[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)

Det danske transportflybidrag til FN’s fredsbevarende mission i Mali er ankommet sikkert til missionsområdet og overtog fredag den 15. november transportopgaven efter et norsk flybidrag.

Allerede to dage efter fløj Hercules-flyet sin første, skarpe mission for FN, som bestod i at flytte gods og maliske soldater fra Bamako tilbage til deres regioner.


Hercules-transportflyet ankommer til Bamako.

Hercules-transportflyet og soldaterne har base ved den internationale lufthavn i Malis hovedstad, Bamako. Soldaterne bor i en international lejr, der er drevet af Norge. Det danske fly skal flyve internt i Mali, men kan undtagelsesvis også udføre transportopgaver for MINUSMA i andre områder i Vest- og Nordafrika.FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.  

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her. Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) - Østersøen
NATO’s minerydningsstyrke med det danske inspektionsskib Thetis som flagskib har sammen med den baltiske minegruppe Baltron netop afsluttet minerydningsoperationen i Riga-bugten.Thetis i fuld gang med at slæbe det lettiske flagskib LVNS Virsaitis som et led i at styrke sammenholdet mellem de to minerydningsgrupper.

Minerydningsstyrken gennemsøgte 33 kvadratkilometer. Styrken undersøgte 379 genstande, som kunne være miner, og fandt i alt 47 miner fra 2. Verdenskrig. I alt 39 miner blev bortsprængt under operationen. De 39 miner svarer til 16,2 tons TNT-sprængstof. De sidste otte miner blev overdraget til den baltiske minegruppe. En dykker fra LVNS Talivaldi bortsprænger en gammel tysk bundmine fra 2. Verdenskrig, som indeholder cirka 800 kilo sprængstof.

Styrken består i øjeblikket af minerydningsfartøjer fra Danmark, England, Letland, Norge og Holland. Thetis og LVNS Virsaitis træner endnu engang evakuering af sårede med den lettiske redningshelikopter fra Riga.

I ugens løb har besætningen fra Thetis trænet sammen med besætningen fra flagskibet for Baltron, LVNS Virsaitis, for at styrke sammenholdet mellem de to grupper. Besætningerne trænede navigationssejlads, havariøvelse, slæbeøvelse og evakuering med en lettisk redningshelikopter fra Riga. Der blev endnu engang trænet evakuering af tilskadekomne personer fra LVNS Virsaitis.

Minerydningsgruppen er nu i Riga, hvor de deltager i fejringen af den lettiske uafhængighedsdag den 18. november.


Mineofficer fra minerydningsstaben i fuld gang med at forberede enhederne på at bortsprænge de mange miner, som blev fundet under minerydningsoperationen i Riga-bugten.

Den tyske minerydder FGS Weilhiem fik den sidste minesprængning og dermed slutningen på minerydningsoperationen.


FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.
Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsstyrke.

Læs mere om SNMCMG1 her.

 Enhanced Air Policing - Litauen

Kampflybidraget har siden sidste uge været i luften på en enkelt skarp identifikationsflyvning på et enkelt russisk jagerfly af typen SU-27 Flanker.
Derudover har der været gennemført træningsmissioner for vedligeholdelse af piloternes kompetencer.F-16 under take-off fra Siauliai-basen i Litauen.FAKTA om enhanced Air Policing
Bidraget består af fire F-16 kampfly (to operative fly og to i reserve) og cirka 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup. Kampfly-bidraget blev sendt af sted den 2. september og skal være i Litauen indtil udgangen af 2019.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande - herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing - herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.

Læs mere om bidraget her.

 Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak
Træningsbidraget er i gang med fjerde træningsuge af den irakiske bataljon på 580 mand. Det er også den sidste uge, inden den irakiske bataljon går på midtvejsorlov.Morteruddannelsen foregår som en blanding af teori og praksis. Her skarpskydning i terræn.


Undervisningen spænder bredt indenfor militære færdigheder:

  • Undervisningen i krigens love foregår under supervision af amerikanske og norske militærjurister.
  • Skydeuddannelsen er i gang med daglige skydninger på skydebanen, hvor der er fokus på præcision og våbenhåndtering på gevær og let og tungt maskingevær. 
  • Mineuddannelsen foregår med en blanding af teori og handlebaner, hvor irakerne lærer at komme sikkert igennem og hastigt rydde gennemgange i et mineret område.
  • Infanteriuddannelsen foregår i terrænet. Her lærer de irakiske soldater blandt andet at bevæge sig hensigtsmæssigt i terrænet, lave ildstillinger og gå i taktiske formationer. 
  • Førstehjælpsuddannelsen er generel, men har fokus på blødningsskader og evnen til at stoppe livstruende blødninger.
  • Morteruddannelsen foregår som en blanding af tørtræning i terræn og skarpskydninger med den lette morter. I denne uge har 16 soldater afsluttet uddannelsen.

 


Irakerne giver den en sidste skalle under træningen inden deres midtvejsorlov i næste uge.

Under træningen er der stadig øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv er i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de vender tilbage til deres hjemgarnisoner. I denne uge har 12 irakere afsluttet instruktøruddannelsen i minetjeneste.

Træningsbidraget har per 16. november gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.303 irakiske soldater og politifolk.

Under førstehjælpsuddannelsen indgår også taktiske elementer, så førstehjælpen kan foregå under realistiske forhold. Fotos: Major Kim, presseofficer OIR.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater

De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i 99,7 procent af tiden.FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her. Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge løst opgaven som militær udrykningsstyrke for det afghanske operationshovedkvarter i Kabul i Hamid Karzai-lufthavnen. Ligeledes har en gruppe løst opgaven med at støtte australierne i sikrings- og eskorteopgaver med udgangspunkt i Hamid Karzai-lufthavnen, ligesom to grupper har løst sikringsopgaver for rådgivere på træningscentret i Kabul, Kabul Military Training Center.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret ID, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition, herunder 679 kontroller af rejsende til og fra HKIA, 416 køretøjskontroller og 67 patruljer.

De militære hundeførere med hunde, kaldet Military Working Dogs, har gennemført kontrol af 14 lastbiler og 72 personbiler samt syv afsøgninger omkring terminalområdet ved Afghan Air Force.

Hundeførerne støtter til dagligt det afghanske flyvevåben på Hamid Karzai-lufthavnen med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering.


Danske soldater vedligeholder deres skydefærdigheder på en lokal skydebane på Hamid Karzai-lufthavnen, hvor banerne er 25 meter lange lukkede betonrør.


FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.