[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1)
Minerydningsstyrken med det danske flagskib Thetis i front opererer ud for den estiske kyst, hvor opgaven er at finde og destruere miner fra 1. og 2. verdenskrig.

På trods af hårdt vejr er det lykkedes at finde gammel ammunition såsom miner og torpedoer. I det konkrete område er der lagt mange miner ud under de to verdenskrige - området er i flere omgange blevet mineret af Rusland, Finland, Tyskland og England. Der er stadig et stort antal miner i området, som er en trussel for blandt andet fiskere og dykkere.     


Chefen for den estiske flåde blev budt velkommen af den danske chef for NATO’s minerydningsstyrke, kommandørkaptajn Peter Krogh, og skibschefen Jacob Rousøe, for derefter at hilse og inspicere skansevagten.

I ugens løb fik også det danske F-16-bidrag til enhanced Air Policing i Litauen tid til en overflyvning af minerydningsstyrken under arbejdet.Flagskibet fik fornøjelsen af at hilse på to lavtgående danske F-16 kampfly, som er del af det danske bidrag til den baltiske overvågning ”enhanced Air Policing”.

Den danske minerydningsenhed Mine Countermeasures Denmark er stadig ombord på Thetis. Enhedens drone leverer fortsat gode resultater, da den som ubemandet drone kan arbejde i hårdere vejr, end hvis den skulle være bemandet. 


Dronen trækker en såkaldt sidescan-sonar, mens den styres af specialister fra kontrolcontaineren på Thetis. Her sidder også sonarspecialisterne, som gennemser de livebilleder, der bliver sendt fra dronen via UHF-radiobølger.

Thetis har også haft til opgave at genforsyne enhederne med brændstof, mens de opererer på havet, så enhederne ikke skal bruge tid på at sejle i havn. Derudover har skibets besætning brugt tid på træning, hvor de har øvet sømandsfærdigheder på en handlebane.


Skibets tekniske officer i fuld gang med at udføre førstehjælp under ugens handlebane.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsstyrke.

Læs mere om SNMCMG1 her. Enhanced Air Policing – Litauen
F-16-bidraget i Baltikum har sideløbende med opretholdelsen af beredskabet planlagt træning i forbindelse med patruljeringsflyvninger. Bidraget har i den forgangne uge gennemført træning med NATO enhanced Forward Presence-landstyrker både i Letland og Litauen. Det drejer sig om indsættelse af kampfly til støtte for simulerede landmilitære operationer, hvor piloten er i kontakt med en Forward Air Controller, der er indsat sammen med landstyrkerne. Forward Air Controller’en udpeger mål i samarbejde med piloten i flyet. Træningen har i denne uge både været gennemført i dagslys og i mørke.

I den kommende uge gennemføres udskiftning af personel samtidig med, at beredskabet opretholdes og træningsflyvninger gennemføres.

FAKTA om enhanced Air Policing
Bidraget består af fire F-16 fly (to operative fly og to i reserve) og cirka 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup. Kampfly-bidraget blev sendt af sted den 2. september og skal være i Litauen indtil udgangen af 2019.

Bidraget kaldes ’enhanced Air Policing,’ fordi det danske bidrag kun går på vingerne, hvis de øvrige kampfly-bidrag i Baltikum, kaldet Baltic Air Policing, allerede er optaget. Alle bidrag indgår dog i NATO’s Air Policing-opgave over de baltiske lande.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande - herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing - herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.

Læs mere om bidraget her. 

 

Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget - Irak

De danske soldater i træningsbidraget har i den forløbne uge ikke haft irakiske soldater til træning, da bidraget afventer et nyt hold irakiske soldater til træning på Al Asad Air Base til start i uge 43.

Soldaterne har udnyttet tiden til at gennemføre uddannelse for at vedligeholde deres egne soldaterfærdigheder, selv om det primært er instruktørmæssige færdigheder, de anvender i hverdagen i missionen.
Bidraget har per 19. oktober gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.259 irakiske soldater og politifolk.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i 99 procent af tiden.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her.  Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført sikrings- og eskorteopgaver for trænere og rådgivere fra det afghanske operationshovedkvarter, som ligger i den internationale Hamid Karzai lufthavn i Kabul.

En af delingerne løser fortsat opgaven som militær indsatsstyrke på kort varsel fra Hamid Karzai International Airport. Ligeledes har en gruppe fortsat løst opgaven med at støtte australierne i sikrings- og eskorteopgaver med udgangspunkt i Hamid Karzai International Airport.

Sikrings- og eskortegruppen, hvis særlige opgave er at gennemføre sikring af den danske chef for Resolute Supports antikorruptionsafdeling, har gennemført opgaver for NATO’s sikkerhedsbrigade i Kabul samt den danske chef.


Sikringssoldat på arbejde under rådgivningsopgave.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret ID, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition, herunder 562 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport, 887 køretøjskontroller og 50 patruljer.

De danske militære hundeførere og deres hunde, der til dagligt støtter det afghanske flyvevåben på Hamid Karzai International Airport med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af 12 lastbiler og 83 personbiler samt kontrol ved ind- og udpassage til koalitionsbasen ved den afghanske del af flyvestationen.

<>
FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om RSM her.