Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak
Det danske træningsbidrag har afsluttet den ottende og sidste træningsuge for den irakiske bataljon på 580 mand. I den sidste del af forløbet har irakerne selv stået for træningen, mens de danske soldater har fungeret som mentorer.

Den afsluttende morterskydning.  18 mand har netop afsluttet uddannelsen på let og middeltung morter.

Under træningen er der stadig øget fokus på at uddanne irakiske instruktører, så irakerne selv er i stand til at vedligeholde deres uddannelse og det materiel, de får udleveret, når de vender tilbage til deres hjemgarnisoner.

Undervisningen består blandt andet i krigens love, som foregår under overværelse af amerikanske og norske militærjurister. Morteruddannelsen har været en blanding af tørtræning i terræn og skarpskydninger med den lette morter.

Bidraget har pr. 14. december gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk.Guardian Angels sikrer området under træningen, så uddannelsen kan foregå i trygge rammer for såvel danske instruktører som irakiske soldater.Under den sidste del af uddannelsesforløbet har irakerne fungeret som undervisere, mens de danske soldater har haft en mentorrolle. Fotos af major Kim, Public Affairs Officer


Operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning og koordinering af luftrum og lufttrafik.

Den danske radar blev lørdag den 14. december fløjet tilbage til Danmark. Dette markerer slutningen på udsendelsen af det danske radarbidrag i Irak.

Samme aften blev kommandoen imellem operatørbidraget i De Forenede Arabiske Emirater overdraget fra hold 19 til hold 20, der har en mindre holdstørrelse end tidligere hold.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et operatørbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her. 

Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) - Østersøen
NATO’s stående minerydningsstyrke  med det danske flagskib Thetis i spidsen forlod Norge sidste uge for at sejle til Danmark. Her har de briefet det norske kommando-team, som skal overtage ledelsen af minerydningsstyrken i 2020.

Minerydningsstyrken tog i Norge afsked med enheder fra Norge, Tyskland, Belgien og Holland. Styrken består nu af Thetis og den lettiske minerydder Talivaldis. Sammen bortsprængte de to enheder årets forventeligt sidste mine i Sejerøbugten. Det var en mine, som skulle flyttes inden sprængning, da den lå på det strømkabel, som forsyner Sejerø med elektricitet.

De to skibe gik i havn i Aalborg for weekenden og sejler nu mod Flådestation Frederikshavn.Overleveringsbriefing for den kommende norske stab, som vil overtage kommandoen efter nytår.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet.
Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsstyrke.

Læs mere om SNMCMG1 her.
 
Enhanced Air Policing - Litauen
Den seneste uge har kampfly-bidraget gennemført træningsflyvninger for at vedligeholde piloternes færdigheder.

FAKTA om enhanced Air Policing
Bidraget består af fire F-16 kampfly (to operative fly og to i reserve) og cirka 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup. Kampfly-bidraget blev sendt af sted den 2. september og skal være i Litauen indtil udgangen af 2019.

Bidraget kaldes ’enhanced Air Policing, fordi det danske bidrag kun går på vingerne, hvis de øvrige kampfly-bidrag i Baltikum, kaldet Baltic Air Policing, allerede er optaget. Alle bidrag indgår dog i NATO’s Air Policing-opgave over de baltiske lande.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande - herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing - herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.

Læs mere om bidraget her. 

Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
Bidraget har fløjet en enkelt mission for FN i den forgangne uge.


C-130 Hercules i solnedgangen.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.  

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her. 

Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge løst opgaven som militær udrykningsstyrke for det operative hovedkvarter i den internationale lufthavn Hamid Karzai International Airport (HKIA).

Ligeledes har en gruppe løst opgaven med at støtte australierne i sikrings- og eskorteopgaver med udgangspunkt fra HKIA. To grupper har også kørt med rådgivere til opgaver forskellige steder i byen.


Sikrings- og eskorteenheden træner sikring af et område, som de kunne rykke ud til.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret ID, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition, herunder 517 kontroller af rejsende til og fra HKIA, 1472 ID-kontroller og 42 patruljer.

De militære hundeførere med hunde, kaldet Military Working Dogs, har gennemført kontrol af 14 lastbiler og 57 personbiler samt fire afsøgninger omkring terminalområdet ved det afghanske flyvevåben. Hundeførerne støtter til dagligt det afghanske flyvevåben på HKIA med sikring i form af sprængstofsøgning og patruljering,

Soldaterne træner at blive indsat i et ukendt område.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.