[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Standing NATO Mine Countermeasures Grup 1 (SNMCMG1) – Letland
Siden onsdag har det danske flagskib Thetis sammen med minerydningsstyrken været indsat i Rigabugten for at rydde miner fra 1. og 2. verdenskrig.  I området har styrken samarbejdet med den baltiske minerydningsgruppe BALTRON. 


Droneoperatøren ombord på HMS Cattistock har lige fundet en forankret mine fra 2. Verdenskrig med deres undervandsdrone. 

Halvvejs gennem operationen har minerydningsstyrken afsøgt et samlet areal på 27 kvadratkilometer.

Der er indtil videre fundet 17 miner fra 2. Verdenskrig, hvoraf 16 er blevet bortsprængt.

Besætningen på Thetis har også trænet havari, hvor skibet samtidig har været under simuleret angreb. Det betyder, at besætningen på samme tid skal håndtere brand, vandindtrængning samt bekæmpe fjender med skibets våbensystemer.



De to flagskibe HDMS Thetis og LVNS Virsaitis fra henholdsvis NATO’s minerydningsstyrke og BALTRON trænede også evakuering med en lettisk redningshelikopter fra Riga. Den hoistede de tilskadekomne personer fra LVNS Virsaitis og fløj dem til det nærmeste hospital som et led i øvelsen.  


Den danske styrkechef, kommandørkaptajn Peter Krogh, besøgte HMS Cattistock for at se hvordan den engelske minejæger arbejder.
 


Under ugens havariøvelse er skibets røgdykker klar til at rykke ind for at slukke brand i helikopterhangaren.


På skibets fremskudte hospital bliver sanitetspersonellet trænet i behandling af brandsår og skader.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.
Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsstyrke.

Læs mere om SNMCMG1 her. 

Enhanced Air Policing - Litauen
Selv om vejret har været vanskeligt, har kampflybidraget i Litauen i ugens løb gennemført træningsture både dag og nat. Teknikerne har desuden lavet påkrævede eftersyn på F-16 flyene.


F-16 med efterbrænder under take-off.

FAKTA om enhanced Air Policing
Bidraget består af fire F-16 kampfly (to operative fly og to i reserve) og cirka 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup. Kampfly-bidraget blev sendt af sted den 2. september og skal være i Litauen indtil udgangen af 2019.

Bidraget kaldes ’enhanced Air Policing, fordi det danske bidrag kun går på vingerne, hvis de øvrige kampfly-bidrag i Baltikum, kaldet Baltic Air Policing, allerede er optaget. Alle bidrag indgår dog i NATO’s Air Policing-opgave over de baltiske lande.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande - herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing - herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.

Læs mere om bidraget her. 


Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak
Det dansk-ledede træningsbidrag er i gang med tredje træningsuge af den irakiske bataljon på 600 mand. Undervisningen spænder bredt indenfor militære færdigheder

Under træningen er der stadig øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv er i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de vender tilbage til deres hjemgarnisoner. I denne uge har de som den sidste del af træningen modtaget uddannelse som skydeinstruktører, og alle eleverne har bestået med et tilfredsstillende resultat.

Undervisningen i krigens love foregår under supervision af amerikanske og norske militærjurister.

Skydeuddannelsen er i gang med daglige skydninger på skydebanen, hvor der er fokus på præcision og våbenhåndtering på gevær og let og tungt maskingevær. 


21 irakiske soldater har i denne uge afsluttet instruktøruddannelsen.

Mineuddannelsen foregår med en blanding af teori og handlebaner, hvor irakerne lærer, at komme sikkert igennem og hastigt rydde gennemgange i et mineret område.

Infanteriuddannelsen forgår i terrænet. Her lærer de irakiske soldater blandt andet at bevæge sig hensigtsmæssigt i terrænet, lave ildstillinger og gå i taktiske formationer.


Infanteriundervisningen forgår i terræn og instruktørerne foreviser selv de korrekte metoder, inden eleverne prøver dem af.

Førstehjælpsuddannelsen er generel, men har fokus på blødningsskader og evnen til at stoppe livstruende blødninger.

Morteruddannelsen forgår som en blanding af tørtræning i terræn og skarpskydninger med den lette morter. I denne uge har 16 soldater afsluttet uddannelsen, men der vil blive uddannet et nyt hold i samme bataljon i de kommende uger.

Officersuddannelsen kører som teoriundervisning.

Træningsbidraget har per 9. november gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.259 irakiske soldater og politifolk.

Under instruktøruddannelsen modtager irakerne også træning som skydeinstruktører. Fotos af major Kim Vibe Michelsen, Public Affairs Officer.

 

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i 99,5 procent af tiden.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her.
 



Resolute Support – Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge genoptaget opgaven som hurtig reaktionsstyrke for det afghanske operationshovedkvarter i Kabul, på Hamid Karzai International Airport. Ligeledes har en gruppe fortsat løst opgaven med at støtte australierne i sikrings- og eskorteopgaver med udgangspunkt i samme lufthavn.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret ID, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition, herunder 490 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport, 404 køretøjskontroller og 61 patruljer.

De danske hundeførere med hunde, kaldet Military Working Dogs, har gennemført kontrol af 14 lastbiler og 73 personbiler samt syv afsøgninger omkring terminalområdet ved det afghanske flyvevåben.

Hundeenheden støtter til dagligt det afghanske flyvevåben på Hamid Karzai International Airport med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpolitiopgaver.

Læs mere om RSM her.