[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Resolute Support – Afghanistan
De danske soldater i Afghanistan har siden sidste Mission Update afholdt folketingsvalg, og alt dansk personel har haft muligheden for at benytte deres demokratiske ret og pligt. I den forbindelse er det Militærpolitiet, der fungerer som valgtilforordnet og står for sikkerheden. Soldaterne stemmer enkeltvis og udfylder papirer, så stemmen ender i den rette kommune – i en forseglet dobbeltkuvert, som reglerne foreskriver.


Sygeplejeske Heidi afleverer sin stemmeseddel efter afgivet stemme. 

Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført meget få sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces. 

Ramadanen betyder, at antallet af eskorteopgaver vil være begrænset frem til afslutningen af ramadanen omkring 4. juni.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2655 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 748 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 56 patruljer.

Bombehundene der til dagligt støtter med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler, 15 personbiler og 46 patruljer.


FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission (RSM)
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om Resolute Support her. Kosovo Force (KFOR) – Kosovo

De danske soldater på Hold 40B i Kosovo har også afholdt folketingsvalg. Det foregik onsdag den 15. maj og på samme måde som til Europaparlamentsvalget den 8. maj.Valgdag i Camp Marechal De lattre de Tassigny. Foto: Mathias, KFOR 40B.KFOR Hold 40B kommer fra Stabskompagniet, II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment. Foto: Mathias, KFOR 40B.


FAKTA om det danske bidrag til NATO’s KFOR-styrke
Forsvaret har siden 1999 bidraget til NATO’s fredsbevarende styrke i Kosovo på Balkan.
Bidraget består af cirka 35 soldater, der holder vagt i lejren Camp Marechal De lattre de Tassigny og løser forskellige opgaver i Pristina.

Læs mere om NATO’s KFOR-styrke her:  Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget - Irak
I den forgangne uge har koalitionen oplevet et højere trusselsniveau end normalt. Det betyder, at sikkerhedsniveauet er hævet for alle styrker i Irak, og det gælder også Al Asad-luftbasen. Derfor skal de danske soldater have sikkerhedsudrustning på eller inden for rækkevidde.

Som konsekvens af Ramadanen, hvor de irakiske sikkerhedsstyrker helst holder fri, er der ikke nogen træning det næste stykke tid. Hovedparten af de danske soldater er derfor på leave i Danmark, så der kun er det absolut nødvendige personel tilbage på basen.

Træningsbidraget har den 20. maj 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 17.425 irakiske soldater og politifolk. Heraf har Hold 9 uddannet 602 soldater.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater

Radarbidraget har i den forgangne uge leveret luftbillede til koalitionspartnerne i mere end 99 % af tiden. To gange er radarbilledets kvalitet blevet påvirket af meget kraftigt tordenvejr, men heldigvis kun i kort tid.De danske radaroperatører på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater støtter en lang række koalitionspartnere i gennemførelsen af luftoperationer i områder over Syrien og Irak. Fra operationscenteret taler de eksempelvis med franske piloter ombord på Franske Rafale kampfly, som gennemfører missioner dag og nat.


FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her:


NATOs minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
Minerydningsstyrken har afsluttet øvelsen Open Spirit, der er en såkaldt Historical Ordnance Disposal Operation. Det vil sige, at styrken i forbindelse med øvelsen har trænet ved at fjerne gammel, men stadig sprængfarlig, ammunition fra havbunden ud for Litatuen.

Trods lange perioder med dårligt vejr arbejdede styrken hårdt for at afsøge havbunden for gammel ammunition.

Styrken har under øvelsen undersøgt omkring 137 kvadratkilometer havbund, og cirka 1000 gange er observationer blevet undersøgt nærmere med undervandsrobotter og minedykker. På den måde blev der fundet et mindre antal miner, masser af mineankre samt nogle torpedoer.

Styrken fandt en del af de gamle minelinjer, som tideligere er blevet ryddet at minestrygere, som trækker lange wirer gennem vandet med store knive, som kan klippe stålwirerne over, der forbinder mineankrene med minerne. Dette kunne ses, da det kun var mineankrene, som stod tilbage på havbunden.Minerydningsstyrken under forlægning til Gdynia i Polen. 
Minerydningsstyrken sejler nu mod tyske farvande for at løse nye opgaver.


FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her.


FRONTEX – Kystovervågning på land, Grækenland
Det udsendte hold med varmesøgende kamera er flyttet til et højere beliggende område, og dermed er udsigten væsentligt forbedret.

FAKTA om det danske bidrag til FRONTEX
Køretøjet med varmesøgende kamera samt besætning er en del af Forsvarets støtte til Politiet, og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder. Bidraget er indsat på øen Kos i Grækenland.

Du kan læse mere om FRONTEX her: