[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve
Træningsbidraget - Irak

Hold 10 har i godt en uge haft et nyt hold irakiske soldater til træning. Efter en periode med omskiftning mellem hold, der skulle trænes, hvor tiden er brugt til klargøring af lektioner til det nuværende hold, er der derfor igen godt gang i undervisningen. Undervisningen spænder bredt indenfor militære færdigheder og består blandt andet af skydeøvelser med gevær samt let og tungt maskingevær, videregående mineuddannelse, instruktøruddannelse, infanteriuddannelse, uddannelse i førstehjælp, morteruddannelse og officersuddannelse.

Under træningen er der fortsat øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv er i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de vender tilbage til deres hjemgarnisoner.

Det danske bidrag har per 26. oktober gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.259 irakiske soldater og politifolk.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik. Det operative miljø er yderst dynamisk for tiden, henset til de seneste begivenheder i det nordlige Syrien.

Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i 99 procent af tiden.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her. 


Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført opgaven som reaktionsstyrke for Kabul Garrison Command fra Hamid Karzai International Airport. Ligeledes har en gruppe fortsat løst opgaven med at støtte australierne i sikrings- og eskorteopgaver med udgangspunkt i Hamid Karzai International Airport (HKIA).
Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret ID, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition, herunder 828 kontroller af rejsende til og fra HKIA, 445 køretøjskontroller og 69 patruljer.

De danske militære hundeførere og deres hunde, der til dagligt støtter det afghanske flyvevåben Kabul Air Wing på Hamid Karzai International Airport med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført kontrol af 12 lastbiler og 83 personbiler samt tre afsøgninger omkring terminalområdet ved Afghan Air Force.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om RSM her. Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1
Minerydningsstyrken med det danske flagskib Thetis i front har netop afsluttet en opgave i den finske bugt i området ud for Paldiski.

Enhederne gennemsøgte i løbet af de 10 dage operationen varede 93 kvadratkilometer, som svarer til cirka 13.000 fodboldbaner. Gruppen var hæmmet at efterårsvejret, som gav enhederne udfordringer grundet bølgehøjder på op til to meter. Trods det dårlige vejr lykkedes det at finde og bortsprænge seks torpedoer og fire miner med en samlet sprængstofmængde på cirka 3.000 kilo TNT.
 

HDMS Saltholm MSD6 afslutter den Estiske opgave med at bortsprænge en tysk torpedo fra 2. verdenskrig.

Der blev undersøgt mere en 200 minelignende kontakter, som blev undersøgt af enhedernes dykkere og undervandsrobotter. 

Ved afslutning af operationen fik den estiske flåde udleveret positioner på alle de mulige miner, som enhederne ikke nåede at få undersøgt i tidsrammen af operationen.   
 

Den Estiske minehunter ENS Admiral Cowan på side af flagskibet for at for at få en overlevering af minelignende kontakter, som blev fundet af SNMCMG1 enhederne. 

Herefter sejlede gruppen til Turku i Finland, hvor flagskibet lavede besætningsskift mellem 2. og 3. besætning. 

Denne uge var også den uge, hvor minerydningsstyrken måtte sige farvel til det danske bidrag, som har fulgt gruppen i mere end fire måneder. Det danske bidrag har været med til at rydde store områder for miner i Frankrig, Holland, Tyskland, Litauen og her til sidst Estland. 

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsstyrke.

Læs mere om SNMCMG1 her. 


Enhanced Air Policing – Litauen
F-16-bidraget i Baltikum har sideløbende med opretholdelsen af beredskabet gennemført træning med et nyt hold piloter i forbindelse med planlagte patruljeringsflyvninger.

Detachementet har i den forgangne uge gennemført træningsflyvning både i Estland, Letland og Litauen. Det drejer sig om introduktion til operationsområdet og anflyvning til de baser og lufthavne, der anvendes i tilfælde af problemer med vejret på Siauliai Air Base, eller hvis et problem med flyene under missionen nødvendiggør en landing på den nærmest egnede flyveplads.

I den kommende uge gennemføres patruljeringsflyvninger og træning med både egne fly og NATO Enhanced Forward Presence landstyrker.

Det danske bidrag i Baltikum har fløjet seks afvisningsberedskaber i september og indtil videre to afvisningsberedskaber i oktober.

FAKTA om enhanced Air Policing
Bidraget består af fire F-16 kampfly (to operative fly og to i reserve) og cirka 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup. Kampfly-bidraget blev sendt af sted den 2. september og skal være i Litauen indtil udgangen af 2019.

Bidraget kaldes ’enhanced Air Policing,’ fordi det danske bidrag kun går på vingerne, hvis de øvrige kampfly-bidrag i Baltikum, kaldet Baltic Air Policing, allerede er optaget. Alle bidrag indgår dog i NATO’s Air Policing-opgave over de baltiske lande.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande - herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing - herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.

Læs mere om bidraget her.