[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Træningsbidrag - Operation Inherent Resolve - Irak
Hold 9 i Irak er godt i gang med træningen af de to nye irakiske grænsevagtbataljoner. De indledende lektioner i de forskellige fag er gennemført tilfredsstillende. De danske instruktører har stort fokus på uddannelsen af de irakiske officerer og befalingsmænd, og de første lektioner i ledelse er holdt for de irakiske officerer.

De irakiske befalingsmænd har overstået teoriundervisningen og øver sig nu i at holde lektioner for deres soldater. Emnerne i de første lektioner er førstehjælp og våbenbetjening.

Den grundlæggende infanteriuddannelse er også gået i gang. Emnerne har været at oprette kontrolposter og at afsøge personel og køretøjer. De irakiske bataljoner har fået tildelt en del nyt materiel, og det skal soldaterne uddannes i at vedligeholde.

Den grundlæggende uddannelse i de udleverede våben er afsluttet, og irakerne træner nu i at skyde med fokus på at indskyde deres gevær og at anvende de korrekte skydestillinger.

De fleste kompagnier har også gennemført den grundlæggende mineuddannelse med et tilfredsstillende resultat.

Holdets læge og sygeplejerske har i samarbejde med personel fra det amerikanske felthospital gennemført uddannelse for det irakiske hospitals akutmodtagelse.

Militærpolitiet har i ugen noteret seks trafikforseelser og kontrolleret 186 køretøjer. Ingen danskere noteret.

Det samlede allierede bidrag på Al Assad Air Base i Irak har per 30. juni 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.026 irakiske soldater og politifolk. Heraf har Hold 9 uddannet 1.203 soldater.


Det kræver stor koncentration, når man skal skyde sine nye våben ind på et mål.


De irakiske styrker træner også skydning med tungt maskingevær (TMG). Fotos: OIR Hold 9.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater i 166 timer og 33 minutter. Det svarer til 99,14 procent af tiden. Således er det kun i 27 minutter, at radaren ikke har været operationel på grund af planlagt vedligeholdelse.

Hold 17 i De Forenede Arabiske Emirater er begyndt med forberedelserne af overdragelsen til Hold 18, som snart ankommer for at overtage opgaven.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her:


Resolute Support – Afghanistan
 
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 12 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces samt opgaver for Kabul Garrison Command. Yderligere har en gruppe været på opgave i Hamid Karzai International Airport, hvor de dagligt har støttet australierne med sikrings- og eskorteopgaver for rådgiverne i Kabul Garrison Command.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2.060 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 637 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 44 patruljer.

De militære arbejdshunde, der til dagligt støtter sikkerheden omkring det afghanske flyvevåben i Kabul med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler, 50 personbiler og gennemført 51 patruljer.


Der er ikke længe til, at Hold 10 skal rotere hjem, og Hold 11 overtager. For mange betyder det færre opgaver, men ikke for det Nationale Støtte Element ved Hamid Karzai International Airport. De er allerede nu i gang med at modtage køjesække og andet til Hold 11. Det er en stor logistisk opgave, der skal løses, når to gange cirka 130 soldater roterer.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører sikrings- og eskorteopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om RSM her: