[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget - Irak
Hold 9 har modtaget to nye irakiske bataljoner, som skal gennem otte ugers træningsforløb ved de danske soldater.Modtagelse af nye bataljoner. Træningsbidraget har som altid indledt et tæt samarbejde om gennemførelsen af den kommende træning med ledelsen af de irakiske bataljoner. (Fotos: Seniorsergent Benny, presseofficer, OIR Hold 9)


Soldaterne fra de to bataljoner registreres forud for træningsforløbet.


Ud over at pudse læringsplanerne af, har soldaterne fra træningsbidraget også selv været på skydeuddannelse, inden de irakiske bataljoner ankom.

Militærpolitiet på basen har i ugen noteret seks trafikforseelser og kontrolleret 204 køretøjer. Ingen danskere noteret.

Træningsbidraget har per 16. juni 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.026 irakiske soldater og politifolk. Heraf har Hold 9 uddannet 1.203 soldater.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater i 167 timer og 43 minutter. Det svarer til 99,83 procent af tiden. Således er det kun i 17 minutter, at radaren ikke har været operationel på grund af planlagt vedligeholdelse.

Hold 14 er nu kommet godt i gang efter overtagelse af ansvaret for driften af radaren.


FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater. 

Læs mere om OIR her.NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)

Minerydningsstyrken deltager i NATO-øvelsen Baltops, der netop er gået ind i sin sidste uge.


Bundmine fundet af undervandsrobot.

Den første uge er gået med at rydde et område for øvelsesminer i samarbejde med den Baltiske Task Force.  Missionen har været hæmmet af dårligt vejr, men SNMCMG1 har dog fundet alle minerne i deres område, og de er nu alle på dæk.

Det danske flagskib Thetis’ opgave har været at passe på minerydningsfartøjerne i styrken og at skabe et overblik, så gruppen hele tiden har haft et godt billede af, hvor fjenden opererede.


Øvelsesminerne er blevet lokaliseret af skibenes sonar og bjærget af dykkerne.


Mens minerydderne har været i gang med minerydning, er gruppen flere gange blevet angrebet af hurtiggående fartøjer for at træne deres evner i selvforsvar.

For flagskibets besætning har øvelsen også givet lejlighed til at få trænet intern og ekstern kamp, og gasterne er blevet trænet i havari og selvforsvar med de tunge våben.


FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.


Læs mere om SNMCMG1 herResolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 10 sikrings- og eskorteopgaver.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har gennemført 1.516 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 434 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 58 patruljer.

Bombehundene, der til dagligt støtter med sikring i form af sprængstofsøginger og patruljering, har gennemført kontrol af 15 lastbiler, 55 personbiler og gennemført 50 patruljer.


Den danske Brigadegeneral ved RS missionen på vej til møder med samarbejdspartnere i Kabul.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører sikrings- og eskorteopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om RSM