[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og østlige del af Atlanterhaven (SNMCMG1)
Minerydningsstyrken består i øjeblikket af flagskibet HDMS Thetis, FGS Weilheim og LVNS Talivaldis. Gruppen har i den forgangne uge været på opgave i Ålbæk Bugt for at rydde miner fra de to verdenskrige.

De to minerydningsskibe fandt to miner fra 2. Verdenskrig, som blev bortsprængt. Den første blev sprængt af minedykkere fra LVNS Talivaldis og den anden af en tysk undervandsdrone.

Derudover blev der foretaget endnu to bevidste sprængninger. HDMS Thetis lagde to danske MK25 miner ud i et beskyttet område, som de to mineryddere skulle finde og bortsprænge som led i træningen af styrkens sonaroperatører og minedykkere.


Træning. Let maskingeværskytte klar til at bekæmpe lufttrussel.

Søndag eftermiddag ankom Flagskibet til Neustadt i Tyskland, hvor styrken vil deltage i en uges træning.


Sygehjælper i fuld gang med at tage blodtryk på en patient under en af de mange interne øvelser.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her.

 
Operation Inherent Resolve – Irak

Træningsbidraget

Det danske træningsbidrag har i løbet af ugen afsluttet uddannelsen af 601 irakiske soldater.

Under uddannelsen har der været lagt betydelig energi i at optræne og anvende irakiske instruktører, så irakerne selv er stand til at vedligeholde den uddannelse, de har modtaget.

Instruktøruddannelsen er afsluttet og træningsbidraget har fået seks irakere igennem, der nu er klar til at vedligeholde uddannelsen.

Skydeuddannelsen med lette og tunge håndvåben er afsluttet med et tilfredsstillende resultat for holdet.

Ugens infanteriuddannelse har været koncentreret omkring check points, kamp fra stilling, ild og bevægelse samt stillingindtagelse og ikke mindst basale infanterifærdigheder. Der er desuden gennemført uddannelse på taktiske køretøjer.

Den udvidede mineuddannelse, som de irakiske instruktører selv har været inddraget i, er også afsluttet tilfredsstillende.

Det dansk-ledede bidrag har pr. 10. august gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.627 irakiske soldater og politifolk. Heraf har Hold 10 uddannet 601 soldater.Afslutningsceremoni sikret af dansk sikringssoldat.


Irakere marcherer tilbage til deres indkvartering efter ceremoni.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral i de Forenede Arabiske Emirater og støtter koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

Seneste uge har budt på erfaringsudveksling med og besøg ved en amerikansk eskadrille med langtrækkende rekognosceringsfly, Lockheed U-2, som også er udstationeret på Al Dhafra Air Base. U-2 er bare én blandt mange forskellige typer luftfartøjer, som operatørerne jævnligt skal forholde sig til i forbindelse med deres vagter. 

Radar-elementet i Irak (Hold 14) leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radarens lange udsendelsesperiode i det varme og støvede klima giver i perioder udfordringer for personellet. I den forgange uge har det været nødvendigt at skifte nogle komponenter, men teknikerne har på trods af dette stadig formået at opretholde høj funktionstid.

Radaren har i den forgangne uge været operativ i ca. 90 procent af tiden.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.


Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  


 

Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har på grund af sikkerhedssituationen i Kabul i den forgangne uge gennemført meget få sikrings- og eskorteopgaver for de afghanske sikkerhedsstyrker. Enheden har benyttet tiden til blandt andet at gennemføre overdragelse til deres afløsere samt sende det gamle hold hjem.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret id, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition, herunder 603 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport, 57 køretøjskontroller og 44 patruljer.

De danske hundeførere, Military Working Dogs, har også overdraget opgaver til deres afløsere. Military Working Dogs støtter til daglig det afghanske flyvevåben på Hamid Karzai International Airport, med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering .

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører sikrings- og eskorteopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om Resolute Support her.