[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført meget få sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces og daglige opgaver for Kabul Garrison Command (KGC). Det skyldes Loya Jirga On Peace, der er en stor politisk samling i Kabul, der har gjort det udfordrende at gennemføre eskorteopgaver i byen. 


Det Internationale Militærpoliti, der indeholder 11 danskere, gennemfører kontrol af indkvarteringstelte i HKIA N lejren. Her undersøges både hygiejne og mulige brandfarer. Der søges også efter ulovlige genstande, såsom narkotika. 

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 4573 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, samt køretøjskontrol af våben og ammunition. 543 aktioner var kontrol af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport (HKIA) og 51 var patruljer.


Military working dogs der til dagligt støtter Force Protection ved Kabul Air Wing (Afghan Air Force på HKIA) med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført kontroller af 15 lastbiler og 27 personbiler.En dansk hundefører gennemfører i samarbejde med amerikanerne undervisning af Afghanske hundeførerelever. Der bliver undervist i førstehjælp til hund. Det Afghanske elevhold består af 8 elever.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpolitiopgaver. Operation Inherent Resolve (OIR)

Uddannelsen af grænsebataljonerne er inde i den afsluttende fase. Den forøgede uddannelse af irakiske instruktører og anvendelsen af dem i den daglige uddannelse har vist sit værd. I flere dele af uddannelsesforløbet har instruktørerne fra det danske bidrag kunnet spille en mere tilbagetrukket rolle i den praktiske del af uddannelsen. Søndag blev der afholdt eksamen i det sidste instruktørkursus og uddelt uddannelsesdiplomer og instruktørrygsække. Det udvidede ingeniørkursus i minetjeneste blev ligeledes afsluttet med en eksamen, der bestod af handlebaner med forskellige momenter. Begge eksamener forløb tilfredsstillende.


Tilbagemelding på lektion afholdt af irakisk instruktør. Foto: Public Affairs NCO.

Træningen har i den seneste uge bestået af:

  • Uddannelse af de irakiske officerer med fokus på emnerne ledelse og operationsplanlægning.
  • Handlebaner på gruppe- og delingsniveau med vægt på sammenkædning af tidligere indlærte færdigheder i kamp fra stilling, formationer, adgangskontrolpost, patruljetjeneste og førstehjælp.
  • Niveauopdelt skydeuddannelse. Anvendelsen af sigtekasser i den indledende skydeuddannelse har vist sig effektiv. De irakiske soldater har forbedret deres skydefærdigheder og de fleste opnår tilfredsstillende skyderesultater på afstande ud til 200m.
  • Våbenuddannelse og skarpskydning med let og tungt maskingevær.
  • Afholdelse af instruktørkursus.
  • Afholdelse af udvidet ingeniøruddannelse.

Det danske militærpoliti har i løbet af ugen noteret 4 trafikforseelser samt kontrolleret 101 køretøjer. Ingen danskere noteret.

Task Force Dragon Building Partner Capacity har pr. 5. maj 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 17.425 irakiske soldater og politifolk. Heraf har Hold 9 uddannet 602 soldater.


Undervisning i anvendelse af køretøjer i forbindelse med patrulje. Foto: Public Affairs NCO.

Task Force Dragon har gennemført i alt 81.524 uddannelser (OIR Hold 1 – Hold 9), hvoraf OIR Hold 9 totalt har afsluttet 720 uddannelser siden bidraget overtog opgaven.

Om træningsbidraget
Træningsbidraget består af instruktører/trænere fra henholdsvis Danmark, Estland, Letland og Litauen. 


Undervisning af irakiske officerer. Foto: Public Affairs NCO

Bedømmelse af en førstehjælpslektion. Foto: Public Affairs NCO

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Kommandooverdragelsen mellem Hold 16 og Hold 17 på Al Dhafra Air Base blev gennemført tirsdag den 30. april. Dermed er hold 17 for alvor i gang.


 U.S. Air Force KC-10 Extender udfører air-to-air refuelling med F-35A Lightning II et sted i operationsområdet 30. april. (Foto: Staff Sgt. Chris Drzazgowski)


Koalitionen har fået selskab af F-35A kampflyet fra det amerikanske flyvevåben i missionsområdet. Det er interessant fordi det er samme flytype, som er valgt i Danmark som erstatning for F-16. Den første angrebsmission til støtte for operationen med F-35 blev gennemført den 30. april. Det skete i nærheden af Wadi Ashai i Irak, hvor målet var nogle huleområder.
Med tilstedeværelsen af danske operatører i kommando- og kontrolcentralen på Al Dhafra Air Base opnår Forsvaret operativ erfaring med flytypen i forhold til radarstøtte. Fordi det er første gang at US Air force anvender F-35A kampflyet i en igangværende operation, er man særligt opsat på at udveksle information mellem piloter og radaroperatører efter hver flyvning.
Flyet har en specielt udviklet evne til at opsamle information i stort set hele ”Area Of Responsibility” på én gang. Det vurderes at bidrage til sikring af egne styrker. Det er der for vigtigt i samarbejdet mellem radaroperatører og piloter at få analyseret og filtreret de mange informationer, så det kun er det essentielle for den aktuelle mission der står tilbage.

Det er en god mulighed for de danske operatører. Der er gode betingelser for de danske operatører kan opnå viden om flyets operationelle egenskaber - længe før det kommer til Danmark.

Radarbidraget kører stadig med høj operativ funktionstid og leverer luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater. De danske radaroperatører ved kommando- og kontrolcentralen støtter fortsat koalitionens missioner med koordinering af luftrum.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, , et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1) – Østersøen
Den 3. maj ankom SNMCMG1 til Klaipeda fra Gøteborg. Der blev lavet øvelser med fokus på integration af nye enheder undervejs. Styrken består nu af: HDMS Thetis med det danske modulære minerydningssystem ombord, FGS Dillingen, HNlMS Zeeriksee, BNS Bellis, HnoMS Hinnoy og HMS Ramsey og to enheder, som ikke er underlagt NATO.

I Klaipeda blev der afholdt åbent skib med cirka 5000 besøgende. Derudover blev der gennemført Pre-Sail Conference forud for den næste store udfordring for gruppen: Open Spirit.

Open Spirit er en Baltisk Historical Ordnance Disposal Operation. Det er en skarp mission som foregår ud for Litauen, formålet er at fjerne og tilintetgøre miner fra Anden Verdenskrig, så de lokale fisker ikke får gamle miner i deres net. Derved bliver hverdagen for de lokale fiskere mere sikker.
Man regner med, at der er blevet kastet omkring 1600 miner ud for den Litauiske kyst under krigen, og ud af disse er der kun blevet fundet omkring 150 siden 1995.

Danmark bidrager i år med følgende enheder: Flagskibet HDMS Thetis, HDMS Saltholm (MSD6) og MSF1 samt den danske stab fra SNMCMG1. Ombord på Thetis er nu MCM Danmark, der er et modulært system, som består af to droner (MRD6 og MSF1), Minedykkere og en 20-fods container som er selve operationsrummet for enheden.

MCM Danmark har brugt dagene på at forberede og lave systemtest på udstyret på dronerne. Deres dykkere har også været ude og dykke for at lave bundprøver. Med alle disse forberedelser kan missionen snart starte.  

 

HDMS Thetis, MRD6 og MSF1 sidste aften i Goteborg, inden afgang mod Baltikum.


SNMCMG1 på vej ind til Klaipeda, for at deltage i Pre-sail Conference

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger løbende farvandene for miner eller ammunition, som uskadeliggøres.
Styrken består af fem til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her.