[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

- Jeg er meget tilfreds med, at Naturstyrelsen stiller deres arealer til rådighed for os og ser frem til et godt samarbejde, siger chefen for Hærkommandoen, generalmajor Kenneth Pedersen.

Tilfredsheden kommer efter Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet har indgået en aftale om, at Forsvaret i perioder får udvidet adgang til at anvende Naturstyrelsens områder op til Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. Med den nye aftale fordobles det areal, hvor Forsvaret kan gennemføre træning og uddannelse.

- Med de seneste års ændrede trusselsbillede skal Forsvaret i højere grad træne og uddanne større og mere slagkraftige enheder. Et større øvelsesterræn vil skabe endnu bedre forudsætninger for dette arbejde, siger Kenneth Pedersen.

Områderne – både Naturstyrelsens og Forsvarets - vil som hidtil være åbne for friluftslivet størstedelen af året, når Forsvaret ikke har aktiviteter.

Klik her for at læse mere om den nye aftale på Forsvarsministeriets hjemmeside.


Foto: Danske Artilleriregiment