[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget - Irak
De danske soldater har startet træningen af de to nye irakiske grænsevagtbataljoner. Ugen har været en opstartsuge af de enkelte fag, hvor der blandt andet er gennemført en muskel- og konditionstest.


Der vil i hele uddannelsesforløbet blive gennemført daglig fysisk træning for at forbedre de irakiske soldaters fysiske form og for at skabe interesse for fysisk træning.


Uddannelse i krigens love.


Introduktion til førstehjælp.


Udlevering af de tildelte våben og udrustningsdele er afsluttet, og soldaterne er nu klar til at blive uddannet i de militære færdigheder, herunder at betjene våbnene samt lektioner i førstehjælp og krigens love.


De danske soldater lægger også i denne træningsperiode stor vægt på instruktøruddannelsen. Under overskriften ”Hvad forventer man af en god befalingsmand” vil den danske uddannelsesbefalingsmand fungere som mentor for de irakiske befalingsmænd under hele forløbet.


Befalingsmændene lærer at lave læringsplaner for deres soldater.

Militærpolitiet på basen har i ugen noteret 5 trafikforseelser og kontrolleret 189 køretøjer. Ingen danskere noteret.

Træningsbidraget har per 23. juni 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.026 irakiske soldater og politifolk. Heraf har Hold 9 uddannet 1.203 soldater.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater i 165 timer og 55 minutter. Det svarer til 98,76 procent af tiden. Således er det kun i 2 timer og 5 minutter, at radaren ikke har været operationel på grund af planlagt vedligeholdelse. 

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her:NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
 Minerydningsstyrken under transit til tysk farvand, hvor de skal rydde et mindre område for øvelsesminer som en del af øvelse Baltops.

Minerydningsstyrken med det danske flagskib Thetis og danske minerydningsspecialister har lige afsluttet den store USA-ledede øvelse Baltops i Østersøen.

Styrken har under øvelsen skullet rydde et kystnært havområde for miner, så amfibiefartøjerne kunne landsætte deres tropper.

Efter to døgns operation fik gruppen til opgave at søge efter gammel ammunition fra anden verdenskrig.


Den danske minerydningsenhed fandt den største mine, som var en engelsk fly-droppet mine på knap 400 kilo sprængstof. Den blev sprængt på stedet.


Den danske minerydningsenhed er ved at bjærge deres Side Scan Sonar, som de anvender i jagten på miner.
  

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her:Resolute Support – Afghanistan
 
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 10 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces samt daglige opgaver i lejren. En gruppe har desuden støttet de australske soldater med sikring og eskorte af deres rådgivere, mens to andre grupper har været i en anden lejr, Camp Taylor, hvor de dagligt har støttet to rådgiverhold med sikring og eskorte i forbindelse med deres rådgiveropgaver i det militære uddannelsescenter Kabul Military Training Center.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 1447 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 688 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 54 patruljer.

De danske militære hundeførere, der til dagligt understøtter den militære sikkerhed omkring det afghanske flyvevåben på Hamid Karzai International Airport, har bidraget med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering. De har gennemført kontrol af 14 lastbiler, 65 personbiler, 5 busser og gennemført 51 patruljer.
Som en del af det danske flyvevåbenbidrag ved Resolute Support missionen, indgår danske rådgivere, kaldet Mentor Aerial Port Operations. De underviser og rådgiver afghanerne i lufthavnsopgaver.


Denne uge blev der udnævnt otte nye afghanske hundeførere. De danske hundeførere har de sidste par måneder taget del i afghanernes uddannelse i samarbejde med amerikanerne, og de var derfor også med til udnævnelsen.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører sikrings- og eskorteopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om RSM her: