[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget - Irak
I den forgangne uge har koalitionen oplevet en opblødning i trusselsniveauet. De forøgede sikkerhedsforanstaltninger er derfor nedjusteret for soldaterne på Al Asad-luftbasen, så niveauet er tilbage på samme niveau som før eskaleringen af spændingerne mellem Iran og USA. 
Som konsekvens af Ramadanen, hvor de irakiske sikkerhedsstyrker helst holder fri, er der ikke nogen træning det næste stykke tid. Hovedparten af de danske soldater er derfor på orlov i Danmark, så der kun er det absolut nødvendige personel tilbage på basen.

Træningsbidraget har pr. den 26. maj 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.026 irakiske soldater og politifolk, fordelt på i alt 82.178 uddannelser. Heraf har Hold 9 uddannet 1.203 soldater og udført i alt 1.374 uddannelser.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget har i den seneste uge leveret et meget stabilt luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater – operationstiden for den danske radar var i sidste uge på hele 99,10 procent.

De danske radaroperatører ved den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forende Arabiske Emirater har støttet koalitionens missioner ved at indgå som en integreret del af bemandingen af positionerne i operationsrummet, og har dermed været med til at sikre, at operationer mod ISIL er gennemført sikkert og effektivt.


Fra operationscenteret taler operatørerne eksempelvis med de piloter på de tre forskellige flytyper afbilledet; KC-10 Extender (tankfly), F-16 og F-15E. Alle flytyper gennemfører missioner dag og nat.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

 

Læs mere om OIR her


Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført meget få sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces samt daglige opgaver for Kabul Garrison Command.

Soldaterne har haft fem sikrings- og eskorteopgaver, og to grupper har været i en anden lejr, Camp Taylor, for at støtte rådgiverne i deres daglige virke i Resolute Support missionen. 

Det er Ramadanen, som varer indtil 5. juni, der gør, at antallet af eskorteopgaver er lavere end normalt.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2161 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 618 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 55 patruljer.

Bombehundene, der til dagligt støtter afghanerne i den internationale lufthavn med sikkerhedsopgaver i form af sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af bagage, 21 lastbiler, 50 personbiler og gennemført 49 patruljer.


I denne uge havde de danske soldater besøg af to eksperter fra Forsvarets skydebaneinspektorat. Som en del af deres opgave besøgte de Camp Qargha, der er den mindste af de fire lejre i området med danske soldater. Skydebanerne i lejren benyttes af både danske soldater og afghanske officerskadetter, som også modtager rådgivning af de danske rådgivere.Helikopter er det primære transportmiddel imellem de militære lejre i Kabul. Her er et billede taget af en dansk soldat, der viser udsigten over byen fra helikopter.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører bevogtnings- og eskorteopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpolitiopgaver.

 

Læs mere om Resolute Support her.NATOs minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
Efter Open Spirit havde minerydningsstyrken et havneophold I Gdynia i Polen, hvor det danske flagskib Thetis og den norske minehunter HNOMS Hinnoey begge fik nye besætninger som planlagt.

Inden afgang fra det baltiske område havde minerydningstyrken mulighed for at træne med den polske minerydder OPR Czajka. Herefter sejlede styrken gennem Kielerkanalen til Bremerhaven, hvor minerydningsstyrken skal forberede deltagelse i næste store opgave, den store NATO-øvelse Baltops.


Den nye besætning træner intensivt, mens skibene sejler mod Bremerhaven. Her træner messegasten Rikke som røgdykker, på vej ind for at slukke en simuleret brand.


Flagskibet HDMS Thetis ligger for anker med resten af styrken ud for Kiel for at give enhederne brændstof.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

 

Læs mere om SNMCMG1 her.