patruljer.

Bombehundene, der støtter med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført 52 patruljer og kontrolleret 14 lastbiler og 152 personbiler.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om det danske bidrag til Resolute Support MissionStanding NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) – Det Irske Hav
Minerydningsstyrken har brugt ugen på at tilbagelægge strækningen til Glasgow og gennemføre træning mellem skibene, så enhederne bliver stærkere i samarbejdet op til den store NATO-øvelse Joint Warrior, som foregår i Skotland. 


Kampinformationsgast holder fokus på radarplottet under en øvelse med hurtig indkommende skibe. Foto: SNMCMG1.

Gruppen afholdte en stor havnebrandøvelse på det tyske skib Dillingen for at træne vagtholdene og deres beredskab.

Styrken er nu ankommet til et område i øvelsen, hvor de gør sig klar til at rydde en korridor for øvelsesminer.


Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 forbereder sig på den store NATO øvelse Joint Warrior i Skotland Foto: SNMCMG1.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om det danske bidrag til SNMCMG1
 


Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1) – Det Irske Hav
Støtteskibet Absalon er i perioden fra den 15. marts til den 12. april 2019 en del af NATO’s stående fregatstyrke, Standing NATO Maritime Group 1. I den periode vil skib og besætning deltage i øvelse Joint Warrior 19, som foregår i farvandene omkring Storbritannien.

Efter perioden i SNMG1 overgår Absalon til at være på beredskab til NATOs spydspidsstyrke med navnet Very High Readiness Joint Task Force.

Fakta om Standing NATO Maritime Group 1
NATO har to stående fregat-flådestyrker. Gruppe 1, som Absalon deltager i, patruljerer og afvikler øvelser i Østersøen og den nordligste del af Atlanterhavet. 


Task Force 473 – Den danske fregat Niels Juels deltagelse i fransk hangarskibsgruppe i Middelhavet
Efter en længere periode til søs ligger fregatten Niels Juel i disse dage ved Cypern. Dette giver blandt andet besætningen en mulighed for at få land under fødderne og en kort pause fra operationer. Hangarskibsgruppen sejler videre indenfor de nærmeste dage.

Fakta om den franske hangarskibsgruppe
Hangarsskibsgruppen består af hangarskibet Charles de Gaulle, to franske eskorteskibe, en fransk ubåd og et fransk forsyningstankskib (tankskib). Der forventes desuden støtte fra en britisk destroyer og en portugisisk fregat. Hertil kommer ca. 30 skibsbaserede fly og helikoptere. Hangarskibsgruppen skal operere i den østlige del af Middelhavet, Det Røde Hav, Adenbugten, den nordlige del af Det Indiske Ocean ned til omkring Seychellerne og Den Persiske Golf. 

Læs mere om den danske deltagelse i hangarskibsgruppen.