[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Enhanced Air Policing – Litauen
Kampfly-bidraget i Litauen har i den forgangne uge oplevet en del fly-aktivitet i den østligste del af Østersøen. Derfor har F-16-flyene været på vingerne flere gange, hvor opgaven har været identifikation af fly. De identificerede fly har både været overvågningsfly, større strategiske fly og kampfly.I denne uge har de danske F-16-fly, sideløbende med opretholdelsen af beredskabet, været på træningsflyvning i nattetimerne. Træningsflyvningen er foregået i samarbejde med NATO-styrker i området.

Bidraget har også gennemført uddannelse af Litauisk Air Traffic Control og Brand- og redningspersonel på flyvepladser, hvor Forsvarets F-16-fly skal kunne lande, hvis det bliver nødvendigt.

FAKTA om enhanced Air Policing
Bidraget består af fire F-16 fly (to operative fly og to i reserve) og cirka 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup. Kampfly-bidraget blev sendt af sted den 2. september og skal være i Litauen indtil udgangen af 2019.

Bidraget kaldes ’enhanced Air Policing,’ fordi det danske bidrag kun går på vingerne, hvis de øvrige kampfly-bidrag i Baltikum, kaldet Baltic Air Policing, allerede er optaget. Alle bidrag indgår dog i NATO’s Air Policing-opgave over de baltiske lande.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande - herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing - herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.

Læs mere om bidraget her.  


Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag har i denne uge løst sikringsopgaver i samarbejde med australske soldater på Hamid Karzai International Airport.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret id, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition. Derudover har de gennemført 374 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport, 212 køretøjskontroller og 68 patruljer.

De danske militærhunde, der til dagligt støtter det afghanske flyvevåben med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler og 102 personbiler.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan.

Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører sikrings- og eskorteopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om Resolute Support her. Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) – De indre danske farvande
Gruppen afsluttede den store internationale flådeøvelse Northern Coasts 2019 onsdag middag. Derefter bestod arbejdet i at bjærge de øvelsesminer, som var lagt ud under øvelsen.


HDMS MSF1 trækker Side Scan Sonar i jagten på at finde miner på havets bund i farvandet omkring Langeland.

Enhederne havde en hård uge på havet på grund af det dårlige vejr. Ud over øvelsesminerne fandt enhederne 14 miner fra Anden Verdenskrig, seks af dem i dansk farvand omkring Langeland og otte i tysk farvand.
Gruppens danske flagskib, Thetis, fik endnu engang mulighed for at træne Replenishment At Sea (genforsyning mens fartøjerne er i fart) med den tyske tanker FGS Bonn. På mindre end to timer blev der fyldt 175.000 liter brændstof i tanken. Derefter kunne Thetis sætte kursen mod Stettin i Polen sammen med resten af gruppen. Flagskibet HDMS Thetis er her i fuld gang med at få brændstof fra den tyske tanker FGS Bonn


HDMS MSF1 og HDMS Saltholm (MSD6) holder åbent skib i Stettin i Polen. 


SNMCMG1 set ovenfra under åbent skib

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her. Operation Inherent Resolve

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
I den forgangne uge har radarelementet i Irak gennemført rotation, og Hold 15 har nu overtaget driften af radaren fra Hold 14.

For operatørelementet i de Forenende Arabiske Emirater er Hold 18’s periode i missionsområdet også ved at være slut. Hold 19 ankom den 21. september, og processen med overdragelse af opgaver frem mod den forestående kommandooverdragelse er kommet godt i gang.

Samtidig med overdragelserne kører radarelementet stadig med en meget høj operativ funktionstid, og de danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.


Danskerne modtager jævnligt forsyninger hjemmefra med Forsvarets Herkules-fly. Foto: Public Affairs Officer.

Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i mere end 99,9 procent af tiden.


Herkules-flyet afleverer forsyninger ved det danske nationale støtteelement i Kuwait. Foto: Public Affairs Officer.


Træningsbidraget – Irak
Træningsbidraget er i gang med at træne de to irakiske bataljoner på i alt 424 mand. Denne uge har dog været præget af, at irakerne har haft orlov. Ugen er gået med opdatering af uddannelsesplaner og genforsyning.

Uddannelsen har i den forgangne uge bestået af:

  • Skydeøvelser med gevær samt let og tungt maskingevær.
  • Videregående mineuddannelse.
  • Infanteriuddannelse.
  • Uddannelse i førstehjælp.
  • Morteruddannelse.

Skydeuddannelsen er i gang med daglige skydninger på skydebanen, hvor der er fokus på præcision og våbenhåndtering på gevær og let og tungt maskingevær.

Mineuddannelsen foregår med en blanding af teori og handlebaner, hvor irakerne lærer at komme sikkert igennem og hastigt rydde gennemgange i et mineret område.

Infanteriuddannelsen foregår i terrænet. Her lærer de irakiske soldater blandt andet at bevæge sig hensigtsmæssigt i terrænet, lave ildstillinger og gå i taktiske formationer. I denne uge har der blandt andet været fokus på checkpoint-tjeneste.

Førstehjælpsuddannelsen er generel, men har fokus på blødningsskader og evnen til at stoppe livstruende blødninger.

Morteruddannelsen foregår som en blanding af tørtræning i terræn og skarpskydninger med den lette morter. I denne uge er skarpskydningen begyndt.

Det danske bidrag har pr. 21. september gennemført og afsluttet træningen af i alt 18.627 irakiske soldater og politifolk. 


Irakerne har orlov, og ugen har derfor været præget af opdatering af uddannelsesplaner og genforsyning fra Danmark. Foto: Public Affairs Officer.


FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper
terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve  her.