[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen


Instruktører fra Søværnet  er ved at klargøre en drone til opsendelse, som skal bruges som skydemål for gruppens skytter, der skal skyde med både let og tungt maskingevær.


NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
Minerydningsstyrken deltager i øjeblikket i den tysk-ledede øvelse Northern Coasts, som foregår i den vestlige del af Østersøen. I dette års øvelse deltager cirka 40 skibe og omkring 3.000 søfolk.

Minerydningsstyrken har i weekenden trænet i skydeområdet nord for Sjællands Odde, hvor de har skudt med alle våbensystemer mod mål på havoverfladen og mod luftmål i form af droner.Skibets kok som har posten som skytte med tungt maskingevær, har lige nedskudt en indkommende drone under skydeøvelsen.HDMS Thetis skød drone ned med deres 76mm kanon under en af deres øvelser, tilsvarende drone blev også skudt ned af en skytte med tungt maskingevær.


Skytter med tungt maskingevær skyder mod en  indkommende lufttrussel simuleret af en drone.

I øjeblikket træner styrken minerydningsoperationer i Femern Bælt, mens de løbende bliver ’angrebet’ af små, hurtige både fra land. Det er flagskibet Thetis’ opgave at beskytte de mindre minerydningsfartøjer mod truslerne.
Minerydningsstyrken var sidste uge i København sammen med den danske minerydningsenhed Mine Countermeasures Denmark, støtteskibet Absalon og de to fregatter Niels Juel og Iver Huitfeldt.

Torsdag sidste uge blev gruppen udvidet med endnu et team, et litauisk minerydningsteam (EOD-team), som vil være om bord på flagskibet Thetis. Thetis har nu både den danske minerydningsenhed med to droner, samt en litauisk minerydningsenhed om bord og er dermed en yderst veludstyret minerydder for NATO.

I alt består styrken nu af HDMS Thetis, HDMS Saltholm, HDMS MSF1, FGS Weilheim, FGS Donau, HNOMS Rauma, LVNS Talivaldis, BNS Bellis, FNS Vahterpaa, FS Croix Du Sud, et portugisisk EOD Team, et litauisk EOD Team samt et lettisk EOD Team. 

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og en mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her.


Operation Inherent Resolve – Irak


En del af uddannelsen er basale infanterifærdigheder, hvor de irakiske soldater bliver trænet til at arbejde sammen på gruppeniveau. Fotos: Public Affairs Officer.

Træningsbidraget
Det danske træningsbidrag er i gang med at træne de to irakiske bataljoner på i alt 424 mand. Under træningen er der et øget fokus på at uddanne irakiske instruktører. Målet er, at irakerne selv bliver i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de har fået udleveret, når de vender tilbage til deres hjemgarnisoner. I alt 25 instruktører er under uddannelse.

Skydeuddannelsen er i gang med daglige skydninger på skydebanen, hvor der er fokus på præcision og våbenhåndtering på gevær og let og tungt maskingevær.


For at kunne undervise de irakiske soldater, er de danske instruktører blevet uddannet på irakernes våben.

Mineuddannelsen foregår med en blanding af teori og handlebaner, hvor irakerne lærer at komme sikkert igennem og hastigt rydde gennemgange i et mineret område. Infanteriuddannelsen foregår i terrænet. Her lærer de irakiske soldater blandt andet at bevæge sig hensigtsmæssigt i terrænet, lave ildstillinger og gå i taktiske formationer.

Førstehjælpsuddannelsen er generel, men har fokus på blødningsskader og evnen til at stoppe livstruende blødninger. Morteruddannelsen forgår som en blanding af tørtræning i terræn og skarpskydninger med den lette morter. Officersuddannelsen kører som teoriundervisning.

Træningsbidraget har per den 7. september 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.627 irakiske soldater og politifolk.


De danske instruktører arbejder i hold af fem mand, der som regel underviser en deling irakere af gangen.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.
Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater.

Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i mere end 99 procent af tiden.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres i øjeblikket af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og i de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.

Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført få sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces, samt daglige opgaver for Kabul Garrison Command, herunder støttet sikring af trænings- og rådgivningsopgaver omkring Hamid Karzai international Airport.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge gennemført 1.640 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol og køretøjskontrol, herunder 409 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 53 patruljer.

De danske hundeførere, kaldet Military Working Dogs, der til dagligt støtter Kabul Air Wing (det afghanske flyvevåben på Hamid Karzai International Airport) med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler og 73 personbiler.


Military Working Dogs (MWD) gennemfører sprængstofsøgning af lastbil.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører sikrings- og eskorteopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om Resolute Support her.