[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)

Det danske flagskib Thetis, der har overtaget kommandoen over NATO’s minerydningsstyrke, har siden sidste uge gennemført en todages evaluering i kampfærdigheder.

Evaluering af sømændenes færdigheder i at arbejde med kampinformation.
Herefter har flagskibet været på øvelse i Belgien for at træne taktik og procedure inden for minekrigsførelse til søs, og for at forbedre soldaternes evne til at udføre mineoperationer nær kysten. 

Flagskibet Thetis mødtes for første gang med den tyske minerydder Dillingen fredag. Den tyske minerydder vil være en del af minerydningsstyrken frem til slutningen af juli. Minerydningsstyrken har desuden fået tilgang af en belgisk minerydder Bellis, som vil sejle med i styrken de næste tre måneder.


Chefen for minerydningsstyrken, kommandørkaptajan Peter Krogh, hilser på chefen for det tyske skib Dillingen.


FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger løbende farvandene for miner eller ammunition, som uskadeliggøres.

Styrken består af fem til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed. 


FRONTEX – Kystovervågning i Grækenland fra land
De to første soldater af i alt otte er ankommet til Kos i Grækenland, hvor de det næste halve år skal deltage i Det Europæiske Grænseagentur FRONTEX’ arbejde med at overvåge Europas grænser.

Mandskabet skal fra den 1. februar overvåge dele af kyststrækningen på Kos og være med til at identificere migranter og grænseoverskridende kriminalitet så som menneske- og narkosmugling. Den konkrete opgave består i at køre patruljer langs kysten samt at overvåge udvalgte kyststrækninger ved stationære opstillinger for at opdage, identificere og rapportere om fartøjer til de græske myndigheder.

Mandskabets køretøj er en terrængående lastbil af typen Unimog med termisk udstyr, som er velegnet til at se aktivitet om natten. Det er en kapacitet, som de græske myndigheder efterspørger.


Unimog’en køres i land på Kos. Den skal være klar til brug den 1. februar.
Udsendelsen er en del af Forsvarets støtte til politiet og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder.


Til sommer vil Danmark også stille en patruljebåd til rådighed for FRONTEX, der skal assistere de græske myndigheder med at patruljere i farvandet omkring Kos.

Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
De danske soldater ved træningsbidraget har trænet irakiske soldater i førstehjælp, grundlæggende infanterifærdigheder, reaktionsstyrke, forhold overfor improviserede sprængladninger og vejsidebomber, morter og tunge våben, kontrolposttjeneste, samt skydebanedage.

Regnvejret har givet nogle udfordringer, da irakerne ikke har udleveret regntøj og dermed ikke kan klæde sig på i forhold til vejret. Løsningen har været at rykke dele af træningen ind i de store telte i irakernes beboelsesområde.

Bidraget gennemfører desuden et instruktørkursus for udvalgte irakiske soldater, der på længere sigt skal kunne fungere som hjælpeinstruktører og gennemføre egne lektioner for deres irakiske kolleger.

Overdragelsen til næste hold danske soldater (Hold 9) er i gang. Det er også det næste halve år soldater fra Jyske Dragonregiment i Holstebro, som udgør kernen i bidraget.

Det danske træningsbidrag har den 6. januar gennemført og afsluttet træningen af i alt 16.823 irakiske soldater og politifolk.

Siden Hold 1 har bidraget gennemført i alt 80.799 uddannelser, hvoraf Hold 8 har afsluttet 16.027 uddannelser. 


Lektion i visitation

Det danske militærpoliti på Al Asad-luftbasen har gennemført trafikkontroller og patruljer samt øvet med soldater fra det amerikanske militærpoliti i almindelige politiforretninger.

Det danske kirurghold på Al Asad-luftbasen gennemfører i øjeblikket træning af amerikanske behandlere.


Afsked. Der dannes stærke venskaber på tværs af koalitionen.
Foto: kaptajn Rasmus, Public Affairs Officer.

Læs mere om forsvarets opgaver i Irak på forsvarets hjemmeside. Klik her for at se et videoklip med den udsendte presseofficer for det hold soldater, som netop er ved at tage hjem fra missionen.

Transportflybidraget – Kuwait
Det danske C130J Hercules-transportfly har i den forgangne uge fløjet fem transportmissioner for koalitionen. På disse missioner er der fløjet gods og personel for den amerikanske hær og flyvevåben mellem Kuwait og forskellige destinationer i Irak.

Denne uge har bidraget fløjet genforsyninger frem til de danske soldater på Al Asad-luftbasen og rotationsflyvningerne, som skal bringe et nyt hold danske soldater til Irak, er også begyndt.


Hercules-flyet klargjort til rotationsflyvning med danske soldater.Danske soldater stiger om bord på Hercules-flyet.

I perioden fra den 20. januar 2019 til den 27. januar 2019 har Hercules-bidraget transporteret i alt 232 personer og 93.600 pund gods.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.


Resolute Support – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 24 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces.
Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2.571 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 610 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 63 patruljer.

Det danske hundebidrag har i den forgangne uge gennemført 23 patruljer i rammen af Kabul Air Wing samt undersøgt 210 køretøjer.
De danske rådgivere ved det afghanske indenrigsministerium (Ministry of Interior) har i den forgangne uge gennemført 19 rådgivningsmissioner.


De danske sikrings- og eskortesoldater underviser rumænske kollegaer

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpoliti-opgaver.