[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Standing NATO Mine Countermeasures Grup 1 (SNMCMG1) – Finland
I den forgangne uge har Thetis sammen med resten af minerydningsstyrken holdt samarbejdsøvelser med den finske minejæger FNS Purunpaa. Enhederne trænede blandt andet navigation og havariøvelser for at styrke sammenholdet mellem NATO og Finland.

Onsdag begyndte minegruppen sejlturen mod Liepaja i Letland, hvor forberedelserne til den kommende Historical Ordnance Disposal Operation er i gang. Den kommende operation har til formål at finde og uskadeliggøre gammel ammunition i lettisk farvand.

 

Samarbejdsøvelse med den finske minejæger FNS Purunpaa.Flagskibet Thetis fik fornøjelsen af at sige farvel til de to lavtgående danske F-16-kampfly, som er vendt hjem til dansk luftrum, efter de har været en del af det danske bidrag til den baltiske overvågning ”enhanced Air Policing”.


Kampinformationsgast i fuld gang med at give advarsler til en simuleret fjende under ugens træning.Let maskingeværskytte holder skarpt udkig og er klar til at nedkæmpe en eventuel trussel, hvis flagskibet skulle blive angrebet af en hurtiggående speedbåd under ugens træning.


En kampgruppe fra Enhanced Forward Presence (eFP) besøgte i den forgangne uge de to minejægere HMS Cattistock og HNLMS Urk for at få et indblik i, hvordan minerydningen foregår til søs.


FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.
Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsstyrke.

Læs mere om SNMCMG1 her. 


Enhanced Air Policing - Litauen
I den seneste uge har det danske F-16-bidrag blandt andet været i luften på to afvisningsoperationer. Det bringer det totale antal afvisningsoperationer for oktober op på fire.

Bidraget har gennemført træningsflyvning, så piloterne kan vedligeholde deres kompetencer. Der er også gennemført træning med styrker på jorden i Baltikum. Ellers har uge 44 været præget af forberedelser til den holdrotation, der er foregået. Således er Hold 2 nu roteret hjem, og Hold 3 har overtaget.

Personellet er ved at finde på plads i de forskellige specialistområder, og piloterne er kommet godt i gang med de rutineringsflyvninger, som gennemføres, hver gang nye piloter tager over.


Litauisk Spartan flyver afsted med Hold 2. Foto: eAP


De fire shelters vores fly nu er parkeret i. Foto: eAP


FAKTA om enhanced Air Policing
Bidraget består af fire F-16-kampfly (to operative fly og to i reserve) og cirka 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup. Kampfly-bidraget blev sendt af sted den 2. september og skal være i Litauen indtil udgangen af 2019.

Bidraget kaldes ’enhanced Air Policing, fordi det danske bidrag kun går på vingerne, hvis de øvrige kampfly-bidrag i Baltikum, kaldet Baltic Air Policing, allerede er optaget. Alle bidrag indgår dog i NATO’s Air Policing-opgave over de baltiske lande.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande - herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Udover Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing - herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.

Læs mere om bidraget her. 


Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak
Det danske træningsbidrag på Al Asad Air Base i Irak har i to uger haft nye irakiske soldater til træning og undervisning. Undervisningen dækker et bredt felt af militære færdigheder:


  • Skydeuddannelsen er i gang med daglige skydninger på skydebanen, hvor der er fokus på præcision og våbenhåndtering. Der bliver arbejdet med gevær og let og tungt maskingevær.
  • Mineuddannelsen foregår med en blanding af teori og handlebaner, hvor de irakiske soldater lærer at komme sikkert igennem og hastigt rydde gennemgange i et mineret område.
  • Infanteriuddannelsen foregår i terrænet. Her lærer de irakiske soldater blandt andet at bevæge sig hensigtsmæssigt i terrænet, lave stillinger og gå i bestemte formationer.
  • Førstehjælpsuddannelsen er generel, men har fokus på blødningsskader og evnen til at stoppe livstruende blødninger.
  • Morteruddannelsen foregår som en blanding af tørtræning i terræn og skarpskydninger med den lette morter.
  • Officersuddannelsen kører som teoriundervisning.
  • I forbindelse med de nye soldaters første undervisningsdage blev de undervist i krigens love. Denne undervisning blev gennemført i samarbejde med militærjurister fra Norge og USA.

Under træningen er der stadig øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv er i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de vender hjem.

Det danske bidrag har pr. 2. november 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.259 irakiske soldater og politifolk. Dermed er der i den seneste uge ikke afsluttet nogen uddannelser, men der er 600 soldater i gang med træning.


Undervisningen foregår i terræn, og instruktørerne træner en deling irakere ad gangen. Foto: Public Affairs Officer.


De danske instruktører kommer fra hele hæren og underviser i det samme som hjemme med tilpasning til irakernes materiel og organisation. Foto: Public Affairs Officer.Under træningen bliver både instruktører og elever sikret af en dansk sikringsstyrke, så undervisningen kan foregå i trygge rammer. Foto: Public Affairs Officer.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske central på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik. På grund af den seneste tids begivenheder i det nordlige Syrien er der meget at arbejde med i luften.

Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i 99 procent af tiden.


FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her. Resolute Support – Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført sikrings- og eskorteopgaver for trænere og rådgivere for det afghanske operationshovedkvarter i Kabul. Ligeledes har en gruppe fortsat løst opgaven med at støtte de australske styrker i sikrings- og eskorteopgaver med udgangspunkt fra Hamid Karzai international Airport (HKIA).

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret id, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition - herunder 734 kontroller af rejsende til og fra HKIA - 435 køretøjskontroller og 56 patruljer.

De danske hundeførere og deres hunde, der til dagligt støtter Kabul Air Wing (det afghanske flyvevåben på HKIA) med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af 14 lastbiler og 93 personbiler samt afsøgning på terminalområdet ved Afghan Air Force basen.

I denne uge har det personel, som er udsendt i tre måneder, overdraget deres opgave til det næste hold.


Soldater fra sikrings- og eskortebidraget er på opgave. Foto: RS


FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om RSM her.