[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
Minerydningsstyrken var denne uge omkring Flådestation Frederikshavn for at tage Søværnets minerydningsenhed med om bord. Mine Counter Measures Denmark, som enheden hedder, er den eneste i NATO, som er opbygget med et flytbart kommandomodul. Det består af specielt indrettede 20 fods containere, der kan være placeret enten på land eller på et militært eller civilt skib, og et mindre antal dronefartøjer, som kan fjernstyres fra kommandomodulet. Mens Flagskibet Thetis fik monteret de to containermoduler, søgte de to minerydningsskibe, tyske FGS Dillingen og norske HNOMS Hinnoey, efter gamle miner fra 2. verdenskrig nord for Læsø, hvor de også trænede deres undervandsdroneoperatører.
Efter modtagelsen af den danske minerydningsenhed sejlede Thetis til Göteborg, hvor resten af styrken befinder sig. 

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger løbende farvandene for miner eller ammunition, som uskadeliggøres.
Styrken består af fem til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 på NATO’s hjemmeside.

Task Force 473 – den danske fregat Niels Juels deltagelse i fransk hangarskibsgruppe i Det Arabiske Hav og Omanbugten

Farvel til hangarskibsgruppen.
Fregatten NIELS JUEL forlod den 27. april den franske hangarskibsgruppe efter næsten to måneders operationer i det østlige Middelhav, Det Røde Hav, Adenbugten, Den nordlige del af Det Indiske Ocean og Omanbugten.  Integrationen og samarbejdet med hangarskibsgruppen forløb godt, og bidragene fra Flyvevåbnet i form af luftrumskoordinator og EH101-helikopter bidrog til en effektiv opgaveløsning.
Niels Juel har nu sat kurs mod Danmark.


EH101 helikopteren virkede effektivt som rednings- og transporthelikopter for hangarskibsgruppen.

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
Det danske træningsbidrag på Al Asad luftbasen forsætter træningen af de irakiske grænsebataljoner, som er inde i deres 6. uddannelsesuge.
Træningen har i den følgende uge bestået af: 

  • Uddannelse i grundlæggende infanterifærdigheder, herunder hvordan soldater indretter sig og kæmper fra kampstillinger og reaktioner, hvis en patrulje kommer under beskydning. Soldaterne har lært at oprette kontrolposter og trænet taktisk sanitetstjeneste, hvor en del af træningen er gennemført som handlebaner, hvor de irakiske befalingsmænd og officerer har indgået som de taktiske førere.
  • Instruktørerne har uddannet de irakiske soldater på deres udleverede våben. De første skydeøvelser er gennemført og skydeuddannelsen forsætter med udgangspunkt i den enkelte skyttes færdigheder.
  • De irakiske soldater er blevet omskolet til de udleverede lette og tunge maskingeværer og de første skarpskydninger er gennemført med tilfredsstillende resultat.
  • De irakiske soldater har modtaget deres grundlæggende uddannelse i forhold over for miner, vejsidebomber og lureminering.
  • De uddannede irakiske instruktører anvendes som underviser i dele af uddannelsen og instruktørbidraget er gået i gang med at uddanne et nyt hold irakiske befalingsmænd i at virke som instruktører. 
  • Endeligt er lederuddannelsen af de irakiske officerer påbegyndt med de første lektioner i kort og kompas.


Instruktøruddannelse.


Skydning tungt maskingevær.


Handlebane. Soldaterne lærer at rykke frem med en såret soldat.


Soldaterne lærer at søge frem mod et mineramt køretøj.


Første skydning med maskingevær.


Undervisning i kortlære for officerer. Foto: seniorsergent Benny, Public Affairs Officer.

Lægen samt fysioterapeuten har gennemført vedligeholdende uddannelse for de danske idrætsinstruktører, hvor fokus har været på restitution og forebyggende tiltag for at undgå overbelastninger i forbindelse med træning.

Militærpolitiet har i ugen noteret 5 trafik- og id-kortforseelser og kontrolleret 280 køretøjer. Ingen danskere noteret.

Det danske træningsbidrag har den pr. 28. februar gennemført og afsluttet træningen af i alt 17.425 irakiske soldater og politifolk. Heraf har hold 9 uddannet 602 soldater.

I alt har bidraget gennemført 81.524 uddannelser, hvoraf hold ni har afsluttet 720 uddannelser.

Træningsbidraget består af instruktører/trænere fra henholdsvis Danmark, Estland, Letland og Litauen.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Hold 16 periode i operationsområdet lakker mod enden og kommandooverdragelse til hold 17 er i gang.
I overdragelsesfasen bliver de nye, operative radaroperatører omskolet til lokale systemer og procedurer. Det tager fem til syv dage at blive operativt klar. Omskolingsperioden er relativt kort, fordi en række procedurer allerede er gennemgået som en del af den operative missionsforberedelse i Danmark.
Radarbidraget kører stadig med en meget høj operativ funktionstid og leverer luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater. Og de danske radaroperatører ved kommando- og kontrolcentralen støtter fortsat koalitionens missioner med koordinering af luftrum.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, , et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.
Læs mere om Operation Inherent Resolve på koalitionens hjemmeside.

Resolute Support – Afghanistan

Det danske eskorte- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 14 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces, samt daglig opgaver for Kabul Garrison Command.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2813 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 606 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 54 patruljer.

Military working dogs, der til dagligt støtter afghanerne i den internationale lufthavn med sikkerhedsopgaver i form af sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført 45 patruljer, og kontrolleret 14 lastbiler, 35 motorcykler og 71 personbiler.De første tre måneder er overstået, og 11 udsendte soldater roterer hjem. Det er blandt andet sygeplejersker, læger samt visse militærpoliti- og kommunikations-stillinger, som kun har tre måneder i missionen.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpoliti-opgaver.
Læs mere om Resolute Support Mission på NATO’s hjemmeside