[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Enhanced Forward Presence – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland
Den forgangne uge har været præget af forberedelser til den kommende hjemtagning af bidraget.

Efter rengøring og pakning, er materiel og køretøjer nu klargjort til at blive transporteret ud af kasernen i Tapa. De pansrede køretøjer har fået en ekstra grundig vask og desinfektion på den estiske flyvestation i Ämeri. Her har esterne stillet et særdeles effektivt vaskeanlæg til rådighed. 

Det nationale støtteelement og transportgruppen fra Det logistiske detachement har taget fat på opgaven med at transportere i alt 73 køretøjer og 84 tyve-fods containere til udskibningshavnen i Paldiski, godt hjulpet af britiske kolleger med blokvogne. Blokvognene skal transportere de store og tunge pansrede køretøjer ned til havnebyen vest for Tallinn.

For de soldater der ikke er involveret i hjemtagningsoperationen, gennemfører enhederne stadig forskellige uddannelsesaktiviteter. Instruktørvirke er normalt forbeholdt officerer og befalingsmænd, men tiden bliver udnyttet til at give soldaterne et mindre instruktørkursus, så de bliver bedre til at undervise hinanden i forskellige emner.Containere med materiel og udrustning bliver transporteret til udskibsningshavnen i Paldiski. Foto: Major Per


Esterne har stillet et meget effektivt vaskeanlæg til rådighed. Foto: Major Per

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Soldaterne indgår i en britisk ledet kampgruppe.

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget - Irak

Bidraget har begyndt træningen af to bataljoner fra Border Guard Force (Irakiske grænsesoldater).

I 2019 er træningen ændret fra fire til otte ugers træningsplaner. Træningsperioden starter som altid med modtagelse og registrering af de irakiske grænsesoldater, herunder en biometrisk scanning. På de første træningsdage har irakerne modtaget undervisning i Krigens Love, samt førstehjælp. Derudover har de fået de indledende lektioner i forhold overfor vejsidebomber og improviserede sprængladninger.

Det danske militærpoliti har i rapporteringsperioden gennemført trafikkontroller og patruljering for at vise tilstedeværelse. De indberettede sager vedrører som vanligt forskellige trafikforseelser. Det drejer sig primært om hastighedsoverskridelser og manglende brug af sikkerhedsseler. Forseelserne i perioden er begået af andre end danske soldater.

Det danske kirurghold gennemfører træning af amerikanske medics og arbejder videre i forhold til planlægning af støtten til det irakiske felthospital.
I rapporteringsperioden er der behandlet tre traumepatienter, to irakiske soldater og en amerikaner. De to første med henholdsvis skader fra et trafikuheld i Al Asad Zone (uden for den danske lejr) og et skudsår i underbenet. Amerikaneren med en brækket fod som følge af en arbejdsskade. Patienten med skudsåret er efter to operationer på basens felthospital blevet fløjet videre til Bagdad for at modtage videre behandling.

Det dansk-ledede bidrag har gennemført i alt 80.799 uddannelser (OIR hold 1 – hold 8), hvoraf OIR hold 8 totalt har afsluttet 16.027 uddannelser siden de overtog missionen.

Radarbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater i 168 timer. De danske radaroperatører har støttet afviklingen af missioner ved at bemande fem forskellige positioner i operationsrummet i sammenlagt 114 timer.

I emiraterne er flere af de danske operatører påbegyndt træning, så de kan bemande andre positioner i operationsrummet. Dette gøres med henblik på at kunne støtte opgaveløsningen bedst muligt og gøre vores operatører mere bredt anvendelige. Processen med at blive trænet til en anden position varer cirka 1-2 uger, men stiller store krav til den enkelte operatør, idet de stadig skal holde sig i stand til at varetage deres primære position.

Transportflybidraget - Kuwait
Det danske C-130J bidrag har i den seneste uge fløjet tre transportmissioner for koalitionen. På disse missioner er der hovedsagligt fløjet gods og personel for U.S. Army og U.S. Air Force mellem Kuwait og forskellige destinationer i Irak og Jordan. Særligt for denne periode er, at bidraget har fået tilføjet en ny destination i Irak til repertoiret - Qayyarah West Air base, der også kaldes Q-West eller Key West i daglig tale. Det er altid en interessant udfordring, når der skal transporteres gods til nye destinationer, da lokale krav til fortoldning af godset og de praktiske procedurer kan variere.

I perioden den 31. december 2018 til 6. januar 2019 har C-130J bidraget transporteret i alt 34 passagerer og 79.900 pund gods.


Foto: Kaptajn Anne.

C-130J lastes forud for dagens flyvning. Foto: Kaptajn Anne.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og UAE.

Resolute Support – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 23 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 1.867 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 191 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 44 patruljer.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpoliti-opgaver.