[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Task Force 473 – den danske fregat Niels Juels deltagelse i fransk hangarskibsgruppe i Det Arabiske Hav og Omanbugten.
Fregatten Niels Juel har efter godt seks ugers operationer i Middelhavet skiftet operationsområde og ligger nu i Det Arabiske Hav og Omanbugten. Hangarskibsgruppen sejlede fredag uge 15 igennem Suez-kanalen og fortsatte igennem Bab Al Mandebstrædet og ud igennem Adenbugten.


I forbindelse med transit igennem Rødehavet havde hangarskibsgruppen lejlighed til at træne sammen med den amerikanske hangarskibsgruppe, der har hangarskibet USS John. C. Stennis som centrum.

I forbindelse med operationerne i det Arabiske hav gennemfører gruppen øvelsesaktivitet i samarbejde med to canadiske skibe fra den canadiske Task Group Regina, der netop har afsluttet en længere periode som leder af Combined Maritime Force’s indsats mod terror og narkotikasmugling. 

Niels Juel skal være mange dage på søen i det nye operationsråde. Det var derfor vigtigt at få provianteret med friske fødevarer inden afgang fra Middelhavet. I den forbindelse viste helikopterbidraget atter sit værd.


Flyvevåbnets EH101 bragte i nærheden af et tons friskvarer fra Cypern ud til Niels Juel inden transitten igennem Suez.

Fakta om den franske hangarskibsgruppe
Hangarsskibsgruppen består af hangarskibet Charles de Gaulle, et antal franske skibe foruden den danske fregat, og i perioder en engelsk destroyer og en amerikansk destroyer. Hertil kommer ca. 30 skibsbaserede fly og helikoptere. Hangarskibsgruppen har opereret i den østlige del af Middelhavet og er på vej mod Det Røde Hav, Adenbugten, den nordlige del af Det Indiske Ocean ned til omkring Seychellerne og Den Persiske Golf.

Læs mere om den danske deltagelse i den franske hangarskibsgruppe:


Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget

Instruktørernes træning af de irakiske soldater har i de seneste to uger blandt andet bestået af:

  • Supplerende udlevering af materiel til de to irakiske bataljoner og uddannelse/ tilpasning af udrustningen.
  • Undervisning i grundlæggende våbenbetjening af personligt våben og lette og tunge maskingeværer. De første skydeøvelser er blevet gennemført, hvor fokus er lagt på våbenbetjening, ophold på skydebane og samling af skuddene på målskiven.
  • Uddannelse i oprettelse af kontrolpost. De irakiske officerer og befalingsmænd afholdt dele af uddannelsen under vejledning af instruktører fra det danske bidrag. 
  • Uddannelsen i førstehjælp fortsætter med indlagte delprøver. Dele af uddannelsen er allerede afsluttet med en prøve. Resultatet var tilfredsstillende.
  • Den grundlæggende instruktøruddannelse af de irakiske befalingsmænd er afsluttet. Uddannelsen blev afsluttet med overrækkelse af en ”instruktørrygsæk”. De bedste på kurset forsætter på et 4-dages ingeniørkursus, med henblik på at kunne undervise i forhold over for miner og vejsidebomber.
  • Det første grundlæggende morterkursus er afsluttet. Der gennemføres ikke skarpskydning grundet manglende ammunition.

I alle uddannelser samarbejder de irakiske officerer og befalingsmænd med det danske bidrags instruktører i forbindelse med afholdelse af lektionerne.


Øvelse i kontrolpost. Irakiske instruktører. Foto: Public Affairs NCO

Lægen og fysioterapeuten har gennemført vedligeholdende træning for bidragets Militære Fysiske Trænere i restitution og overbelastning.


Førstehjælpsprøve. Foto: Public Affairs NCO

Det danske militærpoliti har i løbet af de to uger noteret 22 trafikforseelser og kontrolleret 235 køretøjer. Ingen danskere er noteret.

Det dansk-ledede instruktørbidrag har pr. 21. april 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 17.425 irakiske soldater og politifolk. Heraf har Hold 9 uddannet 602 soldater.

Instruktørbidraget har gennemført i alt 81.524 uddannelser (OIR Hold 1 – Hold 9), hvoraf OIR Hold 9 totalt har afsluttet 720 uddannelser siden de overtog opgaven i januar. 

Danske og irakiske instruktører underviser i ildstilling. Foto: Public Affairs NCO


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget har i den seneste uge gennemført kvartårligt eftersyn på den danske TPS-77 radar i Irak. Det har betydet en nedgang i operationstiden – operationstiden for den danske radar var i sidste uge på 85,77 procent. Når der foretages eftersyn, er det tæt koordineret med den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater, så området bliver dækket af andre sensorer. I den seneste uge blev det koordineret så et AWACS fly overtog radardækningen i perioden, hvor der blev gennemført eftersyn på den danske radar.


Antennen lægges ned i forbindelse med eftersyn.

Eftersynet blev gennemført over tre dage med mellem 6 og 8 timers udetid, som de syv danske teknikere på Al Asad Air Base så havde at arbejde i. I forbindelse med eftersynet bliver antennen lagt ned for blandt andet at kontrollere for slid og korrosionsdannelse. Efter ethvert eftersyn gennemføres en antennekalibrering for at sikre et præcist luftbillede. Den danske TPS-77 er blandt de mest stabile og præcise radarer i området.


FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om det danske bidrag til OIR her: 


Resolute Support – Afghanistan
Det danske eskorte- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i de seneste to uger gennemført 43 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces, samt daglige opgaver for Kabul Garrison Command.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 4870 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 1470 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 102 patruljer.

Military working dogs der til dagligt støtter Force Protection ved Kabul Air Wing (Afghan Air Force på Hamid Karzai International Airport) med sikring i form af sprængstofsøgning og patruljering, har gennemført 98 patruljer, og kontrolleret 28 lastbiler og 115 personbiler.

I denne uge blev der afholdt en større øvelse på Hamid Karzai International Airport, en af de lejre i Kabul, hvor forsvaret har danske soldater boende. Der blev øvet forhold under beskydning.En af momentsoldaterne spiller såret, lige før han ankommer til hospitalet i lejren. Det internationale militærpoliti kontrollerer soldaten, inden han får adgang til hospitalet. Der indgår 11 danske soldater i militærpoliti-styrken.


FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her: Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) - Norge

Thetis afsluttede uge 15 den to uger lange NATO øvelse Joint Warrior. Gruppens opgave var at sikre handelsvejene for skibsfarten og de lokale fiskere. Det vil sige, at minejægerne fik hver deres rute som skulle sikres/ryddes for miner. Minerydningsgruppen blev flyttet op til den nordlige del af Skotland, hvor opgaven var at rydde indsejlingen til byen Ullapool, da man havde en formodning om at en ubåd havde mineret indsejlingen.

Flagskibet Thetis stod for bevogtning og nærforsvar af de mindre fartøjer, så de kunne koncentrere sig om deres arbejde med at afsøge havbunden for øvelsesminer.

Ud over at stå for sikkerheden var Thetis også forsyningsskib/tankskib for enhederne, så de kunne få brændstof.

Ugen gik også med interne og eksterne øvelser, så besætningen blev trænet i selvforsvar mod indkommende trusler, brandbekæmpelse og førstehjælp. Der var mulighed for at træne de unge officerer, som er med på togtet som led i deres officersuddannelse.Skibets Hospital gennemgår den sårede patient for synlige brud og skader, et led af de mange øvelser som blev gennemført.Nyuddannet kadet bliver trænet i navigation under angreb fra hurtigindkommende fartøjer.   
 

Efter øvelsen har Thetis været i norske farvande og træne navigationssejlads gennem fjordene fra Stavanger op til Bergen.

Gruppen sejler nu mod Sverige med et kort ophold i Danmark for at hente det danske bidrag til NATO. Dette bidrag består af to minerydningsdroner og to operationscontainere, som skal stå ombord på Thetis. Desuden støder yderligere to enheder fra henholdsvis England og Holland til minerydningsstyrken.

Det Engelske skib HMS Cattistock forlod styrken mandag eftermiddag. 


FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her:FRONTEX – Kystovervågning på land, Grækenland
Alt er forsat i god gænge for det danske hold på Kos. Hold 2 har overleveret til hold 3, og holdet er nu faldet på plads og er kommet ind i den daglige rutine.

FAKTA om det danske bidrag til FRONTEX
Køretøj med varmesøgende kamera samt besætning er en del af Forsvarets støtte til Politiet, og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder. Bidraget er indsat på øen Kos i Grækenland.

Du kan læse mere om FRONTEX her: