[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen


De pansrede køretøjer bliver kørt til Paldiski af britiske transportsoldater med blokvogne.

Enhanced Forward Presence (eFP) – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland

Soldaterne er i disse dage ved at gøre klar til at forlade Tapa. Hovedbidraget med størstedelen af de 200 soldater vender hjem til Danmark den 18. og 19. januar, mens materiel og køretøjer sendes hjem med skib fra Paldiski en uge senere.

Det nationale støtteelement arbejder på højtryk godt hjulpet af transportgruppen fra logistikdetachementet og britiske kolleger med at få blokvogne af sted, og militærpolitiet støtter med regulering af trafikken.


I alt 16 pansrede køretøjer af typen M113 og CV90 skal til udskibningshavnen i Paldiski.

TIL PRESSEN
De hjemvendte eFP-soldater lander i Roskilde Lufthavn lørdag klokken 13.45. Medier, der ønsker at dække hjemkomsten, hvor forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen deltager, skal møde op ved lufthavnsbygningen senest klokken 13:00. Akkreditering skal ske til pressevagten i Forsvarskommandoen på mail vfk-presse@mil.dk eller telefon 70204033, senest torsdag 17. januar klokken 12.00. Kun akkrediterede journalister og fotografer vil få adgang. Bemærk at kun et begrænset antal fotografer kan følge med ud på landingsbanen.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland. Hovedbidraget vender hjem de kommende dage og uger efter at have løst opgaven i Estland som en del af en britisk ledet kampgruppe. Et dansk bidrag vender tilbage i 2020. Indtil da vil forsvaret have et mindre stabsbidrag i Estland. Læs mere her.

NATO’s stående flådestyrke (SNMG1)
Mandag den 14. januar blev den danske kommando for NATO’s stående flådestyrke i Østersøen og Nordatlanten, den såkaldte SNMG1, overdraget til USA. Det skete under en ceremoni i Københavns havn med deltagelse af den danske fregat Niels Juel og det amerikanske skib USS Gravely, som overtager rollen som flagskib.

Danmark har med flagskibene Niels Juel og Esbern Snare haft kommandoen over den stående NATO fregatflådestyrke, som har ansvaret for Nordatlanten og Østersøen, i hele 2018. De to skibe har været flagskib et halvt år ad gangen. Læs mere her.FAKTA OM SNMG1
Standing NATO Maritime Group 1 er en samling NATO-skibe, som er på højt beredskab klar til at imødegå trusler mod NATO medlemslande. SNMG1 består af orlogsfartøjer fra forskellige NATO-lande. Den danske fregat Niels Juel og støtteskibet Esbern Snare har haft lederskabet af SNMG1 i hele 2018. Kommandoen er nu overgivet til USA.


Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget – Irak


Trænerne bruger terrænbord i forbindelse med uddannelse i kontrolposttjeneste. (Foto: Presseofficer kaptajn Rasmus)

Det danske træningsbidrag har i sidste uge trænet irakiske soldater i krigens love, førstehjælp, grundlæggende infanterifærdigheder, forhold overfor improviserede sprængladninger og vejsidebomber, morter og tunge våben, kontrolposttjeneste samt skydning på skydebane.
De irakiske soldater er desuden blevet tildelt amerikansk finansieret udrustning, herunder nye våben og førstehjælpstasker.Instruktion af sikringsmand i forbindelse med kontrolposttjeneste.. (Foto: Presseofficer kaptajn Rasmus)Succes på skydebanen. (Foto: Presseofficer kaptajn Rasmus)

Det danske militærpoliti på Al Asad-luftbasen har gennemført trafikkontroller og patruljering med henblik på at vise tilstedeværelse, og det danske kirurghold gennemfører træning af amerikansk personel og arbejder videre med at planlægge støtten til det irakiske felthospital.

Det danske træningsbidrag har per 6. januar 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 16.823 irakiske soldater og politifolk. Der er gennemført i alt 80.799 uddannelser, hvor af Hold 8 har afsluttet 16.027 uddannelser.

Transportflybidraget – Kuwait
Det danske Hercules-transportfly har fløjet tre missioner for koalitionen. Der er fløjet gods og personel for den amerikanske hær og flyvevåben mellem Kuwait og forskellige destinationer i Irak og Jordan.C-130J Hercules-flyet gøres klar til dagens flyvning.

I perioden fra den 7. januar 2019 til den 13. januar 2019 har bidraget transporteret i alt 44 personer og 71.600 pund gods.

Radarbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater i en reduceret periode.
De danske radaroperatører ved den amerikanske kommando- og kontrolcentral i UAE har støttet afviklingen af koalitionens missioner ved at bemande fem forskellige positioner i operationsrummet. 

Den reducerede oppetid på radaren i forhold til tidligere uger skyldes, at der i løbet af ugen er gennemført årligt eftersyn af TPS-77 radaren. Hvert år skal radaren gennemgå et større eftersyn, og på grund af radarens tekniske kompleksitet og kravet til den stabile drift er det en proces, der varer flere dage.I forbindelse med eftersynet skal radaren blandt andet lægges ned, for at man kan inspicere alle dele.Radaren er netop blevet sænket det sidste stykke.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et militærpolitibidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og UAE.

Resolute Support – Afghanistan 
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 18 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2.297 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 514 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport samt 77 patruljer.Den internationale militære politistation på Hamid Karzai International Airport Nord er under dansk ledelse. I det danske militærpolitibidrag indgår der en hundefører med narkohund. Narkohunden benyttes blandt andet til eftersøgning af narko i den militære lufthavn, til kontrol af køretøjer og til ransagning af beboelsesområder.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpoliti-opgaver.