[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve

Træningsbidrag - Irak

De irakiske soldater nærmer sig afslutningen af deres uddannelsesperiode.
Ugen har derfor overordnet set været præget af opsamling inden for de forskellige fag, der er blevet undervist i.

Der er blandt andet blevet trænet militære færdigheder som baghold, forstærkning og førstehjælp. Uddannelsen i førstehjælp er udvidet, så de irakiske soldater nu også lærer at håndtere slange- og skorpionbid.

Uddannelsen i håndtering af miner og andre sprængstoffer er blevet inspiceret af et inspektionshold fra koalitionens hovedkvarter i Bagdad. De irakiske soldater fik en god tilbagemelding. 

Våbnene kontrolleres, før undervisningen kan gå i gang.

Den danske undervisere har ligeledes gennemført en udbygget undervisning i vedligeholdelse af de udleverede håndvåben til irakerne.

Den 20. februar blev der afholdt øvelse i indirekte beskydning mod lejren.

Det danske felthospital har i ugens løb behandlet to irakiske patienter, der blev såret under en skudveksling med ISIL. Derudover har hospitalet taget de første skridt mod et samarbejde med det irakiske felthospital vedrørende undervisning i forskellige emner.

Det danske træningsbidrag har pr. 16. februar 2019 gennemført og afsluttet træningen af i alt 16.823 irakiske soldater og politifolk.


I ugens løb blev der blandt andet trænet skarpskydning.

Transportbidrag, fly - Kuwait
Det danske transportflybidrag til Operation Inherent Resolve har i den forgangne uge fløjet fem transportmissioner for koalitionen. Mængden af gods flyttet for februar var pr. 18. februar oppe på 333.650 pund, hvilket gør februar til den måned, hvor der er blevet flyttet suverænt mest gods.

Desuden blev der under flyvningen den 23. februar fragtet 56.800 pund gods og 21 paller med gods, hvilket er den største mængde og det højeste antal paller, detachementet har flyttet på én dag under udsendelsen.

I perioden fra den 18. februar 2019 til den 24. februar 2019 har C130J-bidraget transporteret i alt 35 personer og 186.900 pund gods.I ugens løb blev proceduren for, hvad man skal gøre, hvis der opstår røg eller ild i flyet under flyvningen også trænet.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
Radarbidraget i Irak har den seneste uge leveret luftbillede over Irak og Syrien til den amerikanske kommando- og kontrolcentral i De Forenede Arabiske Emirater.

Ved operatørbidraget i De Forenede Arabiske Emirater har det nyligt ankomne Hold 16 brugt tiden på at sætte sig ind i de daglige rutiner, indgå i bemanding ved kommando- og kontrolcentralen samt almindelig vedligeholdelse af udstyr.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et kirurghold, et transportfly-bidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 250 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.

Læs mere om OIR her:

 


FRONTEX – Kystovervågning på land, Grækenland
Køretøjet med det termiske varmesøgende kamera har været på vagt hver nat i den forgangne uge. Den tyrkiske kystvagt har på den anden side af strædet i det Ægæiske hav haft godt styr opgaven, hvilket betyder, at der ikke er kommet mange migranter over strædet mellem Bodrum i Tyrkiet og Kos, hvor det danske bidrag er udstationeret. Panoramaudsigt over havnen i Kos, hvor det danske bidrag holder til.


FAKTA om det danske bidrag til FRONTEX
Udsendelsen er en del af Forsvarets støtte til Politiet og opgaverne løses i koordination med de græske myndigheder. Bidraget er indsat på øen Kos i Grækenland.

Du kan læse mere om Frontex her:


NATO minerydningsstyrke i Østersøen og i den østlige del af Atlanterhavet (SNMCMG1)
Styrken er sejlet fra Cherbourg og er nu i transit til operationsområdet for operationen French Hot Ordinance Disposal i den engelske kanal.

Operationsområdet ligger ud for den lille franske havneby Le Tréport. Området skal ryddes for eksplosiver, da der skal opføres en vindmøllepark.

Operationsområdet er udfordrende med stærk strøm og varierende bundforhold. Minerydningsoperationen har ellers ind til nu været begunstiget af rigtig godt vejr.

Minerydningsstyrken har nu været på havet i en uge, og alle enheder har fundet og bortsprængt gamle miner og/eller flybomber. 


Tysk minedykker bortsprænger gammel tysk luftmine på cirka 330 kilo TNT

Besætningerne arbejder i en såkaldt to-tørn, hvilket betyder, at man skiftevis arbejder i seks timer og hviler seks timer. Besætningernes arbejde har gjort, at SNMCMG1 i samarbejde med den franske mine-hunter FS Androméde har bortsprængt over 4700 kilo TNT. De har dermed slået rekord i at bortsprænge flest kilo TNT på én operation - og der er stadigvæk to uger tilbage af operationen. En gammel tysk luftmine, der blev fundet og bortsprængt af en belgisk mine-hunter. Minen blev vurderet til at være på 1000 kilo TNT.


FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de kommer frem og afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres.

Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsenhed.

Læs mere om SNMCMG1 her: 


Resolute Support – Afghanistan
Det danske transport- og sikringsbidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført 24 sikrings- og eskorteopgaver for Kabul Security Forces.

Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne er i spidsen for, har i den forgangne uge gennemført 2408 aktioner primært fordelt på ID-kontrol, fartkontrol, køretøjskontrol af våben og ammunition, herunder 525 kontroller af rejsende til og fra Hamid Karzai International Airport og 74 patruljer.

Forsvarets hunde, der til dagligt støtter Force Protection med sikring i form af sprængstofsøgning og patruljering, har gennemført 58 patruljer, og kontrolleret 14 lastbiler og 246 personbiler.


Forsvarsministeren besøgte i denne uge de danske bidrag i Afghanistan - Resolute Support Missionen. Næste alle danske enheder var involveret i besøget, og ministeren fik mulighed for at tale med repræsentanter fra alle lejre.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 150 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti opgaver.

Læs mere om RSM her: