[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 - NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)

Danmark overtog ledelsen af NATOs stående minerydningsstyrke ved en ceremoni i Københavns havn den 14. januar.


Samlet mønstring før afgang fra København.

Inspektionsskibet Thetis, der er flagskib for minerydningsenheden, har siden afgangen fra København gennemført forskelige øvelser i dansk farvand. Formålet med øvelserne er at træne samarbejdet mellem kommandoskibet og staben, så procedurerne er på plads, inden Thetis mødes med flådestyrkens øvrige enheder i Den Engelske Kanal 

 Skibets næstkommanderende danner sig et overblik under en øvelse.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger løbende farvandene for miner eller ammunition, som uskadeliggøres.
Styrken består af fem til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Enhanced Forward Presence (eFP) – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Estland
Hovedbidraget på cirka 200 soldater vendte i weekenden hjem til Danmark. Det næste års tid vil Danmark være repræsenteret ved et mindre stabsbidrag i Estland.

Der er dog også stadig et mindre hold soldater tilbage i Tapa, der skal klare de sidste praktiske ting og sørge for, at køretøjer og andet materiel bliver kørt om bord på det skib, der skal transportere det hele tilbage til Danmark.


Soldater på vej hjem til Danmark med flyvevåbnets C-130J Hercules.

Det danske bidrag har i sidste uge overdraget opgaven til det belgiske kontingent, som nu er på plads på basen i Tapa. Det betyder også, at bygninger, garager og andre områder, som har været anvendt af de danske soldater på Hold 1 og 2 er overdraget, hvorfor de sidste to overnatninger for de fleste soldaters vedkommende er foregået på feltsenge i et stort opvarmet telt.

Soldaterne har modtaget den estiske medalje for deltagelse i eFP. Det er planen, at Danmark sender et nyt hold på cirka 200 soldater til Estland igen i starten af 2020.

FAKTA om det danske bidrag til eFP
Forsvaret har siden januar 2018 haft omkring 200 danske soldater udstationeret i Tapa i Estland cirka 100 kilometer fra grænsen til Rusland, hvor soldaterne indgik i en britisk ledet kampgruppe. Hovedbidraget er nu tilbage i Danmark, og Danmark forventer at overtage opgaven igen til januar 2020.

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
De danske soldater ved træningsbidraget har trænet irakiske soldater i førstehjælp, grundlæggende infanterifærdigheder, forhold overfor improviserede sprængladninger og vejsidebomber, skydning med morter og tunge våben samt kontrolposttjeneste. De irakiske soldater har fået nye rifler, så der er også brugt tid på at lære våbnene at kende, blandt andet ved skydning med løs ammunition.


Irakiske soldater skyder med løs ammunition for at blive fortrolige med deres nye rifler.

Bidraget gennemfører desuden et instruktørkursus for udvalgte irakiske soldater, der på længere sig skal kunne fungere som hjælpeinstruktører og gennemføre egne lektioner for deres irakiske kolleger.

Det danske træningsbidrag har den 6. januar gennemført og afsluttet træningen af i alt 16.823 irakiske soldater og politifolk.

Siden Hold 1 har bidraget gennemført i alt 80.799 uddannelser, hvoraf Hold 8 har afsluttet 16.027 uddannelser.


Instruktørkusus: Instruktøren lærer at rette og vejlede kursisten.

Det danske militærpoliti på Al Asad-luftbasen har gennemført trafikkontroller og patruljer samt øvet med soldater fra det amerikanske militærpoliti i almindelige politiforretninger.

Det danske kirurghold på Al Asad-luftbasen gennemfører i øjeblikket træning af amerikanske behandlere.


Hold 8 gør klar til at overdrage opgaven til Hold 9, der i de kommende dage ankommer til Al Asad-luftbasen. Det er et større logistisk arbejde.

Transportflybidraget – Kuwait
Det danske C130J Hercules-transportfly har i den forgangne uge fløjet fire transportmissioner for koalitionen. På disse missioner er der fløjet gods og personel for den amerikanske hær og flyvevåben mellem Kuwait og forskellige destinationer i henholdsvis Irak og Jordan.

Bidraget havde i begyndelsen af sidste uge transporteret mere gods i januar end i hele oktober sidste år. En vigtig årsag til dette er, at der er indgået samarbejdsaftaler med koalitionspartnere både i Irak og Jordan om at sikre returgods fra destinationerne.

I perioden fra 14. til 19. januar har bidraget transporteret i alt 17 personer og 58.200 pund gods.

Radarbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater med en oppetid på 97 procent.

Radaren har gennemgået et årligt eftersyn, og det har påvirket oppetiden på radaren i de forgangne uger. Dog er eftersynet blevet gennemført hurtigere end planlagt.


Der skrues og måles på stort set alle dele af radaren i forbindelse med det årlige eftersyn.

De danske radaroperatører ved den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater har støttet koalitionens missioner ved at bemande seks forskellige positioner i operationsrummet og dermed være med til at sikre, at operationer mod ISIL er gennemført sikkert og effektivt for alle, der anvender luftrummet.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.

Resolute Support – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 15 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i samme periode gennemført 2.855 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 612 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 71 patruljer.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpoliti-opgaver.