[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)

Besætningen på det danske flagskib Thetis har sammen med de to øvrige skibsbesætninger i minerydningsstyrken, den tyske minerydder Dillingen og belgiske Bellis, trænet førstehjælp, røgdykning, brandbekæmpelse og øvrige militære færdigheder ved kajen i Zeebrugge i Belgien. Øvelserne er holdt for at styrke og fremme samarbejdet på tværs af styrken.


Brandøvelse i Belgien. Røgdykning er væsentlig for at kunne bekæmpe brand på skib.Øvelse. Tilskadekommen tilses af dykkerlægen på flagskibet Thetis.
Staben har samtidig deltaget i en stor taktisk minerydningsøvelse med deltagere fra mange NATO-lande samt observatører fra Marokko og Algeriet. Formålet med øvelsen er at løfte stabens faglige niveau yderligere og give dem erfaring, de kan trække på det næste år, hvor Danmark leder minerydningsstyrken.


FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger løbende farvandene for miner eller ammunition, som uskadeliggøres.

Styrken består af 5 til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed. FRONTEX – Kystovervågning i Grækenland fra land

Klokken 23.59 den 31. januar blev kystovervågningsbidraget i form af et køretøj med termisk kamera og en lille enhed af soldater overdraget til Frontex (den europæiske grænse- og kystvagt) på den græske ø Kos.
På samme tidspunkt gik bidraget i gang med deres første nattevagt, som har til formål at støtte de græske myndigheder med at identificere migranter og grænseoverskridende kriminalitet så som menneske- og narkosmugling.


Forud for indsættelsen kørte mandskabet rundt i terrænet på Kos for at opbygge et lokalkendskab.

Mandskabets køretøj er en terrængående lastbil af typen Unimog med termisk udstyr, som er velegnet til at se aktivitet om natten. Det er en kapacitet, som de græske myndigheder efterspørger.

Udsendelsen er en del af Forsvarets støtte til politiet og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder.Operation Inherent Resolve

Træningsbidraget – Irak
Det næste hold danske soldater (hold 9) er nu på plads i lejren. Rotationen er overstået og de nye instruktører har afsluttet deres første uddannelser af irakiske soldater.

De danske soldater har trænet irakiske soldater i grundlæggende førstehjælp, reaktioner hvis man skal rykke hurtigt ud, grundlæggende soldaterfærdigheder, samt skydning med gevær, let maskingevær og tungt maskingevær.Opgaven med at uddanne irakiske soldater er i gang for de danske instruktører.

Det danske kirurghold tog sidst på ugen del i en større øvelse på felthospitalet. Formålet var at træne procedurer og overdragelse mellem det nye danske kirurghold og de amerikanske styrker.Kirurgholdet øver med amerikanske kolleger.

Det danske træningsbidrag har den pr. 6. januar gennemført og afsluttet træningen af i alt 16.823 irakiske soldater og politifolk.


De nyankomne danske soldater indskyder deres våben. Foto: Seniorsergent Benny, presseofficer


Transportflybidraget – Kuwait100 danske soldater på vej ud af det danske Hercules-fly. 

Det danske C130J Hercules-transportfly har i den forgangne uge fløjet tre transportmissioner for koalitionen. På disse missioner er der bl.a. blevet roteret danske soldater ind og ud af Al Asad-luftbasen i Irak.

Bidraget har denne uge fået et nyt Hercules-transportfly til Kuwait, så det andet fly planmæssigt kunne komme til Danmark til vedligeholdelse.

I perioden fra den 28. januar til den 3. februar 2019 har Hercules-bidraget transporteret i alt 195 personer og 41.950 pund gods.To danske Hercules transportfly på linen – afløseren er ankommet.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater. OIR koalitionen har i perioden 13.-26. januar udført i alt 654 luft- og artilleriangreb på terrororganisationen ISIL-i Irak og Syrien. Hovedvægten af disse angreb er foretaget i Syrien, i alt 645 angreb.
Kommando- og kontrolcentralen støtter langt størstedelen af disse angreb ved at separere fly og de afskudte granater/bomber.
Kilde: U.S. Central Command.


De danske operatører ved kommando og kontrolcentralen har i den forgangne uge ved siden af bemanding af positioner i operationsrummet, været i gang med klargøringen til at modtage det afløsende hold danske radaroperatører.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.


Resolute Support – Afghanistan
Det næste hold danske soldater er ankommet til Kabul. Her har det danske nationale støtteelement en stor opgave med blandt andet at uddele våben- og køjesække.. Det nye støtteelement ankom fjorten dage før resten af holdet for at gøre klar til modtagelsen af de nye soldater.

Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 17 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2687 aktioner – primært fordelt på id-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 584 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 64 patruljer.

Hundepatruljen, der til dagligt støtter lejrens vagtstyrker med sikring i form af sprængstofsøgning, har gennemført 56 patruljer og kontrolleret 14 lastbiler og 71 personbiler.Ugen har bragt vinteren med sig i Kabul.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpoliti-opgaver.