[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve

Træningsbidrag – Irak

Hold 9 har gennemført den sidste træningsuge, inden de irakiske bataljoner holder en uges ferie.

Den infanterimæssige uddannelse er i den forgangne uge blevet udvidet med uddannelse i fremrykning i de udleverede køretøjer. De grundlæggende lektioner i enkeltmandsfærdigheder er inde i den afsluttende fase, og resten af infanteriuddannelsen foregår på handlebaner. De irakiske instruktører der er uddannet af hold 9, er faldet godt på plads i deres rolle og indgår i den daglige uddannelse af de irakiske kompagnier på lige fod med hold 9s egne instruktører.

Det første morterkursus blev torsdag afsluttet med en skarpskydning. På det næste morterkursus vil en del af undervisningen blive udført af de nu uddannede irakiske instruktører.

Den grundlæggende uddannelse i førstehjælp er afsluttet. Der vil efter ferieperioden blive afholdt slutkontrol, hvorefter det indlærte vil blive repeteret under infanteriuddannelsen som ventetidslektioner eller i forbindelse med handlebaner.

Den grundlæggende uddannelse i miner og improviserede sprængladninger er afsluttet for de enkelte kompagnier. Det samme gælder for det udvidede kursus, hvor de, der deltog, forsætter på det avancerede kursus.

Skydeuddannelsen på såvel håndvåben som tunge våben fortsætter efter planen. De irakiske instruktører, som er uddannet af hold 9 indgår nu i den daglige skydeuddannelse af kompagnierne.

Uddannelsen af de irakiske officerer er nu afsluttet.

Samarbejdet mellem de irakiske bataljoner og hold 9 vedligeholdes gennem ugentlige møder mellem bataljonscheferne og hold 9s ledelse. Der udtrykkes stor tilfredshed med den leverede uddannelse.

Da træningen er indstillet grundet irakisk ferieperiode, har hold 9 iværksat vedligeholdelse af køretøjer og materiel og gennemført egen skydeuddannelse. Dette vil indtil lørdag den 20/7 hvor træningen genoptages.

Militærpolitiet har i ugen noteret 12 trafikforseelser og kontrolleret 174 køretøjer. Ingen danskere noteret.

Træningsbidraget har per 14. juli 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.026 soldater og politifolk. Heraf har hold 9 uddannet 1.203 soldater.


Det første morterkursus blev afsluttet med skarpskydning. På det næste morterkursus vil de uddannede irakiske instruktører stå for en del af undervisningen. Fotos: OIR hold 9

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater

Hold 17’s periode i missionsområdet er ved at være slut. Hold 18 ankom den 7. juli, og den seneste uge har stået på omskoling og overdragelse af opgaver frem mod den forestående kommandooverdragelse.

Samtidig med overdragelsen kører radarbidraget stadig med en høj operativ funktionstid og leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i de Forenede Arabiske Emirater. De danske radaroperatører ved kommando- og kontrolcentralen, der midlertidigt også fungerer som instruktører for de nyankomne, støtter fortsat koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum.

Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i de Forenede Arabiske Emirater (UAE) i 168 timer. Det svarer til 100 % af tiden.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her: https://www2.forsvaret.dk/opgaver/internationale/Pages/Irak.aspx 


Resolute Support – Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 12 sikrings- og eskorteopgaver.

Yderligere har en gruppe været på opgave i Hamid Karzai International Airport, hvor de dagligt har støttet australierne med støtte- og eskorteopgaver. En anden gruppe har været på opgave i Camp Taylor, hvor de dagligt har støttet rådgivere med støtte- og eskorteopgaver i Kabul Military Training Center.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 4802 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 577 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 58 patruljer.

De militære hundeførere, der til dagligt støtter sikkerheden ved det afghanske flyvevåben i Kabul med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler og 133 personbiler, gennemført 49 patruljer og afsøgt et transportfly.


Den danske general ved Resolute Support (Chef DANCON) har i denne uge været på besøg ved de afghanske elever der modtager undervisning i anti-korruption. Fotos: RS

 FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.

Læs mere om RSM her: LINK https://www2.forsvaret.dk/opgaver/internationale/Pages/Afghanistan.aspx