Af Forsvarskommandoen

Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
Der er i den forgangne uge blevet fløjet fire missioner for FN. Bidraget har transporteret 295 passagerer og 32.3 tons gods.

Bidraget holder et konstant operationstempo hen over julen.

Air Transport Wing kører med løbende udskiftning i missionen, så de første personelrotationer begynder at dukke op nu.


Foto: MINUSMA.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm.
Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her. 


Operation Barkhane - Mali
Efter at have prøvefløjet den første af bidragets to helikoptere, blev der gennemført et par træningsture med det formål at teste de lokale forhold og flyve sammen med de franske og engelske samarbejdspartnere. I den seneste uge er de rigtige missioner begyndt. Opgaverne har budt på både transport af materiel og gods mellem forskellige FOB’er (Forward Operating Bases – fremskudte baser) og Gao og genforsyningsmissioner til landstyrker ude i terrænet. Flyvningerne er gennemført i samarbejde med de engelske Chinook-helikoptere og franske Gazelle- og Tiger-helikoptere. Missionerne har bekræftet bidraget i, at både antal og type af opgaver matcher opsætningen godt.

Den 18. december ankom den anden danske EH101-helikopter, som nu skal prøveflyves inden den kan påbegynde operationer.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationen er franskledet og består af ca. 4.500 soldater.

Danmark har ikke tidligere bidraget til operationen, men har i 2013 bidraget med et C-130-transportfly til Operation Serval, som gik forud for Operation Barkhane.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod ca. 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om det danske bidrag til Operation Barkhane her.


Enhanced Air Policing - Litauen
Vejret i Baltikum er fortsat særligt mildt for årstiden. Det er desværre ikke en positiv ting for flyvning, da det på denne tid af året ofte medfører dage med dis og tåge. Det besværliggør træningsflyvning og betyder, at bidraget på nuværende tidspunkt har aflyst op mod halvdelen af de planlagte træningsflyvninger i december måned.

Bidraget er dog som altid på vagt og klar til at gå på vingerne.

FAKTA om enhanced Air Policing
Bidraget består af fire F-16 kampfly (to operative fly og to i reserve) og cirka 60 personer fra Fighter Wing Skrydstrup. Kampfly-bidraget blev sendt af sted den 2. september og skal være i Litauen indtil udgangen af 2019.

Bidraget kaldes ’enhanced Air Policing, fordi det danske bidrag kun går på vingerne, hvis de øvrige kampfly-bidrag i Baltikum, kaldet Baltic Air Policing, allerede er optaget. Alle bidrag indgår dog i NATO’s Air Policing-opgave over de baltiske lande.

Det er syvende gang, at Danmark bidrager til Air Policing i Østersøområdet. Det første danske bidrag blev udsendt i 2004 i forlængelse af NATO-alliancens udvidelse med syv nye lande - herunder Estland, Letland og Litauen. De tre sidstnævnte råder ikke selv over kapaciteten til at håndhæve suverænitet over deres eget luftrum, hvorfor NATO-partnerne har tilbudt at støtte landene.

Opgaven løftes på skift af NATO’s medlemslande. Ud over Danmark har en lang række andre lande bidraget til Air Policing - herunder USA, Storbritannien, Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Belgien, Norge, Spanien, Portugal, Tyrkiet, Polen og Ungarn.

Læs mere om bidraget her.


Operation Inherent Resolve (OIR)
Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Det nye operatørhold er kommet godt ind i rutinerne og gør klar til at holde jul i missionen.

Træningsbidraget - Irak
Træningsbidraget har i denne uge og frem til begyndelsen af januar ikke nogen irakiske soldater til træning. Træningspausen bliver brugt på genforsyning, vedligeholdelse af både materiel og egne soldaterfærdigheder samt træning med amerikanske og britiske soldater. Derudover bliver der brugt en del kræfter på planlægning af den kommende uddannelsesperiode.  Den planlagte reduktion af træningsbidraget begynder at vise sig. En del materiel og personel er nu blevet sendt hjem til Danmark.

Task Force Dragon Building Partner Capacity har pr. 21 december 2019, gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk.


Tungt materiel kræver specielle fly. Her en Antonov 124, der tager materiel hjem fra radarbidraget og reduktionen af træningsbidraget. Foto: Public Affairs Officer.


Undervisningspausen er en kærkommen lejlighed til at vedligeholde de soldatermæssige færdigheder. Foto: Public Affairs Officer.


Militærpolitiet er specialister på pistol og står derfor for den vedligeholdende træning på våbnet. Foto: Public Affairs Officer.


FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et operatørbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her.


Resolute Support – Afghanistan
Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har overdraget opgaven som Quick Reaction Force (QRF) for Kabul Garrison Command fra Hamid Karzai International Airport (HKIA) til en britisk enhed. Den danske enhed kan nu vende tilbage til New Kabul Compound og koncentrere sig om deres opgave med sikring og eskorte af rådgivere. En gruppe har løst opgaven med at støtte australierne i sikrings- og eskorteopgaver med udgangspunkt fra HKIA.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret ID, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition, herunder 922 kontroller af rejsende til og fra HKIA, 834 ID-kontroller og 46 patruljer.

Military Working Dogs (MWD), der til dagligt støtter Kabul Air Wing, der er det afghanske flyvevåben på HKIA, med sikring i form af sprængstofsøg og patruljering, har gennemført kontrol af 12 lastbiler og 67 personbiler samt seks afsøgninger omkring terminalområdet ved Afghan Air Force. Det er et nyt team der har overtaget opgaven, og de fortsætter de næste måneder frem.

De udsendte soldater har i den forgange uge haft besøg af Kenneth K. fra DR P4’s Musikquizzen. Til stor fornøjelse for soldaterne quizzede Kenneth med soldaterne og der blev delt en del gevinster ud.
Soldaterne har også haft besøg af tre musikere fra Slesvigske musikkorps, som spillede tre koncerter for de danske og udenlandske soldater – til stor fornøjelse for alle.


Kenneth quizzer med soldaterne. Foto: PAO RS.


Slesvigske Musikkorps spiller koncert for de udsendte soldater. Foto: PAO RS.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.