[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

FRONTEX – Kystovervågning i Grækenland på land
Køretøjet med termisk varmesøgende kamera har været på vagt hver nat i den forløbne uge. Dermed har besætningerne nu dannet sig et overblik over de rutiner og hændelser, der er en del af normalbilledet i observationsområdet.


Den danske besætning har haft besøg af Hellenic Resque Team, der er en privat organisation, som udelukkende består af frivillige, som fik fremvist køretøjet.

FAKTA om bidraget til FRONTEX
Udsendelsen er en del af Forsvarets støtte til politiet og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder. Bidraget er indsat på øen Kos i Grækenland.

Læs mere om det danske bidrag til FRONTEX her.


Operation Inherent Resolve

Transportflybidraget - Kuwait
Det danske transportfly har fløjet fire transportmissioner for koalitionen. Flyvningerne har bestået af hhv. to flyvninger til Irak og to til Jordan. 
Foruden flyvninger har bidraget deltaget i møder for at optimere processen mellem koalitionspartnerne, når det kommer til fordelingen af gods mellem partnerne.


Flyet læsses med gods.

I perioden fra den 11. februar 2019 til den 17. februar 2019 har bidraget transporteret i alt 28 personer og 139.800 pund gods.

Træningsbidraget - Irak


Øvelse i grundlæggende infanteritaktik.

I den forgangne uge er der gennemført træning med håndvåben med fokus på betjening, afhjælpning af funktioneringsfejl, vedligeholdelse og skydning på afstande mellem 50 til 200 meter.
Cirka 70 procent af de irakiske soldater kan bestå de opsatte krav, og sikkerheden i våbenbetjeningen er steget markant.

Der er gennemført lektioner i førstehjælp, som i denne uge har haft fokus på anlægning af forbindinger og flytning af sårede.


Morterskydning.

Et irakisk morterhold afsluttede skarpskydnings uddannelsen med et tilfredsstillende resultat. En ny morteruddannelse er startet med hjælp fra irakiske hjælpeinstruktører.


Morteruddannelse.

Ugens grundlæggende infanteriuddannelse har koncentreret sig om baghold, tilbagetrækning, opstilling af kontrolpost og enkeltmandsfærdigheder.

Ingeniørerne har uddannet i brug af minesøger og forhold over for minerede bygninger.

Kirurgholdet har en del samarbejde med de amerikanske specialstyrker. Den 15. februar ankommer et amerikansk kirurghold, som der også indledes et samarbejde med.

Militærpolitiet gennemfører daglige patruljer på Camp Havoc for at vise tilstedeværelse. En del trafiksager er rapporteret, men ingen danskere har været involveret.

Træningsbidraget har per 16. februar 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 16.823 irakiske soldater og politifolk.


Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater.


Ved operatørbidraget i De Forende Arabiske Emirater har den stået på overdragelse af opgaver til Hold 16, der nu har overtaget kommandoen efter Hold 15.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag samt mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt i Kuwait og Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her. 


NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
Flagskibet Thetis og de øvrige skibe i styrken er sejlet fra Zeebrugge til Cherbourg. Undervejs blev der gennemført træning med fokus på assistance til andet skib, slæbning, sømandsskab, formationssejlads, kommunikation og lignende.


En line bliver skudt over på det belgiske skib BNS Bellis for at gøre klar til at slæbe.Assistance til andet skib: Røgdykker ombord på det tyske skib FGS Dillingen. 

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger løbende farvandene for miner eller ammunition, som uskadeliggøres.

Styrken består af fem til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her.


Resolute Support – Afghanistan 
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 16 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces.


Danske soldater på fly-kirkegården i den vestligste ende af Hamid Karzai International Airport.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2604 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 605 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 76 patruljer.

Military working dogs der til dagligt støtter med sikring i form af sprængstofsøgning og patruljering, har gennemført 81 patruljer og kontrolleret 20 lastbiler og 96 personbiler.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner og militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.