[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve

Træningsbidrag - Irak
Hold 9 ved Operation Inherent Resolve er i fuld gang med forberedelser og klargøring til modtagelse af endnu to irakiske bataljoner efter endt Ramadan.

Forberedelserne har i den seneste uge bestået af blandt andet optælling og mønstring af materiel, fysisk træning, skydeuddannelse, optimering af uddannelsesplaner og eftersyn på køretøjer.

Militærpolitet har noteret 11 trafikforseelser. Ingen danskere noteret.

Træningsbidraget har per 9. juni gennemført i alt 82.178 uddannelser, hvoraf hold 9 har afsluttet 1.374 uddannelser.


Ugens program bød blandt andet på skydeuddannelse.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater i 167 timer og 2 minutter. Det svarer til 99,42% af tiden. Således er det kun i 58 minutter, at radaren ikke har været operationel på grund af planlagt vedligeholdelse.

Teknikerne fra Hold 13 i Irak har forladt Al Assad-luftbasen, og hold 14 er kommet til og har nu overtaget ansvaret.

I De Forenede Arabiske Emirater har danske radaroperatører støttet afviklingen af luftoperationer ved at bemande fire forskellige positioner i operationsrummet i sammenlagt 114 timer. Hertil kan lægges cirka 35 timer anvendt til briefing og debriefing. Operatørerne er nu så rutinerede i deres opgavevaretagelse, at de skal uddannes på flere positioner i operationsrummet. Det vil øge fleksibiliteten og muligheden for at bidrage til gennemførelse af flere luftoperationer.

Processen med at blive trænet til en anden position varer 1-2 uger og stiller yderligere krav til den enkelte operatør, idet man skal holde sig opdateret på flere forskellige operationsområder.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her:

FRONTEX – Kystovervågning, Grækenland
Det danske bidrag til FRONTEX blev den 1. juni udvidet med et patruljebådsbidrag, der patruljerer i strædet mellem Kos og den tyrkiske kyst. Formålet med patruljebådsbidraget er at støtte de græske myndigheder i maritim grænseovervågning og grænsekontrol i strædet. De konkrete opgaver består af at udføre grænseovervågning, opdage og rapportere ulovlige aktiviteter samt mulig eftersættelse og standsning af fartøjer mistænkt for lovovertrædelser.

Under en patrulje søndag den 9. juni observerede den danske patruljebåd en jetski forlade den tyrkiske kyst. På jetskien befandt sig tre personer, og den havde kurs mod den græske kyst. Da den danske patruljebåd nærmede sig, hoppede to af personerne fra jetskien i vandet, og jetskien returnerede til den tyrkiske kyst. Den danske patruljebåde samlede efterfølgende de to personer op af vandet og overleverede dem til de græske myndigheder i land.

FAKTA om det danske bidrag til FRONTEX
Bidraget er en del af Forsvarets støtte til politiet, og årsagen til bidraget er, at Grækenland via EU’s grænse- og kystvagtsagentur, FRONTEX, blandt andet har efterspurgt støtte til at patruljere farvandene omkring landet.

Bidraget består af et køretøj med varmesøgende kamera samt besætning og to patruljebåde, der normalt fungerer som landsætningsfartøjer, ombord i de fleksible støtteskibe. Besætningen i hver patruljebåd består af fire personer fra Søværnet og to betjente fra rigspolitiet. Herudover vil der være en forbindelsesofficer fra den græske kystvagt ombord under de daglige patruljer.

Du kan læse mere om FRONTEX her:


NATOs minerydningsstyrke i Østersøen og i den østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
SNMCMG1 er lige nu en del af den store NATO-øvelse Baltops som bliver afholdt i Østersøen.

Gruppens mission under denne øvelse er at rydde et mineret øvelsesområde ud for den Svenske kyst, så den amerikanske flåde kan komme tæt på kysten med deres store landgangsfartøjer.


SNMCMG1 under forlægning mod missionsområdet.I baggrunden ses den amerikanske 2nd Fleet’s flagskib USS Mounth Whitney.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her:Resolute Support – Afghanistan 
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført meget få sikrings- og eskorteopgaver. Det har været en meget stille uge på grund af afslutningen af Ramadan. Blandt disse opgaver har der været tre sikrings- og eskorte opgaver. En gruppe har desuden været indsat på Hamid Karzai International Airport for at støtte australierne i deres sikrings opgaver.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 1958 aktioner primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, kontrol af våben og ammunition på køretøjer, herunder 577 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 44 patruljer.

Militærhundene, der til dagligt støtter Force Protection ved Kabul Air Wing med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført kontrol af 12 lastbiler, 34 personbiler og gennemført 49 patruljer. Derudover er der gennemført en sikkerhadsafsøgning af bygning.


Det dansk ledede internationale militærpoliti på Hamid Karzai International Airport har i denne uge gennemført øvelse i afsøgning af fly.FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.
 

Læs mere om RSM her: