[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


Irakisk soldat får instruktion på skydebanen. (Fotos: Presseofficeren, Hold 10)

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve (OIR)
Træningsbidraget - Irak

Hold 10 er i fuld gang med at træne de to irakiske bataljoner på i alt 600 mand, der ankom for 10 dage siden.

Uddannelsen har i den forgangne uge bestået af uddannelse i krigens love, skydning med gevær, videregående mineuddannelse, instruktøruddannelse, infanteriuddannelse, førstehjælp og uddannelse i morter.

Under træningen er der et øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv er i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de har fået udleveret, når de vender tilbage til deres hjemgarnisoner.

Uddannelse i krigens love er gennemført i samarbejde med militærjurister fra Norge og USA.
Danske instruktører har selv taget uddannelse på irakiske våben for at kunne stå for uddannelsen.

Skydeuddannelsen er i gang med daglige skydninger på skydebanen. I denne uge har det primære fokus været at få indskudt geværerne og at få skytterne til at blive i stand til at skyde ensartet og kunne samle deres skud i skiven.

Mineuddannelsen foregår med en blanding af teori og handlebaner, hvor irakerne lærer at komme sikkert frem og hastigt rydde gennemgange i et mineret område.

Infanteriuddannelsen forgår i terrænet. Her lærer de irakiske soldater blandt andet at bevæge sig hensigtsmæssigt i terrænet, lave ildstillinger og gå i taktiske formationer.

Førstehjælpsuddannelsen er generel, men har fokus på blødningsskader og evnen til at stoppe livstruende blødninger.

Morteruddannelsen har i denne uge været ren teoriuddannelse.

Træningsbidraget har per 17. august gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.627 irakiske soldater og politifolk. Heraf har Hold 10 uddannet 601 soldater.
Når skytterne er færdige med at skyde, skal de se, om de også har ramt skiven, eller om der er noget, der skal justeres.Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i ca. 98 procent af tiden.FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.  Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført intern uddannelse og vedligeholdelse af deres køretøjer og materiel.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret ID, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition, herunder 538 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport, 183 køretøjskontroller og 56 patruljer.

Hundeførerne med bombehunde, der til dagligt støtter det afghanske flyvevåben på Hamid Karzai International Airport med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler og 98 personbiler.


FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører sikrings- og eskorteopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om Resolute Support her.