[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 14 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces og daglige opgaver for Kabul Garrison Command. Derudover har en gruppe været placeret i Hamid Karzai International Airport, hvor de dagligt har støttet det australske bidrag. En anden gruppe har været placeret i Camp Taylor, hvor de har støttet rådgivere med sikringsopgaver i Kabul Military Training Center.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 3296 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 548 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 74 patruljer.

De militære hundeførere, der til dagligt støtter sikkerheden ved det afghanske flyvevåben i Kabul med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler, 6 personbiler, og gennemført 44 patruljer

Flyvevåbnet har udsendt to soldater til den amerikansk-ledede NATO-mission ved Train Advise Assist Command-AIR i Kabul, som støtter det afghanske flyvevåben. Bidraget, kaldet Mentor Aerial Port Operations, består af en seniorsergent som rådgiver og en sergent som står for sikkerhed. to-mands-holdet har snart tilbragt fire måneder i Kabul og skal snart overdrage til et nyt hold. I denne uge har de fået taget billeder af alle medarbejderne i Interqalatten (passager og cargo-terminal), hvor de til dagligt har deres gang. Billederne skal bruges til at lave en opdateret billedtavle, der viser hvem der arbejder i området, så der ikke opstår misforståelser. På billedet ses holdet sammen med deres australske chef og den afghanske chef fra Interqalatten i Kabul, som seniorsergenten til dagligt er rådgiver for. 

Gennemgang af udendørsområdet med den afghanske chef, med henblik på oprydning. Foto: Resolute Support.


Det danske Mentor Aerial Port Operations-hold med deres Australske chef. Foto: Resolute Support.


Mentor Aerial Port Operations sikringsmand. Foto: Resolute Support.

 

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission

Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.

Læs mere om RSM her Operation Inherent Resolve

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater

Mandag den 15. juli overdrog Hold 17 officielt kommandoen over bidraget til Hold 18. En række udenlandske gæster fra basen mødte op for at overvære paraden - herunder den amerikanske brigadegeneral, der er chef for den amerikanske del af basen.

Upåvirket af kommandooverdragelsen leverer radarbidraget fortsat luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i de Forenede Arabiske Emirater. De nyankomne danske radaroperatører ved kommando- og kontrolcentralen fortsætter støtten til koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum.
Radarelementet i Irak har den seneste uge gennemført et antal mindre eftersyn med deraf følgende udetid. På trods af dette, har radaren alligevel leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i de Forenede Arabiske Emirater (UAE) i mere end 99% af tiden.

Træningsbidraget - Irak
Det danske træningsbidrag har lørdag genoptaget uddannelsen af de to irakiske grænsevagtbataljoner, som har haft en uges leave.

Bidraget har udnyttet leaveperioden til selv at træne og til at lave de sidste forberedelser op til modtagelsen af det næste hold danske soldater. Derudover har bidragets sygeplejerske og sygehjælper i samarbejde med norsk og amerikansk sanitetspersonel gennemført en tre-dages uddannelse for irakisk sanitetspersonel. Uddannelsen havde fokus på behandling af skud-, brud- og trykskader.

Skydeuddannelsen er genoptaget med fokus på skydeøvelser ud til 200 meter uden anlæg. De irakiske instruktører, som bidraget har uddannet, er til stor hjælp i uddannelsen og afholder blandt andet repetitionslektioner i forskellige emner.

Ugens førstehjælpsuddannelse er startet med to dages repetition, som efterfølges af den afsluttende førstehjælpsprøve. Derefter bliver faget en del af infanteriuddannelsen.

Morteruddannelsen er genoptaget. Store dele af denne uddannelse afholdes nu af de irakiske instruktører, som danskerne har uddannet. Uddannelsen afsluttes i næste uge med skarpskydning onsdag og torsdag.

Det danske militærpoliti på Al Assad Airbase har i den seneste uge noteret to trafikforseelser og kontrolleret 179 køretøjer. Ingen danskere er noteret.

Task Force Dragon Building Partner Capacity har pr. 21. juli 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.026 irakiske soldater og politifolk. Heraf har Hold 9 uddannet 1.203 soldater.


Tre-dages førstehjælpskursus. Norsk instruktør. Foto: Public Affairs NCO


Tre-dages førstehjælpskursus. Dansk instruktør. Foto: Public Affairs NCO


Repetitionslektion afholdt af irakisk instruktører. Foto: Public Affairs NCO


Skydning. Foto: Public Affairs NCO


Repetition i førstehjælp. Foto: Public Affairs NCO

 

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve

Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her