[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

NATOs minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
Tidligere på året tabte handelsskibet MSC Zoe 300 containere under voldsomt stormvejr ud for den Hollandske kyst. Store dele af lasten skyllede i land i et følsomt naturområde. Private selskaber blev hyret til at samle lasten op igen. Men under arbejdet med at bjerge containerne fandt firmaerne søminer fra Anden Verdenskrig.

Holland bad derfor fornyligt NATO om hjælp og fik det. NATO’s stående minerydningsstyrke blev sendt til området for at assistere med at fjerne søminer.
 


Danske minerydningsdykkere er ved at planlægge deres søgen efter miner fra Anden Verdenskrig.


Minerydningsdykker på vej ud for at undersøge nogle af de fundne genstande, som kan være søminer.


Opgaven var ikke lige til. På havbunden befandt sig både kabler og rørledninger. Derfor skulle mange af minerne flyttes, før de kunne sprænges væk.


Danmarks to minerydningsdroner i styrken er udstyret med en Side Scan Sonar, som bruges til at finde miner på havets bund. Når minerene er fundet sendes en undervandsrobot i vandet, som bruges til at kigge nærmere på minerne.

Der blev fundet 26 formodede miner i området på de fem dage missionen stod på.

NATO’s minerydningsstyrke består for tiden af danske HDMS Thetis, der fungerer som flagskib for gruppen, FGS Dillingen fra Tyskland, HNoMS Hinnoey fra Norge, HMS Ramsey fra Storbritannien, BNS Bellis fra Belgien, HNLMS Zierikzee fra Holland og to minerydningsdroner fra Danmark.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.

Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her.


Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget – Al Asad Air Base, Irak
Det er ramadan, så der er ikke planlagt træning i Irak. Det danske træningsbidrag har derfor hovedparten af soldaterne på leave i Danmark.

Det danske militærpoliti har i den seneste uge gennemført trafikkontol og assisteret de amerikanske kollegaer i forskellige sager.

Træningsbidraget har pr. 2. juni 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.026 irakiske soldater og politifolk. Heraf har hold 9 uddannet 1.203 soldater.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radar- og operatørbidraget er ét bidrag, der består af to geografisk adskilte elementer placeret cirka 1.500 km fra hinanden. Radaroperatørerne arbejder på Al Dhafra Air Base i De Forenede Arabiske Emirater, mens selve radaren er placeret på Al Assad Air Base i Irak med et hold teknikere.

De danske radaroperatører ved den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater har siden den 22. april støttet koalitionens missioner. Det sker ved, at de indgår som en integreret del af bemandingen i operationsrummet i den amerikanske kommando- og kontrolcentral, der bliver kaldt Kingpin. Her bidrager de til at sikre, at operationerne i området bliver gennemført sikkert og effektivt.


Fra operationscenteret taler operatørerne eksempelvis med piloter på flytypen F-15E Strike Eagle, som er et meget fleksibelt kampfly, der kan anvendes i både luft til luft- og luft til jord-rollen. Flyet kan også anvendes i lavflyvningsoperationer dag og nat, og i alt slags vejr. Flyet har to besætningsmedlemmer, en pilot og en Weapons Control Officer. Foto: US Air Force Photo.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her. 


Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført meget få sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces, og daglige opgaver for Kabul Garrison Command. De har blandt andet udført 21 sikrings- og eskorteopgaver og én gruppe har været på Hamid Karzai International Airport for at støtte australierne i deres sikringsopgaver.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 1598 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 659 kontroller af rejsene til og fra Hamid Karzai International Airport og 48 patruljer.

Det danske militærhundebidrag har løst opgaver med sikring i form af søgning efter sprængstoffer og patruljering. Dertil er der gennemført kontrol af 15 lastbiler, 95 personbiler og gennemført 53 patruljer.


Det dansk ledede internationale militærpoliti på Hamid Karzai International Airport, har i denne uge gennemført øvelse i modtagelse af personel, der er blevet såret i Kabul by. Her er den danske chef (i gul vest) ude for at kontrollere personellets procedure ved modtagelse af de sårede, i en af lejrens adgangskontrolposter. Foto: kaptajn Jackie.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører bevogtnings- og eskorteopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om Resolute Support her.