[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Tung maskingeværsskytte holder udkig efter trusler så som speedbåde og lavtgående fly.

NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
Minerydningsstyrken har lige gennemgået en uges træning ved den tyske havariskole i Neustadt i Tyskland.

De første to dage blev besætningerne trænet på selve havariskolen, mens det danske flagskib Thetis lå for anker i bugten lige ud for Neustadt. På land blev besætningerne trænet i at bekæmpe brand og vandindtrængning.

De næste tre dage foregik til søs, hvor enhederne blev trænet i intern og ekstern kamp. Her blev enhederne først angrebet af hurtiggående speedbåde, som skulle agere terrorangreb, og senere blev styrken angrebet af lavtgående fly. Dette skete samtidig med, at besætningerne skulle bekæmpe brand og vandindtrængning. Hele træningen blev observeret af instruktører fra havariskolen, som dagligt hjalp besætningen med at gøre deres indsatser endnu bedre.


Røgdykkerne fra HDMS Thetis bliver trænet i brandbekæmpelse. Ud over oliebrand trænes røgdykkerne også i at slukke helikopterbrand.


Thetis’ tekniske officer danner sig et overblik over skibets skader under øvelsen.


FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her.  


 

Operation Inherent Resolve – Irak

Træningsbidraget
Det danske træningsbidrag har i løbet af ugen modtaget to nye irakiske bataljoner. I alt 600 mand.

De irakiske soldater har fået udleveret deres materiel og vil de næste to måneder blive trænet af de danske soldater og deres kolleger i grundlæggende militære færdigheder.


Irakerne får udleveret helt nye våben og sikkerhedsudrustning, inden de går i gang med uddannelsen. Fotos: Major Kim Vibe Michelsen, presseofficer.

Det dansk-ledede bidrag har pr. 18. august gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.627 irakiske soldater og politifolk. Heraf har Hold 10 uddannet 601 soldater.

Der er gennemført i alt 82.878, hvoraf Hold 10 har afsluttet 661 uddannelser.

Chefen for det danske kapacitetsopbygningskompagni overdrager materiellet direkte til den irakiske bataljonschef.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i 98,5 procent af tiden.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  


Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført meget få opgaver som følge af højtiderne Eid og Hajj.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret id, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition, herunder 618 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport, 41 køretøjskontroller og 28 patruljer.

De danske hundeførere, Military Working Dogs, der til dagligt støtter det afghanske flyvevåben på Hamid Karzai International Airport med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af 12 lastbiler og 49 personbiler.

Sikrings- og eskorteholdet, der til dagligt sikrer den danske brigadegeneral i Kabul, Wagn K. Christensen, har gennemført uddannelse for afghanske sikrings- og eskorteenheder. De har fungeret som mentorer på en uddannelsesdag, hvor taktisk sanitetstjeneste har været i fokus. De har blandt andet uddannet afghanske soldater i livreddende førstehjælp og nødflytning ind og ud af biler.


Soldater træner at flytte en såret ind i køretøj.


Soldaterne træner kontrol af store blødninger.


Soldater træner anlæggelse af knebelpres.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører sikrings- og eskorteopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om Resolute Support her.